Prvenstvo Zagreba 2017

igrač 1 2 3 4 5 brd pro
Mate Meštrić   49 25 14   88 48 1.83
Branko Refi   14 29     43 32 1.34
Luka Žunić -19 49 25 14   69 64 1.08
Ranko Majstorović   14       14 16 0.88
Ben Handley-Pritchard 11 -11 25 38 -2 61 80 0.76
Davor Blaženčić 11 -11 25 38 -2 61 80 0.76
Dario Beban 19 -29 29 29   48 64 0.75
Tomislav Šašek 7   2 21 8 38 64 0.59
Viktor Leskovar     2 21 2 25 48 0.52
Iva Mrkić 7       8 15 32 0.47
Miljenko Jakopović 19 -29   29   19 48 0.40
Branko Špiljak 14 29 -3 -13 1 28 80 0.35
Zoran Vukelić 14 29 -3 -13 1 28 80 0.35
Tihana Brkljačić   19 -9     10 32 0.31
Marina Pilipović   19 -9     10 32 0.31
Davor Raše 17 -14 -25 42 1 21 80 0.26
Karlo Brguljan 17 -14 -25 42 1 21 80 0.26
Andrija Domitrović         2 2 16 0.13
Dubravko Diklić         -1 -1 16 -0.06
Ivica Miladin         -1 -1 16 -0.06
Nikica Šver         -1 -1 16 -0.06
Tomislav Šćepanović         -1 -1 16 -0.06
Aleksandra Dujmović -14 11 9 -29 -8 -31 80 -0.39
Slavica Glad -14 11 9 -29 -8 -31 80 -0.39
Kristian Sentić -7         -7 16 -0.44
Zorana Vidić -7         -7 16 -0.44
Milan Petković -11 -49 -2 13 13 -36 80 -0.45
Branko Šredl -11 -49 -2 13 13 -36 80 -0.45
Mario Muštra -17 -11 3 -14 -8 -47 80 -0.59
Sandra Ruso -17 -11 3 -14 -8 -47 80 -0.59
Drago Diklić 17 -19 -29 -42 8 -65 80 -0.81
Ljiljana Kahlina -17 11 -25 -21 -13 -65 80 -0.81
Irena Rukavina -17 11 -25 -21 -13 -65 80 -0.81
Ivan Vuković 17 -19 -29 -42 8 -65 80 -0.81
Goran Borevković -19         -19 16 -1.19
Predrag Čaklović       -38   -38 16 -2.38
Jurica Carić       -38   -38 16 -2.38