KODEKS

POGLAVLJE I
DEFINICIJE

ALERT - Upozorenje, postupak koji može odrediti organizator, kada bi protivnici možda htjeli da im se nešto objasni.

ADUT (Trump) - Svaka karta boje prema kojoj je imenovan contract.

ATAKA (Lead) - Prva karta pojedinog štiha.

BLEF (Psychic Call) - Hotimičan i krupan kriv prikaz honerske snage i dužine boje.

BOARD (Board)
1. Takmičarski board prema opisu u članu 2.
2. Četiri lista, izvorno podijeljena i uložena u takmičarski board za igru tokom odnosne sjednice.

BOJA (Suit) - Jedna od četiri grupe u špilu, od po 13 karata, s karakterističnim simbolom: pik, srce, karo i tref.

CONTRACT (Contract) - Obaveza izvođačeve strane da će, u imenovanoj denominaciji, osvojiti broj licitiranih štihova određen posljednjim licitom, bilo da su nekontrirani, kontrirani ili rekontrirani.

DENOMINACIJA (Denomination) - Boja ili NT određen licitom.

DESNI PROTIVNIK (RHO) - Right Hand Opponent

DIREKTOR (Director) - Osoba određena da nadgleda natjecanje u takmičarskom bridžu i primjenjuje ova Pravila.

DIJELJENJE (Deal)
1. Distribucija špila, kojom su stvorena četiri lista za četiri igrača.
2. Tako podijeljene karte smatraju se cjelinom, uključujući licitaciju i igru.

DJELOMIČNI CONTRACT (Part Score) - 90 ili manje štihovskih poena osvojenih u jednom dijeljenju.

DOGAĐAJ (Event) - Natjecanje s jednom ili više sjednica.

GOVOR (Call) - Bilo koji licit, kontra, rekontra ili pass.

HONER (Honour) - Bilo koji As, Kralj, Dama, Dečko ili Desetka.

IGRA (Play)
1. Dodavanje karte iz vlastitog lista u štih, uključujući i prvu, izlaznu kartu.
2. Skup izvedenih igara.
3. Period za kojeg se izvodi igra s kartama.
4. Skup svih govora i igara odnosnoga boarda.

IGRAČ OBRANE (Defender) - Protivnik (pretpostavljenog) izvođača.

IMP (International Match Point) - Jedinica za određivanje rezultata što se dodjeljuje prema tabeli iz člana 78B.

ISPRAVAK (Rectification) - Prilagodba izvedena sa ciljem omogućavanja što normalnijeg toka licitacije ili igre, nakon nastale nepravilnost.

IZLAZ (Lead) - Prva karta pojedinog štiha.

IZVOĐAČ (Declarer) - Igrač koji je, za stranu koja je izvela posljednji licit, prvi javio denominaciju u kojoj se odnosni contract igra. On postaje izvođač nakon što je izložena izvorna ataka (ali vidi član 54A, kada je izvorna ataka izvedena izvan).

IZVORNA ATAKA (Opening Lead) - Izlazna karta prvog štiha.

KOLO (Round) - Dio sjednice koji se igra bez kretanja igrača.

KONTRA (Double) - Govor nakon protivnikova licita, koji povisuje rezultatsku vrijednost održanih ili oborenih contracta (vidi član 19 i član 77).

KONVENCIJA (Convention)
1. Govor koji, prema sporazumu dvaju partnera, upućuje značenje drugačije od želje da se igra u spomenutoj denominaciji (ili u posljednjoj spomenutoj denominaciji), ili drugačije od poenske snage ili dužine (tri ili više karata).
2. Igra obrane koja služi za upućivanje značenja prema sporazumu, a ne prema zaključku.

LICIT (Bid) - Obaveza strane da će osvojiti najmanje određeni broj licitiranih štihova u određenoj denominaciji.

LICITACIJA (Auction)
1. Postupak određivanja contracta, posredstvom uzastopnih govora.
2. Skup izvedenih govora (vidi član 17E).

LICITIRANI ŠTIH (Odd Trick) - Svaki štih, iznad šest, osvojen od strane izvođača.

LIJEVI PROTIVNIK (LHO) - Left Hand Opponent

LIST (Hand) - Skupina izvorno podijeljenih karata igraču, ili njihov ostatak.

MANŠA (Game) - 100 ili više štihovskih poena osvojenih u jednom dijeljenju.

MANŠ-POZICIJA (Vulnerability) - Uvjeti za određivanje premija i padova (vidi član 77).

MOMČAD (Team) - Dva para ili više koji igraju u različitim pravcima, za različitim stolovima, ali za zajednički rezultat (posebna pravila mogu dopustiti stvaranje momčadi s više od četiri igrača).

MP (Match Point) - Rezultatska jedinica dodijeljena učesniku kao rezultat uspoređivanja s drugim ili više drugih rezultata.

MRTVAC (Dummy)
1. Izvođačev partner. Postaje mrtvacom nakon što je izložena izvorna ataka.
2. Karte izvođačeva partnera, nakon što su izložene na stol, poslije izvorne atake.

NAGRADNI POENI (Premium Points) - Bilo koji osvojeni poeni, osim štihovskih poena (vidi član 77).

NEPRAVILNOST (Irregularity) - Udaljavanje od pravilnih postupaka određenih ovim Pravilima.

PAD (Undertrick) - Svaki štih koji izvođaču nedostaje za ispunjenje contracta (vidi član 77).

PARTNER (Partner) - Igrač s kojim se igra kao strana, protiv druga dva igrača.

PASS (Pass) - Govor koji kazuje da igrač, u tom redu, ne želi licitirati, kontrirati ili rekontrirati.

PREKOŠTIH (Overtrick) - Svaki štih, iznad contracta, osvojen od strane izvođača.

PRILAGOĐENI REZULTAT (Adjusted Score) - Sudački rezultat određen od strane Direktora Turnira (vidi član 12). To je bilo "umjetan" ili "dodijeljen" prilagođeni rezultat.
1. Umjetan prilagođeni rezultat je rezultat određen umjesto pravog rezultata, stoga što nije bilo moguće postići ili procijeniti nikakav rezultat za neko posebno dijeljenje (npr. kada je neka nepravilnost spriječila igru nekog dijeljenja).
2. Dodijeljen prilagođeni rezultat daje se jednoj strani, ili obim stranama, kao rezultat boarda, umjesto stvarno postignutog rezultata, nakon nekog prekršaja.

PROTIVNIK (Opponent) - Igrač druge strane; član para protiv kojega se igra.

RED (Turn) - Ispravan trenutak u kojem igrač smije govoriti ili igrati.

REKONTRA (Redouble) - Govor na protivničku kontru, koji povisuje rezultatsku vrijednost održanih ili oborenih contracta (vidi član 19 i član 77).

RENONS (Revoke) - Igranje kartom druge boje, od strane igrača koji je bio u stanju slijediti boju ili se povinuti kaznenoj igri.

SJEDNICA (Session) - Produženo razdoblje igre, tokom kojega se igra određeni broj boardova, što određuje organizator.

SLAM (Slam) - Contract u kojem je potrebno osvojiti šest licitiranih štihova (mali slam) ili sedam licitiranih štihova (veliki slam).

SLIJED (Rotation) - Slijed analogan kretanju kazaljki na satu, prema kojem se kreće board i stiče pravo na licitiranje i igru.

SLIJEDITI BOJU (Follow Suit) - Igrati kartom izlazne boje.

STRANA (Side) - Dva igrača koji čine par, protiv druga dva igrača.

ŠPIL (Pack) - 52 igrače karte kojima se igra Contract Bridge.

ŠTIH (Trick) - Jedinica za određivanje rezultata contracta, koja se u pravilu sastoji od četiri karte, dodane po jedna u slijedu od svakog igrača, počevši od izlazne karte.

ŠTIHOVSKI POENI (Trick Points) - Poeni koje osvaja izvođačeva strana za ispunjenje contracta (vidi član 77).

UČESNIK (Contestant) - U natjecanju pojedinaca, igrač; u natjecanju parova, dva igrača koji kao partneri igraju tokom natjecanja; u momčadskom natjecanju, četiri ili više igrača koji igraju kao momčad.

POGLAVLJE II
UVOD

ČLAN 1
ŠPIL - JAČINA KARATA I BOJA

Takmičarski Contract Bridge se igra sa špilom od 52 karte, koji sadrži po 13 karata u svakoj od četiri boje. Boje su poredane - pik, srce, karo, tref. Karte su poredane - as, kralj, dama, dečko, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

ČLAN 2
TAKMIČARSKI BOARDOVI

Takmičarski board u kojem se drže karte predviđen je za svako dijeljenje koje će biti igrano. Svaki board je numeriran i ima četiri džepa za četiri lista, s oznakama North, South, East i West. Dealer i manš-pozicije označeni su kako slijedi:
Dealer North Board 1 5 9 13
Dealer East Board 2 6 10 14
Dealer South Board 3 7 11 15
Dealer West Board 4 8 12 16

U 2. drugoj manši Nitko Board 1 8 11 14
U 2. drugoj manši North-South Board 2 5 12 15
U 2. drugoj manši East-West Board 3 6 9 16
U 2. drugoj manši Svi Board 4 7 10 13

Isti slijed upotrebljava se i za bordove 17-32 i svaku slijedeću grupu od po 16 bordova. Nijedan bord koji ne odgovara ovim uvjetima ne smije biti u upotrebi. Ako takav board jeste u upotrebi, uvjeti naznačeni na istome vrijede za odnosnu sjednicu.

ČLAN 3
ARANŽIRANJE STOLOVA

Za svakim stolom igraju četiri igrača, a stolovi su numerirani prema slijedu koji odredi Direktor. On određuje jednu poziciju igrača North; drugi kompasni pravci stvaraju se ovisno o poziciji igrača North.

ČLAN 4
PAROVI

Četiri igrača za stolom čine dva para ili dvije strane, North-South protiv East-West. U natjecanju parova ili momčadi, učesnici se natječu kao parovi ili momčadi i dužni su igrati u istom sastavu tokom cijele sjednice (osim u slučaju kada Direktor dopusti uvođenje zamjene). Kod individualnih natjecanja igrač se natječe kao pojedinac, a parovi se tokom sjednice mijenjaju.

ČLAN 5
POSJEDANJE UČESNIKA

 1. Početna Pozicija
  Direktor određuje početnu poziciju svakom učesniku (individual, par ili team) na početku sjednice. Ukoliko nije drugačije određeno, članovi para ili momčadi smiju odabrati mjesta, od onih koja su im dodijeljena, prema vlastitom nahođenju. Izabravši kompasni pravac, igrač smije isti izmijeniti samo po uputi ili dopuštenju Direktora.

 2. Izmjena pravca za stolom
  Igrači mijenjaju svoje početne kompasne pozicije ili prelaze za drugi stol u skladu s Direktorovim uputama. Direktor je odgovoran za jasnu objavu uputa; igrač je odgovoran za promjenu u skladu s uputama, kao i za odlazak na ispravno mjesto nakon svake promjene.

POGLAVLJE III
PRIPREME I IZVEDBA

ČLAN 6
MIJEŠANJE I DIJELJENJE

 1. Miješanje
  Prije početka igre, svaki špil mora biti temeljito promiješan. špil mora biti presječen, ako to zatraži bilo koji protivnik.
 2. Dijeljenje
  Karte moraju biti dijeljene licem prema dolje, po jedna karta u slijedu, u četiri lista po 13 karata; ovi listovi se stavljaju u jedan od četiri džepa na bordu, licem prema dolje. Preporučeni postupak jeste da se karte dijele u pravcu hoda kazaljki na satu.
 3. Prisustvo oba para
  Po jedan član svake strane mora biti prisutan miješanju i dijeljenju, ukoliko Direktor ne odredi drugačije.
 4. Novo miješanje i dijeljenje
  1. Neispravno podijeljene ili izložene karte
   dijeljenje mora biti ponovljeno ako se ustanovi, prije no što je počela licitacija za obje strane (vidi član 17A), da su karte podijeljene na neispravan način ili ako je neki igrač vidio lice neke karte koja pripada drugom igraču.
  2. Bez miješanja ili bez dijeljenja
   Nijedan rezultat neće vrijediti ako su karte bile podijeljene bez miješanja novog špila ili ako je board bio igran u nekoj drugoj sjednici.
  3. Prema Direktorovoj uputi
   U skladu sa članom 22A, do novog miješanja i dijeljenja mora doći, ako to zatraži Direktor, iz bilo kojeg razloga, a u skladu sa Kodeksom (ali vidi član 86C).
 5. Direktorov izbor u pogledu miješanja i dijeljenja
  1. Po igračima
   Direktor može narediti da miješanje i dijeljenje budu izvedeni za stolom, prije početka igre.
  2. Po Direktoru
   Direktor smije sam unaprijed izvesti miješanje i dijeljenje.
  3. Po posrednicima ili pomoćnicima
   Direktor može svojim pomoćnicima, ili drugim imenovanim posrednicima, narediti da unaprijed izvedu miješanje i dijeljenje.
  4. Različite metode dijeljenja i pred-dijeljenja
   Direktor smije (može) zatražiti različite metode dijeljenja i pred-dijeljenja.
 6. Dupliciranje bordova
  Ukoliko uvjeti natjecanja to zahtijevaju, jedno ili više originalnih dijeljenja, svakog originalnog dijeljenja, smiju biti izvedeni prema Direktorovim uputama.

ČLAN 7
KONTROLA BOARDOVA I KARATA

 1. Postavljanje boarda
  Board koji će biti igran, stavlja se na sredinu stola i tamo ostaje do završetka igre.
 2. Izvlačenje karata iz boarda
  Igrač izvlači karte iz džepa koji odgovara njegovoj kompasnoj poziciji.
  1. Brojanje karata u listu prije igre
   Igrač mora brojati svoje karte, licem prema dolje, kako bi bio siguran da ima točno 13 karata; nakon toga, a prije govora, on mora pogledati lice svojih karata.
  2. Kontrola igračeva lista
   Tokom igre igrač ostaje u posjedu svojih karata, ne dopuštajući im da se izmiješaju s kartama bilo kojeg drugog igrača. Nijedan igrač neće dirati ičije osim svojih karata (ali izvođač smije igrati mrtvačevim kartama u skladu sa članom 45) tokom ili nakon igre, osim u slučaju da to dopusti Direktor.
 3. Vraćanje karata u board
  Igrač će svojih 13 izvornih karata vratiti u džep koji odgovara njegovoj kompasnoj poziciji. Nakon toga nijedan list više neće biti izvučen iz boarda, ukoliko nisu prisutni po jedan član svake strane ili Direktor.
 4. Odgovornost za postupak
  Natjecatelj koji ostaje za stolom tokom sjednice je prvenstveno odgovoran za ispravno održavanje uvjeta za igru.

ČLAN 8
SLIJED KOLA

 1. Kretanje bordova i igrača
  1. Direktorove upute
   Direktor upućuje igrače kako će se kretati bordovi i igrači.
  2. Odgovornost za kretanje bordova
   Igrač North je odgovoran za kretanje upravo završenih bordova sa svoga na ispravan stol, za slijedeće kolo, ukoliko Direktor nije dao drugačije upute.
 2. Završetak kola
  Općenito, pojedino kolo završava u času kada Direktor da znak za početak slijedećeg kola; ali ukoliko neki stol nije završio igrom do toga trenutka, kolo za taj stol traje do promjene igrača.
 3. Završetak posljednjeg kola i završetak sjednice
  Posljednje kolo sjednice, kao i sjednica sama, završava za sve stolove u času kada su odigrani svi bordovi predviđeni za taj stol i kada su uneseni svi rezultati u propisane cedulje, bez protivljenja.

POGLAVLJE IV
OPĆA PRAVILA U POGLEDU NEPRAVILNOSTI

ČLAN 9
POSTUPAK NAKON NEPRAVILNOSTI

 1. Ukazivanje na nepravilnost
  1. Tokom licitacije
   Ukoliko nije pod kaznom, igrač smije ukazati na nepravilnost tokom licitacije, bez obzira da li je toga časa na redu da licitira.
  2. Tokom igre
   1. Izvođač ili igrač obrane
    Ukoliko nije pod kaznom, izvođač ili bilo koji igrač obrane može ukazati na nepravilnost do koje je došlo za vrijeme igre.
   2. mrtvac (mrtvačeva ograničena prava definirana su u članu 42 i članu 43)
    • Mrtvac ne smije ukazati na nepravilnost za vrijeme igre, ali mu je to dopušteno po završetku igre.
    • Mrtvac smije pokušati spriječiti izvođača da počini nepravilnost (član 42B2).
 2. Nakon što je ukazano na nepravilnost
  1. Pozivanje Direktora
   1. Kada pozvati
    Direktora se mora pozvati smjesta, nakon što je ukazano na nepravilnost.
   2. Tko smije pozvati
    Bilo koji igrač, uključujući mrtvaca, smije pozvati Direktora, nakon što je ukazano na nepravilnost.
   3. Pridržavanje prava
    Pozivanje Direktora ne povlači za sobom gubitak bilo kojih prava koja bi igrač mogao imati.
   4. Prava protivnika
    Činjenica da je igrač ukazao na nepravilnost što ju je počinila njegova strana, ne može utjecati na prava protivnika.
  2. Naknadni liciti i igre
   Igrač neće poduzeti nikakvu akciju sve dok Direktor nije objasnio sve pojedinosti u pogledu ispravka i primjene kazne.
 3. Preuranjeni ispravak nepravilnosti
  Bilo koji preuranjeni ispravak nepravilnosti od strane prekršitelja, može dovesti do daljnjih kazni (vidi kaznene atake iz člana 26).

ČLAN 10
ODREĐIVANJE KAZNE

 1. Pravo da odredi kaznu
  Samo Direktor ima pravo odrediti kazne, kada su iste primjenljive. Igrači nemaju pravo odrediti (ili oprostiti) kazne na vlastitu inicijativu.
 2. Poništenje naplate ili oprosta kazne
  Direktor može prihvatiti ili poništiti bilo koju naplatu ili oprost kazni koje su poduzeli igrači bez njegovih uputa.
 3. Izbor nakon nepravilnosti
  1. Objašnjenje opcija
   Kada ova Pravila predviđaju neku opciju, nakon neke nepravilnosti, Direktor će objasniti sve raspoložive opcije.
  2. Izbor između opcija
   Ako igrač ima neku opciju, nakon nepravilnosti, on svoj odabir mora izvesti bez savjetovanja s partnerom.

ČLAN 11
GUBITAK PRAVA NA KAZNU

 1. Akcija nedužne strane
  Pravo na kaznu, nakon neke nepravilnosti, može biti izgubljeno, ako bilo koji član nedužne strane poduzme neku akciju prije pozivanja Direktora. Direktor tako presuđuje, kada je nedužna strana mogla steći prednost, pomoću naknadne akcije što ju je poduzeo protivnik, neupućen u pogledu mogućih kazni.
 2. Nepravilnost na koju je ukazao kibic
  1. Kibic za kojeg je odgovorna nedužna strana
   Pravo na kaznu za nepravilnost može biti izgubljeno ako je na istu ukazao kibic za čije prisustvo za stolom je odgovorna nedužna strana.
  2. Kibic za kojeg je odgovorna prekršiteljeva strana
   Pravo na korekciju nepravilnosti može biti izgubljeno ako je na istu ukazao kibic za čije prisustvo za stolom je odgovorna prekršiteljeva strana.
 3. Kazna nakon gubitka prava na kaznu
  Čak i kada je pravo na kaznu izgubljeno u skladu s ovim članom, Direktor može odrediti proceduralnu kaznu (vidi član 90).

ČLAN 12
DIREKTOROVA DISKRECIONA PRAVA

 1. Pravo na dodjelu prilagođenog rezultata
  Direktor može dodijeliti prilagođeni rezultat (ili rezultate) bilo na vlastitu inicijativu ili na traženje bilo kojeg igrača, ali samo u slučaju kada ga za to ovlašćuju ova Pravila, ili:
  1. Pravila ne predviđaju odštetu
   Direktor može dodijeliti prilagođeni rezultat kada prosudi da ova Pravila ne predviđaju odštetu nedužnom natjecatelju za posebnu vrstu kršenja Pravila od strane protivnika.
  2. Normalna igra boarda nije moguća
   Direktor može dodijeliti umjetan prilagođeni rezultat, ako nikakvim ispravkom nije moguće nastaviti normalno igranje boarda (vidi član 88).
  3. Naplaćena je neispravna kazna
   Direktor, može dodijeliti prilagođeni rezultat ako je došlo do naplate neispravne kazne.
 2. Nema prilagođavanja za neprimjerenu strogoću kazne
  Direktor ne može dodijeliti prilagođeni rezultat zbog temelja da je predviđena kazna iz ovih Pravila bilo neprimjereno stroga ili povoljna za bilo koju stranu.
 3. Dodjela prilagođenog rezultata
  1. Umjetan rezultat
   Kada, nakon neke nepravilnosti nije moguće postići rezultat, Direktor dodjeljuje umjetan prilagođeni rezultat, ovisno o odgovornosti za nepravilnost: prosjek minus (najviše 40% raspoloživih match poena u parskoj igri), natjecatelju koji je izravno kriv; prosjek (50% u parskoj igri) natjecatelju koji je djelomično kriv; prosjek plus (najmanje 60% u parskoj igri) natjecatelju koji ni na koji način nije kriv za nepravilnost (vidi član 86 za momčadsku i član 88 za parsku igru). Rezultati dodijeljeni dvjema stranama ne moraju se podudarati.
  2. Prilagođeni rezultat
   Kada Direktor dodijeli prilagođeni rezultat umjesto, stvarno postignutog rezultata, nakon neke nepravilnosti, taj je rezultat, za nedužnu stranu, najpovoljniji rezultat do kojega je moglo doći u odsustvu nepravilnosti, ili, za prekršiteljevu stranu, najnepovoljniji mogući rezultat. Rezultati dodijeljeni dvjema strana ne moraju se podudarati i mogu biti dodijeljeni bilo u match poenima ili izmjenom total poena prije obračunavanja.
  3. Ukoliko Zona ne odredi drugačije, Žiri može varirati u pogledu prilagodbe rezultata u cilju uspostavljanja pravičnosti.

ČLAN 13
NEISPRAVAN BROJ KARATA

Kada Direktor ustanovi da jedan ili više džepova bordu sadrži neispravan broj karata 1, a igrač s neispravnim brojem karata je govorio; tada, ako Direktor smatra da je board moguće popraviti i normalno igrati, bez izmjene govora, board je moguće tako igrati, uz pristanak sva četiri igrača. Inače, Direktor će odrediti umjetan prilagođeni rezultat, a može i kazniti prekršitelja. Ukoliko do takvog govora nije došlo, tada:

 1. Nijedan igrač nije vidio kartu drugog igrača
  Direktor će ispraviti nesklad kako slijedi i, ako nijedan igrač vidio kartu drugog igrača, naredit će da se board normalno igra.
  1. Upisane podjele
   Kada postoje upisane podjele, Direktor će podijeliti karte prema takvoj podjeli.
  2. Konzultirati prethodne igrače
   Ako pisane podjele ne postoje, Direktor će korigirati board nakon savjetovanja s igračima koji su taj board ranije igrali.
  3. Zatražiti ponovljeno dijeljenje
   Ako je board bio krivo podijeljen, Direktor će zatražiti ponovljeno dijeljenje (član 6).
 2. Igrač je vidio kartu (karte) drugog igrača
  Kada Direktor ustanovi da su jedan ili više džepova sadržavali neispravan broj karata, i nakon dovođenja boarda u izvorne uvjete, neki igrač jeste vidio jednu ili više karata iz lista drugog igrača, te ako Direktor smatra:
  1. Da je dobivena informacija nevažna
   Da takva informacija neće utjecati na normalnu licitaciju ili igru, Direktor može, uz pristanak sva četiri igrača, dopustiti da se board normalno igra i upiše.
  2. Informacija će utjecati na normalnu igru
   Da je tako dobivena informacija od primjerne važnosti da bi mogla utjecati na normalnu licitaciju ili igru boarda, ili ako se ijedan igrač usprotivi da igra taj board, Direktor će dodijeliti umjetni prilagođeni rezultat, a prekršitelja može i kazniti.
 3. Završena igra
  Kada se ustanovi, po završetku igre, da je list nekog igrača izvorno imao više od 13 karata, a da je drugi igrač imao odgovarajući manjak, rezultat se mora poništiti (za proceduralne kazne, vidi član 90).

ČLAN 14
NESTALA KARTA

 1. Manjkavost lista ustanovljena prije početka igre
  Kada su tri lista ispravna, a četvrti pronađen manjkav, prije početka igre, Direktor će potražiti nestalu kartu, i:
  1. Karta je nađena
   Ako je karta nađena, vraća se u manjkav list.
  2. Kartu nije moguće naći
   Ako kartu nije moguće naći, Direktor će rekonstruirati djeljenje, što je moguće bliže izvornom obliku, upotrebom novog špila.
 2. Manjkavost lista ustanovljena kasnije
  Kada su tri lista ispravna, a četvrti pronađen manjkav, za vrijeme igre, Direktor će potražiti nestalu kartu, i:
  1. Karta je nađena
   • Ako je karta nađena među odigranim kartama, ona se vraća manjkavom listu, primjenjuje se član 67.
   • Ako je karta nađena negdje drugdje, ona se vraća manjkavom listu, i može doći do kazni (vidi 3. dolje).
  2. Kartu nije moguće naći
   Ako kartu nije moguće naći, dijeljenje će biti rekonstruirano, što je moguće bliže izvornom obliku, upotrebom novog špila, i može doći do kazni (vidi 3. dolje).
  3. Moguće kazne
   Smatra se da je karta, vraćena u list u skladu sa stavom B. ovog člana, bez prestanka pripadala manjkavom listu. Ona može postati kaznenom kartom (član 50), a njeno ne igranje može se smatrati renonsom.

ČLAN 15
IGRA KRIVIM BOARDOM

 1. Igrači nisu ranije igrali taj board
  Ako igrači igraju board koji im nije namijenjen za tekuće kolo:
  1. Upisati board kako je igran
   Direktor normalno dopušta da rezultat ostane, ako nijedan od četiri igrača nije taj board ranije igrao.
  2. Narediti "kasnu" igru
   Direktor može zatražiti od oba para da jedan protiv drugoga ispravan board igraju kasnije.
 2. Jedan ili više igrača je taj board igralo ranije
  Ako bilo koji igrač igra board koji je ranije već igrao, protiv ispravnih protivnika ili nekog drugog, njegov drugi rezultat na tom bordu se poništava, za njega i za njegove protivnike, a Direktor će dodijeliti umjetan prilagođeni rezultat onom natjecatelju koji je bio spriječen postići valjan rezultat.
 3. Otkriveno tokom licitacije
  Ako, tokom licitacionog ciklusa, Direktor otkrije da takmičar igra board koji mu nije namijenjen za tekuće kolo, on će poništiti licitaciju, osigurati da za stol dođu ispravni takmičari i obavijestiti ih o njihovima pravima sada i u budućim kolima. Počinje druga licitacija. Igrači moraju ponoviti govore koje su izveli ranije. Ukoliko se ijedan govor na bilo koji način razlikuje od odgovarajućeg govora iz prve licitacije, Direktor će poništiti board. Inače, igra se normalno nastavlja.

ČLAN 16
NEOVLAŠTENA INFORMACIJA

Igrači su ovlašteni zasnivati svoje akcije na informacijama što proizlaze iz legalnih govora i/ili igre kao i iz ponašanja svojih protivnika. Zasnivanje akcija na drugim, vanjskim informacijama, može biti prekršaj.

 1. Vanjska informacija svoga partnera
  Nakon što je igrač svom partneru uputio vanjsku informaciju, koja bi mogla utjecati na govor ili igru, posredstvom primjedbe, pitanja, odgovora na pitanje ili putem nedvojbenog ustezanja, neuobičajene brzine, posebnim naglascima, intonacije, geste, pokreta, ponašanja ili tome slično, partner od logičkih alternativa ne smije odabrati onu koja je dokazano mogla biti sugerirana vanjskom informacijom.
  1. Kada je takva informacija upućena
   Kada igrač smatra da je takva informacija bila upućena i da bi moglo doći do štete, on smije, ukoliko to organizator nije zabranio, odmah najaviti da si pridržava pravo pozvati Direktora kasnije (protivnici moraju Direktora pozvati odmah, ukoliko osporavaju činjenicu da je do upućivanja neovlaštene informacije moglo doći).
  2. Kada je odabrana ilegalna alternativa
   Kada igrač ima znatan razlog vjerovati2 da je protivnik, koji je imao logičku alternativu, odabrao onu koja je mogla biti sugerirana takvom informacijom, on mora smjesta pozvati Direktora. Direktor će narediti da se licitacija i igra nastave i bit će spreman prilagoditi rezultat ukoliko bude smatrao da je prekršaj rezultirao štetom.
 2. Vanjska informacija iz drugih izvora
  Kada igrač slučajno dođe do neovlaštene informacije o bordu koji igra ili tek treba igrati, kao kada pogleda krivi list; kada slučajno čuje govore, rezultate ili opaske; kada vidi karte za drugim stolom; ili kada vidi kartu koja pripada drugom igraču za vlastitim stolom prije početka licitacije: Direktor mora o tome biti smjesta obaviješten, po mogućnosti od strane onoga tko je informaciju primio. Ako Direktor smatra da je informacija mogla utjecati na normalnu igru, on može:
  1. Prilagoditi pozicije
   Ako vrsta natjecanja i obračuna dopuštaju, prilagoditi pozicije igrača za stolom, tako da igrač s informacijom o nekom listu isti i igra; ili
  2. Uvesti zamjenu
   Uz suglasnost sva četiri igrača, uvesti privremenu rezervu koja će zamijeniti igrača koji je primio neovlaštenu informaciju; ili
  3. Prilagoditi rezultat
   Smjesta dodijeliti umjetan prilagođeni rezultat.
 3. Informacije proizišle iz povučenih govora ili igre
  Govor ili igra mogu biti povučeni i zamijenjeni drugima, bilo od nedužne strane nakon protivničkog prekršaja ili od prekršiteljeve strane u ispravku prekršaja.
  1. Nedužna strana
   Za nedužnu stranu ovlaštene su sve informacije, što proizlaze iz povučenih akcija, bilo da se radi o vlastitim ili protivničkim akcijama.
  2. Prekršiteljeva strana
   Za prekršiteljevu stranu, informacija proizišla iz vlastitih povučenih akcija kao i povučenih akcija nedužne strane, su neovlaštena. Igrač prekršiteljeve strane ne smije, od logičkih alternativa, odabrati onu koja je neovlaštenom informacijom dokazano mogla biti sugerirana pred drugom alternativom.

POGLAVLJE V
LICITACIJA

DIO I
ISPRAVAN POSTUPAK

ODSJEK I
LICITACIONI CIKLUS

ČLAN 17
TRAJANJE LICITACIJE

 1. Početak licitacionog ciklusa
  Licitacioni ciklus počinje za pojedinu stranu u času kada bilo koji partner pogleda lice svojih karata.
 2. Prvi govor
  Igrač označen na bordu kao dealer izvodi prvi govor.
 3. Uzastopni govori
  Igrač s dealerove lijeve strane izvodi drugi govor i nakon toga svi igrači u slijedu izvode govore u pravcu hoda kazaljki na satu.
 4. Karte iz krivog boarda
  Ako je igrač, koji je nehotice izvadio karte iz krivog boarda, izveo govor, taj se govor briše. Ako je prekršiteljev lijevi protivnik govorio nakon brisanog govora, Direktor će dodijeliti umjetne prilagođene rezultate (vidi član 90 za kaznu) kada je prekršiteljev zamijenjeni govor na bilo koji način3 bio znatno drugačiji od njegovog brisanog govora. Ako prekršitelj kasnije ponovi brisani govor, na boardu iz kojeg je greškom izvukao svoje karte, Direktor smije dopustiti da board bude normalno igran, dok će dodijeliti umjetne prilagođene rezultate (vidi član 90) kada se prekršiteljev govor na bilo koji razlikuje od njegovog originalnog, brisanog govora.
 5. Završetak licitacionog ciklusa
  Licitacioni ciklus završava kada su sva četiri igrača pasirala ili kada nakon tri passa u slijedu, iza nekog govora, bude izvedena izvorna ataka (kada je prihvaćen pas izvan reda, vidi član 34).

ČLAN 18
LICITI

 1. Ispravan način
  Licit imenuje broj licitiranih štihova, od jedan do sedam, i denominaciju. (Pass, kontra i rekontra su govori, a ne liciti).
 2. Slijedeći licit
  Licit zamjenjuje prethodni licit ako imenuje bilo isti broj štihovski poena u višoj denominaciji ili viši broj licitiranih štihova u bilo kojoj denominaciji.
 3. Dostatan licit
  Licit koji se nastavlja na neposredan prethodni licit je dostatan licit.
 4. Nedostatan licit
  Licit koji se ne nastavlja na neposredni prethodni licit je nedostatan licit.
 5. Slijed denominacija
  Silazni slijed denominacija je: NT, pik, srce, karo, tref.
 6. Različite metode
  Zona smije ovlastiti različite licitacione metode.

ČLAN 19
KONTRE I REKONTRE

 1. Kontre
  1. Ispravna kontra
   Igrač smije kontrirati samo posljednji prethodni licit. Taj licit je morao izvesti protivnik; govori osim passa ne smiju biti uključeni.
  2. Ispravan način za kontru
   Kontrirajući, igrač ne smije imenovati broj licitiranih štihova ili denominaciju. Jedini ispravan način jeste jedna riječ - "kontra".
  3. Kontra neispravno imenovanog licita
   Ako igrač, kontrirajući, neispravno imenuje licit ili broj licitiranih štihova ili denominaciju, smatrat će se da je kontrirao stvarno izveden licit. (član 16, Neovlaštena informacija, može biti primjenjen).
 2. Rekontre
  1. Ispravna rekontra
   Igrač smije rekontrirati samo posljednju prethodnu kontru. Tu kontru je morao izvesti protivnik; govori osim passa ne mogu biti uključeni.
  2. Ispravan način za rekontru
   Rekontrirajući, igrač ne smije imenovati broj licitiranih štihova ili denominaciju. Jedini ispravan način jeste jedna riječ - "rekontra".
  3. Rekontra neispravno imenovanog licita
   Ako igrač, rekontrirajući, neispravno imenuje kontrirani licit ili broj licitiranih štihova ili denominaciju, smatrat će se da je rekontrirao stvarno izvedeni licit. (član 16, Neovlaštena informacija, može biti primjenjen).
 3. Nastavak nakon kontre ili rekontre
  Bilo koja kontra ili rekontra bit će zamijenjena naknadnim legalnim licitom.
 4. Upis kontriranog ili rekontriranog contracta
  Ukoliko kontrirani ili rekontrirani licit nije zamijenjen naknadnim legalnim licitom, rezultatske vrijednosti se povisuju u skladu sa članom 77.

ČLAN 20
PREGLED I OBJAŠNJENJA

 1. Govor koji se nije jasno čuo
  Igrač koji nije jasno čuo neki govor može smjesta zatražiti da isti bude ponovljen.
 2. Pregled licitacije za trajanja licitacije
  Za trajanja licitacionog ciklusa igrač ima pravo zatražiti da budu ponovljeni svi4 prethodni govori, u času kada je na redu da govori, ukoliko nije Pravilima prisiljen pasirati; Alerti moraju biti uključeni u takvom ponavljanju.
 3. Pregled nakon završnog pasa
  1. Upit u pogledu izvorne atake
   Nakon završnog passa igrač ima pravo pitati da li on izvodi izvornu ataku (vidi član 47E i član 41).
  2. Pregled licitacije
   Izvođač ili bilo koji igrač obrane smije, kada prvi puta bude na redu da igra, zatražiti da budu ponovljeni svi4 prethodni govori (vidi članove 41B i 41C).
 4. Tko smije predstaviti pregled licitacije
  Zahtjevu za ponavljanjem govora može odgovoriti samo jedan od protivnika.
 5. Ispravak greške u pregledu
  Svi igrači, uključujući i mrtvaca ili igrač koji je pod prisilnim passom, odgovorni su za neodgodiv ispravak greški u ponavljanju (vidi član 12C1 kada neispravljen pregled rezultira štetom).
 6. Objašnjenje govora
  1. Za trajanja licitacije
   Za trajanja licitacije i prije završnog pasa, bilo koji igrač, kada je na redu da govori, smije zatražiti5 puno objašnjenje protivničke licitacije; (dopušteno je postavljati pitanja o stvarno izvedenim govorima ili o primjenljivim, ali ne i izvedenim govorima); odgovori bi normalno morali biti dati od strane partnera igrača koji je izveo odnosni govor (vidi član 75C).
  2. Za trajanja igre
   Nakon završnog passa i za trajanja igre izvođač ili bilo koji igrač obrane, kada je na redu da igra, može zatražiti6 objašnjenje protivničke licitacije. Kada su izvođač ili mrtvac na redu da igraju, izvođač smije zatražiti objašnjenje govora igrača obrane ili objašnjenje obrambenih akcija.

ČLAN 21
GOVOR ZASNOVAN NA KRIVOJ INFORMACIJI

 1. Govor zasnovan na pogrešnom shvaćanju
  Igrač nema pravo na odštetu ako je izveo govor zasnovan na vlastitom pogrešnom shvaćanju.
 2. Govor zasnovan na protivničkoj krivoj informaciji
  1. Izmjena govora
   Igrač smije, do završetka licitacionog ciklusa (vidi član 17E), bez kazne, izmijeniti govor, kada je moguće da je govor bio izveden nakon krive informacije od strane protivnika (odsustvo neposrednog alerta za konvencionalan govor ili poseban dogovor, kada je po organizatoru takav alert obavezan - smatra se krivom informacijom) pod uvjetom da njegov partner u međuvremenu nije govorio.
  2. Izmjena protivničkog govora nakon ispravka
   Kada igrač odluči izmijeniti govor zbog krive informacije (kao pod 1. gore), njegov lijevi protivnik može također izmijeniti bilo koji naknadni govor koji je izveo, bez kazne (ukoliko njegov povučeni govor nije prenio tako važnu informaciju koja bi mogla oštetiti nedužnu stranu, u kom bi slučaju Direktor mogao prilagoditi rezultat). (Za neovlaštenu informaciju upućenu povučenim govorima, vidi član 16C)
  3. Prekasno za izmjenu govora
   Kada postane suviše kasno za izmjenu govora, Direktor može prilagoditi rezultat (može doći do primjene člana 40C).

ODSJEK I
ZAVRŠETAK LICITACIJE

ČLAN 22
POSTUPAK PO ZAVRŠETKU LICITACIJE

 1. Nitko nije licitirao
  Nakon što je završio licitacioni ciklus, a nitko nije licitirao, listovi se vraćaju u board bez igre.
  Dijeljenje neće biti ponovljeno.
 2. Jedan ili više igrača jeste licitiralo
  Ako netko od igrača jeste licitirao, posljednji licit postaje contract i igra počinje.

DIO II
NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU

ČLAN 23
KAZNENI PASS REZULTIRA ŠTETOM

Ovom će se članu obraćati mnogi članovi ovih Pravila koji propisuju kazne za prekršaje iz licitacionog ciklusa. Kada bi kazna za neku nepravilnost po ovom članu silila igrača da pasira kada slijedeći puta bude na redu da govori, a Direktor bude smatrao da je prekršitelj, u času kada je počinio prekršaj, mogao znati da bi prisilni pass mogao oštetiti nedužnu stranu, on će narediti da se licitacija i igra nastave i kasnije prilagoditi rezultat ukoliko bude smatrao da prisilni pass jeste oštetio nedužnu stranu. (Vidi član 72B1)

ODSJEK I
IZLOŽENA KARTA, LICITACIONI CIKLUS

ČLAN 24
IZLOŽENA ILI ATAKIRANA KARTA ZA TRAJANJA LICITACIJE

Kada Direktor utvrdi da je za trajanja licitacije, zbog akcije nekog igrača njegov partner mogao vidjeti jednu ili više karata njegovog lista, Direktor će narediti da svaka takva karta bude ostavljena na stolu, okrenuta licem prema gore do kraja licitacije; i (kazna) ako prekršitelj kasnije postane igrač obrane, izvođač može sa svakom takvom kartom postupati kao s kaznenom kartom (član 50). Osim toga:

 1. Mala i ne prerano atakirana karta
  Ako se radi o jednoj karti, ispod ranga honera i ne prerano atakiranoj karti, nema daljnjih kazni.
 2. Jedna honerska karta ili prerano atakirana karta
  Ako se radi o jednoj karti ranga honera ili o bilo kojoj prerano atakiranoj karti, (kazna) prekršiteljev partner mora passirati kada slijedeći puta bude na njemu red da govori (vidi član 23A kada je prisilni pass oštetio nedužnu stranu).
 3. Dvije ili više izloženih karata
  Ako su tako izložene dvije ili više karata, (kazna) prekršiteljev partner mora passirati kada slijedeći puta bude na njemu red da govori (vidi član 23A kada je prisilni pass oštetio nedužnu stranu).

ODSJEK II
IZMJENE GOVORA

ČLAN 25
LEGALNE I NELEGALNE IZMJENE GOVORA

 1. Neposredan ispravak nepažnje
  Igrač smije svoj nenamjeravani govor zamijeniti namjeravanim govorom, ali samo ako to učini, ili pokuša učiniti, bez pauze za razmišljanje. Ukoliko je legalan, njegov posljednji govor ostaje bez kazne; ukoliko je nelegalan, postaje predmetom odgovarajućeg člana.
 2. Odložen i namjeran ispravak
  Prije no što je lijevi protivnik govorio, a A. gore ne može biti primijenjen, govor može biti zamijenjen:
  1. Drugi govor prihvaćen
   Drugi govor može biti prihvaćen (smatran legalnim) po izboru lijevog protivnika; tada, drugi govor ostaje, a licitacija se nastavlja bez kazne. Ako je lijevi protivnik govorio, prije no što je ukazano na prekršaj, a Direktor bude smatrao da je lijevi protivnik namjeravao govoriti nakon prekršiteljeva originalnog govora u tom redu, prekršiteljev naknadni govor ostaje, bez kazne, a lijevi protivnik smije svoj govor povući bez kazne. (ali vidi član 16C2).
  2. Drugi govor nije prihvaćen
   Ako drugi govor nije prihvaćen, on se poništava; i
   1. Prvi govor je nelegalan
    Ako je prvi govor bio nelegalan, prekršitelj postaje predmetom odnosnog člana (može doći do kaznenih ataka za drugi govor, prema članu 26).
   2. Prvi govor je legalan
    Ako je prvi govor legalan, prekršitelj mora:
    1. Ostaviti prvi govor
     Ostaviti prvi govor, u kom slučaju (kazna) njegov partner mora passirati kada slijedeći puta bude na njemu red da govori (vidi član 23 kada prisilni pass oštećuje nedužnu stranu), ili
    2. Zamijeniti drugim govorom
     Izvesti bilo koji drugi legalan govor, u kom slučaju (kazna) licitacija se normalno nastavlja, (ali prekršiteljev partner ne smije svoje govore zasnivati na informacijama iz povučenih govora); prekršiteljeva strana7 ne može dobiti rezultat veći od minus/prosjeka (vidi član 12C1).
   3. Kaznene atake
    U bilo kojemu slučaju od b.1. ili b.2. gore, prekršiteljev partner će biti podložan kaznenim atakama, ako postane igrač obrane.

ČLAN 26
POVUČENI GOVORI, KAZNENE ATAKE

Kada je neki prekršiteljev govor povučen, a on odluči odabrati drugačiji8 konačni govor za taj red, tada, ako postane igrač obrane:

 1. Govor vezan za određenu boju
  Ako je povučen govor vezan za neku određenu boju ili boje, i
  1. Boja određena kasnije
   Ako je ta boja određena kasnije od strane istog igrača, kaznenih ataka nema, ali vidi član 16C.
  2. Boja nije određena kasnije
   Ako ta boja kasnije nije određena legalnim licitom od strane istog igrača, tada izvođač može (kazna) bilo zatražiti od prekršiteljeva partnera da atakira u određenoj boji (ili u nekoj posebno određenoj boji) kada prvi puta bude na štihu, uključujući i izvornu ataku; ili zabraniti prekršiteljevom partneru da izlaz u određenoj boji (ili u nekoj posebno određenoj boji) kada prvi puta bude na štihu, uključujući i izvornu ataku, a takva zabrana ostaje na snazi sve dok prekršiteljev partner ne izgubi štih.
 2. Drugi povučeni govori
  Za druge povučene govore, (kazna) izvođač može prekršiteljevom partneru zabraniti izlaz u bilo kojoj boji9 kada prvi puta bude na štihu, uključujući i izvornu ataku, a takva zabrana ostaje na snazi sve dok prekršiteljev partner ne izgubi štih.

ODSJEK III
NEDOSTATAN LICIT

ČLAN 27
NEDOSTATAN LICIT

 1. Nedostatan licit je prihvaćen
  Bilo koji nedostatan licit može biti prihvaćen (smatran legalnim) po izboru lijevog protivnika. Takav licit je prihvaćen ako taj igrač govori.
 2. Nedostatan licit nije prihvaćen
  Ako neki nedostatan licit izveden u redu nije prihvaćen, on mora biti ispravljen bilo dostatnim licitom ili passom (prekršitelj ima pravo odabrati svoj konačan govor za taj red nakon što su mu bile objašnjene sve moguće kazne i svaki govor kojim je pokušao ispraviti nedostatan licit se poništava, ali može doći do primjene kazni iz člana 26).
  1. Nekonvencionalan i zamijenjen najnižim dostatnim licitom u istoj denominaciji
   1. Nema kazne
    Ako nedostatan licit nedvojbeno nije konvencionalan i ispravljen je najnižim dostatnim licitom iste denominacije, licitacija se nastavlja kao da prekršaja nije bilo (ali vidi b. dolje).
   2. Prilagođavanje rezultata
    Ukoliko Direktor smatra da je nedostatan licit prenio tako važnu informaciju, koja mogla oštetiti nedužnu stranu, on će prilagoditi rezultat.
  2. Konvencionalan ili ispravljen bilo kojim drugim dostatnim licitom ili pasom
   Ako je nedostatan licit mogao biti konvencionalan ili je ispravljen bilo kojim drugim dostatnim licitom ili passom, (kazna) prekršiteljev partner mora pasirati svaki puta kada na njega dođe red da govori (vidi član 23A kada prisilni pass može oštetiti nedužnu stranu; mogu biti primjenjene kaznene atake iz člana 26).
  3. Pokušaj ispravka kontrom ili rekontrom
   Ako prekršitelj pokuša svoj nedostatan licit ispraviti kontrom ili rekontrom, taj se govor poništava; i (kazna) njegov partner mora pasirati svaki puta kada njega dođe red da govori (vidi član 23A kada prisilni pass može oštetiti nedužnu stranu; mogu biti primjenjene kaznene atake iz člana 26).
 3. Nedostatan licit izvan slijeda
  Ako igrač izvede nedostatan licit izvan slijeda, dolazi do primjene člana 31.

ODSJEK IV
GOVOR IZVAN SLIJEDA

ČLAN 28
GOVORI ZA KOJE SA SMATRA DA SU U SLIJEDU

 1. Desni protivnik mora pasirati
  Smatrat će se da je govor bio u slijedu ako ga je izveo igrač čiji desni protivnik mora pasirati.
 2. Govor igrača na redu poništava govor izvan slijeda
  Smatra se da je govor u slijedu, ako ga je izveo igrač koji je bio na redu, prije no što je određena kazna za protivnički govor izvan slijeda; ovakvim govorom gubi se pravo na kaznu za govor izvan slijeda, a licitacija se nastavlja kao da taj protivnik u tom redu nije licitirao.

ČLAN 29
POSTUPAK NAKON GOVORA IZVAN SLIJEDA

 1. Poništen govor izvan slijeda
  Govor izvan slijeda se poništava (ali vidi B dolje) i licitacija se vraća na igrača koji je bio na redu da govori. Prekršitelj smije izvesti bilo koji legalan govor kada dođe na red, ali njegova strana može postati predmetom kazni prema članovima 30, 31 ili 32.
 2. Gubitak prava na kaznu
  Nakon govora izvan slijeda, slijedeći protivnik može govoriti i tako izgubiti pravo na kaznu.

ČLAN 30
PASS IZVAN SLIJEDA

Kada je igrač passirao izvan slijeda (a govor je poništen, budući da mogućnost prihvata nije korištena - vidi član 29):

 1. Prije no što je itko licitirao
  Kada je igrač passirao izvan slijeda prije no što je itko licitirao, (kazna) prekršitelj mora passirati kada slijedeći puta bude na redu da govori (ali vidi član 23B kada je dealer bio prekršiteljev partner.
 2. Nakon što je netko licitirao
  1. Na redu da govori je desni protivnik
   Nakon što je netko već licitirao, kada je pass izvan slijeda izveden, a na redu da govori bio je njegov desni protivnik, (kazna) prekršitelj mora pasirati kada slijedeći puta na njega dođe red da govori (ako je pass izvan slijeda bio konvencionalno vezan za neku boju, ili boje, pa je time upućena informacija, može doći do primjene kaznenih ataka iz člana 26).
  2. Na redu je partner
   1. Akcija prekršitelja
    Nakon što je netko već licitirao, kada je pass izvan slijeda izveden a na redu da govori bio je prekršiteljev partner, (kazna) prekršitelj mora passirati svaki puta kada na njega dođe red da govori i može doći do primjene člana 23B.
   2. Prekršiteljev partner može poduzeti akciju
    Prekršiteljev partner može izvesti bilo koji dostatan licit, a može i passirati, ali u tom redu ne smije kontrirati ili rekontrirati i može doći do primjene člana 23B.
  3. Na redu da govori je lijevi protivnik
   Nakon što je netko već licitirao, kada je pass izvan slijeda izveden, a na redu da govori bio je prekršiteljev lijevi protivnik, taj se pass smatra kao izmjena govora i primjenjuje se član 25.
 3. Pass izvan slijeda je konvencionalan
  Kada je pass izvan slijeda konvencionalan, umjesto ovog člana bit će primjenjen član 31. Pass je konvencija ako, prema posebnom sporazumu, obećava više od određene snage ili ako umjetno obećava ili negira vrijednosti drugačije od onih spomenutih u posljednje javljenoj boji.

ČLAN 31
LICIT IZVAN SLIJEDA

Kada igrač licitira izvan slijeda (a licit je brisan, budući da mogućnost prihvata nije korištena - vidi član 29):

 1. Na redu je desni protivnik
  Kada je prekršitelj licitirao (ili je konvencionalno passirao partnerov govor, u kom slučaju će biti primjenjen stav A2b), a na redu da govori bio je njegov desni protivnik, tada:
  1. Desni protivnik passira
   Ako taj protivnik passira, prekršitelj mora ponoviti govor izvan slijeda i ako je taj govor legalan, kazne nema.
  2. Desni protivnik govori
   Ako taj protivnik izvede legalan10 licit, kontru ili rekontru, prekršitelj može izvesti bilo koji legalan govor (uključujući i pass); kada takav govor:
   1. Ponavlja denominaciju
    ponavlja denominaciju svog licita izvan slijeda, (kazna) prekršiteljev partner mora passirati kada slijedeći puta na njega dođe red da govori (vidi član 23A).
   2. Ne ponavlja denominaciju
    ne ponavlja denominaciju svog licita izvan slijeda, može doći do kaznenih ataka i (kazna) prekršiteljev partner mora pasirat svaki puta kada na njega dođe red da govori (vidi član 23A).
 2. Na redu je partner ili lijevi protivnik
  Kada je prekršitelj govorio a na redu da govori bio je njegov partner ili lijevi protivnik i ako prekršitelj nije ranije govorio11, (kazna) prekršiteljev partner mora passirati svaki puta kada na njega dođe red da govori (vidi član 23A kada prisilni pass može oštetiti nedužnu stranu) i može doći do kaznenih ataka prema članu 26.

ČLAN 32
KONTRA ILI REKONTRA IZVAN SLIJEDA

Kontra ili rekontra izvan slijeda mogu biti prihvaćene po izboru slijedećeg protivnika u slijedu (vidi član 29), osim što nedozvoljena kontra ili rekontra ne mogu nikada biti prihvaćene (vidi član 35A kada slijedeći protivnik u slijedu u nastavku ipak govori). Ako nelegalan govor nije prihvaćen, dolazi do primjene kaznenih ataka iz člana 26B, i:

 1. Govor izveden kada je na redu bio prekršiteljev partner
  Ako je kontra ili rekontra izvan slijeda bila izvedena u času kada je na redu da govori bio prekršiteljev partner, (kazna) prekršiteljev partner mora passirati svaki puta kada na njega dođe red da govori (vidi član 23A kada prisilni pass može oštetiti nedužnu stranu).
 2. Govor izveden kada je na redu bio desni protivnik
  Ako je kontra ili rekontra izvan slijeda bila izvedena u času kada je na redu da govori bio desni protivnik, tada:
  1. Desni protivnik pasira
   Ako desni prekršiteljev protivnik passira, prekršitelj mora ponoviti svoju kontru ili rekontru izvan slijeda, kazne nema, osim ako se ne radi o nedozvoljenoj kontri ili rekontri u kom slučaju dolazi do primjene člana 36.
  2. Desni protivnik licitira
   Ako desni prekršiteljev protivnik licitira, prekršitelj može izvesti bilo koji legalan govor i (kazna) prekršiteljev partner mora passirati svaki puta kada na njega dođe red da govori (vidi član 23A kada prisilni pass može oštetiti nedužnu stranu).

ČLAN 33
SIMULTANI GOVORI

Govor izveden simultano s govorom igrača koji je bio na redu da govori smatra se naknadnim govorom.

ČLAN 34
PRIDRŽAVANJE PRAVA NA GOVOR

Kada iza nekog govora uslijede tri passa, licitacija se ne završava ako je neki od ta tri passa bio izvan slijeda i time lišio nekog igrača prava da u tom redu govori. Licitacija se vraća na igrača koji bio preskočen. Svi naknadni passovi se poništavaju i licitacija nastavlja kao da nepravilnosti nije bilo.

ČLAN 35
PRIHVAT NEDOZVOLJENIH GOVORA

Kada, nakon nekog od niže opisanih nedozvoljenih govora, prekršiteljev lijevi protivnik izvede govor, prije no što je bila određena kazna, kazne za taj nedozvoljeni govor neće biti (neće doći do primjene kaznenih ataka iz člana 26), i:

 1. Kontra ili rekontra
  Ako je nedozvoljeni govor bila kontra ili rekontra koju ne predviđa član 19, taj govor kao i svi naknadni govori se poništavaju. Licitacija se vraća na igrača koji je na redu da govori i nastavlja se kao da nepravilnosti nije bilo.
 2. Akcija igrača pod prisilnim passom
  Ako je nedozvoljeni govor bio licit, kontra ili rekontra a izveo ga je igrač pod prisilnim passom, taj govor kao i svi naknadni legalni govori ostaju, ali, ako je prekršitelj bio pod prisilnim passom do kraja licitacije, on mora passirati u svakom naknadnom redu.
 3. Licit viši od sedam
  Ako je nedozvoljeni govor bio licit viši od sedam, taj govor kao i svi naknadni govori se poništavaju; prekršitelj mora passirati a licitacija se nastavlja kao da nepravilnosti nije bilo.
 4. Govor nakon finalnog passa
  Ako je nedozvoljeni govor bio govor nakon finalnog passa licitacije, taj govor i svi naknadni govori se poništavaju bez kazne.

ODSJEK V
NEDOZVOLJENI GOVORI

ČLAN 36
NEDOZVOLJENA KONTRA ILI REKONTRA

Bilo koja kontra ili rekontra koju ne predviđa član 19 se poništava. Prekršitelj mora izvesti legalan govor, i (kazna) prekršiteljev partner mora passirati svaki puta kada na njega dođe red da govori (vidi član 23A kada prisilni pass može oštetiti nedužnu stranu); može doći do primjene kaznenih ataka iz člana 26. Ako je govor bio izvan slijeda, vidi član 32; ako prekršiteljev lijevi protivnik govori, vidi član 35A.

ČLAN 37
KRŠENJE OBAVEZE PRISILNOG PASSA

Licit, kontra ili rekontra igrača koji je pod prisilnim passom se poništava, i (kazna) oba člana prekršiteljeve strane moraju passirati svaki puta kada su na redu da govore (vidi član 23A kada prisilni pass može oštetiti nedužnu stranu). Može doći do primjene kaznenih ataka iz člana 26. (Ako prekršitelj govori, vidi član 35B).

ČLAN 38
LICIT VIŠI OD SEDAM

Nikakva igra ili rezultat u contractu višem od sedam nije dopuštena. Licit viši od sedam se poništava, i (kazna) oba člana prekršiteljeve strane moraju passirati kada su na redu da govore (vidi član 23A kada prisilni pass može oštetiti nedužnu stranu). Može doći do primjene kaznenih ataka iz člana 26. (Ako lijevi prekršiteljev protivnik govori, vidi član 35C)

ČLAN 39
GOVOR NAKON FINALNOG PASA

Govor izveden nakon finalnog pasa se poništava, i:

 1. Pass ili govor izvođačeve strane
  Ako se radi o pasu igrača obrane ili o bilo kojem govoru budućeg izvođača ili mrtvaca, kazne nema.
 2. Ostale akcije igrača obrane
  Ako se radi o licitu, kontri ili rekontri igrača obrane, može doći do primjene kaznenih ataka iz člana 26. (Ako lijevi prekršiteljev protivnik govori, vidi član 35D).

ODSJEK VI
KONVENCIJE I DOGOVORI

ČLAN 40
SPORAZUMI PARTNERA

 1. Pravo na izbor govora ili igre
  Igrač smije izvesti bilo koji govor ili igru (uključujući i namjeran zavaravajući govor - poput blefa - ili govor ili igru koja odstupa od općenito prihvaćene ili unaprijed najavljene upotrebe konvencije) bez prethodne najave, pod uvjetom da takav govor ili igra nisu zasnovani na sporazumu dvaju partnera.
 2. Zabranjen prešutni sporazum partnera
  Igrač ne smije izvesti govor ili igru zasnovanu na posebnom sporazumu dvaju partnera ukoliko se ne može razumno očekivati da će protivnički par shvatiti njeno značenje ili ukoliko njegova strana nije takav govor ili igru učinila dostupnim u skladu s organizatorovim propozicijama.
 3. Direktorova opcija
  Ako Direktor bude smatrao da je jedna strana bila oštećena zbog toga što protivnici nisu objasnili puno značenje govora ili igre, on može prilagoditi rezultat.
 4. Regulacija konvencija
  Organizator smije regulirati upotrebu licitacionih ili obrambenih konvencija. Osim toga, Zone smiju regulirati sporazume partnera (čak ako i nisu konvencionalni) koji partnerima dopuštaju da njihove početne akcije na nivou jedan mogu biti izvedene s kraljem ili više ispod prosječne snage; Zone smiju ova ovlaštenja delegirati na niže forume.
 5. Karta konvencija
  1. Pravo na propis
   Organizator ima pravo propisati kartu konvencija u koju će partneri upisati svoje konvencije i sporazume i smije odrediti propis za njihovu upotrebu, uključujući i obavezu da oba člana para igraju isti sistem (takav propis ne može ograničavati ukus i nazor, već samo metodu).
  2. Proučavanje protivničke karte konvencija
   Za vrijeme licitacije i igre igrač (osim mrtvaca) smije proučavati protivničku kartu konvencija kada je na redu na govori ili igra, ali mu nije dopušteno činiti to i sa svojom kartom konvencija.12

POGLAVLJE VI
IGRA

DIO I
POSTUPAK

ODSJEK I
ISPRAVAN POSTUPAK

ČLAN 41
POČETAK IGRE

 1. Zatvorena izvorna ataka
  Nakon što su iza licita, kontre ili rekontre uslijedila tri passa u slijedu, igrač obrane s lijeve strane pretpostavljenog izvođača, izvodi zatvorenu izvornu ataku.13 Zatvorena ataka može biti povučena samo po uputi Direktora nakon neke nepravilnosti (vidi član 47E2); povučena karta mora biti vraćena u list igrača obrane.
 2. Pregled licitacije i pitanja
  Prije no što se izvorna ataka otvori, otvaračev partner i pretpostavljeni izvođač mogu zatražiti pregled licitacije ili zahtjevati objašnjenje nekog protivničkog govora (vidi član 20). Izvođač ili bilo koji igrač obrane smiju, kada prvi puta dođu na red da odigraju kartu, zatražiti pregled licitacije; ovo pravo ističe nakon što je odigrao kartu. Igrači obrane (podložni članu 16) i izvođač zadržavaju pravo zahtijevati objašnjenja tokom igre, kada dođu na red da igraju.
 3. Otvaranje izvorne atake
  Nakon ovog perioda pitanja, izvorna ataka se otvara, počinje period igre i izlaže se mrtvac. Ako je prekasno za ponavljanje govora (vidi B gore), izvođač ili bilo koji igrač obrane, kada dođu na red da igraju, imaju pravo na informaciju koji se contract igra i da li je, ali ne i po kome, kontriran ili rekontriran.
 4. Mrtvačev list
  Nakon što je izvorna ataka otvorena, mrtvac izlaže svoj list na stol pred sebe, okrenut licem prema gore, rangiran i poslagan po bojama i usmjeren u pravcu izvođača, s adutskom bojom na svojoj desnoj strani. Izvođač igra sa svojim i mrtvačevim listom.

ČLAN 42
MRTVAČEVA PRAVA

 1. Apsolutna prava
  1. Pružanje informacija
   Mrtvac smije, u prisustvu Direktora, davati informacije u pogledu činjenica.
  2. Voditi evidenciju štihova
   On smije voditi evidenciju osvojenih i izgubljenih štihova.
  3. Igrati kao izvođačev pomoćnik
   On igra mrtvačevim kartama prema uputama kao izvođačev pomoćnik (vidi član 45F ako mrtvac sugerira igru).
 2. Ograničena prava
  Mrtvac može koristiti i druga prava koja mogu biti podložna ograničenjima prema članu 43.
  1. Upit u vezi s renonsom
   Mrtvac smije upitati izvođača (ali ne i igrača obrane) kada nije slijedio boju, da li ima karata igrane boje.
  2. Pokušaj sprečavanja nepravilnosti
   On smije pokušati spriječiti bilo koju izvođačevu nepravilnost.
  3. Ukazati na nepravilnost
   On smije ukazati na nepravilnost, ali samo po završetku igre.

ČLAN 43
MRTVAČEVA OGRANIČENJA

 1. Mrtvačeva ograničenja
  1. Opća ograničenja
   1. Pozivanje Direktora
    Ukoliko nije bilo ukazano na nepravilnost od strane nekog igrača, mrtvac ne smije, za trajanja igre, pokrenuti pozivanje Direktora turnira.
   2. Ukazivanje na nepravilnost
    Mrtvac ne smije ukazati na nepravilnost za vrijeme igre.
   3. Učestvovati ili komentirati igru
    Mrtvac ne smije učestvovati u igri ili kazivati izvođaču išta u vezi s igrom.
  2. Ograničenja s posebnim kaznama
   1. Izmijeniti listove s izvođačem
    Mrtvac ne smije izmijeniti listove s izvođačem.
   2. Napustiti svoje mjesto kako bi promatrao izvođača
    Mrtvac ne smije napustiti svoje mjesto kako bi promatrao izvođačevu igru.
   3. Gledati list igrača obrane
    Mrtvac ne smije, na vlastitu inicijativu, pogledati lice karte bilo kojeg igrača obrane.
 2. Kazne za prekršaj
  1. Opće kazne
   Mrtvac je podložan kazni prema članu 90 za bilo koje kršenje opisano u A1 ili A2 gore.
  2. Posebne kazne
   Ako mrtvac, nakon prekršaja iz A2 gore:
   1. Upozori izvođača na krivi izlaz
    Upozori izvođača na izlaz iz krivog lista, (kazna) bilo koji igrač obrane može odrediti iz kojeg će lista izvođač igrati.
   2. Pitati izvođača u vezi s renonsom
    Prvi upita izvođača da li je renonsirao, izvođač mora dodati ispravnu kartu, umjesto nelegalne karte, i bit će primijenjene kaznene odredbe iz člana 64; kao da je renons bio utvrđen.
  3. Ako mrtvac, nakon prekršaja ograničenja iz A2 gore, prvi ukaže na nepravilnost igrača obrane, nijedna kazna neće biti primijenjena. Ukoliko obrana stekne prednost posredstvom nepravilnosti, Direktor će prilagoditi rezultat za obje strane, kako bi uspostavio pravičnost.

ČLAN 44
TOK I IZVEDBA IGRE

 1. Izlaz u štih
  Igrač koji igra prvu kartu nekog štiha smije igrati bilo koju kartu svoga lista (ukoliko nije podložan ograničenju nakon prekršaja njegove strane).
 2. Naknadno dodavanje u štih
  Nakon izlaza, svaki igrač u redu dodaje kartu i tako odigrane četiri karte čine štih. (Za način igranja karata i aranžiranja štihova vidi član 65).
 3. Obaveza slijediti boju
  Dodajući u štih igrač mora slijediti boju, ako je to moguće. Ova obaveza stoji ispred svih drugih obaveza ovih Pravila.
 4. Nemogućnost da se slijedi boja
  Ukoliko nije u stanju slijediti boju, igrač smije igrati bilo koju kartu (ukoliko nije podložan ograničenju nakon prekršaja njegove strane).
 5. Štihovi koji sadrže adut
  Štih koji sadrži adut osvaja igrač koji je dodao najviši adut.
 6. Štihovi koji ne sadrže adut
  Štih koji ne sadrži adut osvaja igrač koji je dodao najvišu kartu izlazne boje.
 7. Izlaz u štih nakon prvog štiha
  Igrač koji je osvojio štih, izlazi u slijedećem štihu.

ČLAN 45
IGRANA KARTA

 1. Igra iz vlastitog lista
  Svaki igrač, osim mrtvaca, igra kartu tako da je odvaja iz svog lista i polaže je otvorenu14 na stol neposredno ispred sebe.
 2. Igra iz mrtvačeva lista
  Izvođač igra kartu iz mrtvačeva lista imenovanjem karte, nakon čega mrtvac tu kartu uzima i stavlja je pred sebe. Igrajući iz mrtvačeva lista, izvođač može, u slučaju potrebe, sam igrati željenu kartu.
 3. Obaveza igranja karte
  1. Karta igrača obrane
   Karta koju igrač drži tako da je moguće da njegov partner vidi njeno lice, mora biti igrana u tekućem štihu (ako je igrač obrane već igrao u tekućem štihu, vidi član 45E).
  2. Izvođačeva karta
   Izvođač mora odigrati kartu koju drži okrenutu licem prema gore, dodirujući ili gotovo dodirujući stol ili držeći u položaju koji pokazuje da je igrana.
  3. Mrtvačeva karta
   Karta iz mrtvačeva lista mora biti igrana ukoliko je namjerno dirnuta od strane izvođača, osim u slučajevima popravljanja mrtvačevih karata ili posizanja za kartom iznad ili ispod dirnute karte.
  4. Imenovana ili naznačena karta
   1. Igra imenovane karte
    Karta mora biti igrana ako je igrač imenuje ili na drugi način naznači kao kartu koju smjera igrati.
   2. Ispravak nehotične naznake
    Igrač smije, bez kazne, izmjeniti nehotičnu naznaku ako to uradi bez pauze za razmišljanje; ali ako je protivnik, u pravilnom redu, dodao legalnu kartu prije izmjene naznake, taj protivnik smije bez kazne povući tako igranu kartu i zamijeniti je drugom. (vidi član 47E).
  5. Kaznena karta
   Kaznena karta, velika ili mala, može biti igrana u skladu sa članom 50.
 4. Krivo igrana karta od strane mrtvaca
  Ako mrtvac stavi u igrani položaj kartu koju izvođač nije imenovao, ista mora biti povućena, ukoliko je na to ukazano prije no što su obe strane dodale u novom štihu, a igrač obrane smije (bez kazne) povući kartu igranu nakon greške, ali prije no što je na istu ukazano; ukoliko je desni protivnik izmjeni svoju igru, izvođač smije povući kartu koju je naknadno dodao u taj štih (vidi član 16C2).
 5. Peta karta dodana u štih
  1. Od strane igrača obrane
   Peta karta dodana u štih od strane igrača obrane postaje kaznenom kartom, podložna članu 50, osim ako Direktor ne odredi da se radi o izlazu, u kom se slučaju primjenjuju član 53 ili član 56.
  2. Od strane izvođača
   Kada izvođač doda petu kartu u štih iz svog ili mrtvačevog lista, kazne nema, osim ako Direktor ne odredi da se radi o izlazu, u kom se slučaju primjenjuje član 55.
 6. Mrtvac naznačuje kartu
  Nakon što je izložen mrtvačev list, mrtvac ne smije dirati ili naznačiti bilo koju kartu (osim u slučaju popravljanja) bez izvođačevih uputa. Ako to učini, mora se smjesta pozvati Direktora. Direktor će odrediti da li se u stvari radi sugestiji izvođaču. Kada Direktor odluči da tako jeste, on dopušta da se igra nastavi, pridržavajući si pravo da prilagodi rezultat ako je obrana bila oštećena tako sugeriranom igrom.
 7. Zatvaranje štiha
  Nijedan igrač ne smije okrenuti kartu licem prema dolje dok u štih nisu dodala sva četiri igrača.

ODSJEK II
NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU

ČLAN 46
NEPOTPUN ILI POGREŠAN POZIV MRTVAČEVE KARTE

 1. Ispravan način naznake mrtvačeve karte
  Pozivajući kartu iz mrtvačeva lista, izvođač mora jasno navesti boju i rang željene karte.
 2. Nepotpun ili pogrešan poziv
  U slučaju izvođačevog nepotpunog ili pogrešnog poziva karte mrtvačeva lista primjenjuju se slijedeća ograničenja (osim u slučaju nedvojbeno drugačije izvođačeve namjere):
  1. Nepotpuna naznaka ranga
   Ako izvođač, igrajući sa stola, pozove "visoka", ili riječima sličnog značenja, smatrat će se da je pozvao najvišu kartu naznačene boje; ako je uputio mrtvaca da uzme štih, smatrat će se da je pozvao najnižu kartu koja osvaja štih; ako pozove "mala", ili riječima sličnog značenja, smatrat će se da je pozvao najnižu.
  2. Naznačena boja ali ne i rang
   Ako izvođač naznači boju ali ne i rang, smatrat će se da je pozvao najnižu kartu odnosne boje.
  3. Naznačen rang ali ne i boja
   Ako izvođač naznači rang ali ne i boju:
   1. U slučaju izlaza
    Smatrat će se da je izvođač nastavio boju u kojoj je mrtvac osvojio prethodni štih, uz uvjet da stol ima naznačeni rang u toj boji.
   2. U svim drugim slučajevima
    U svim drugim slučajevima izvođač mora igrati kartu naznačenog ranga, ako je to legalno moguće; ali ako stol ima dvije ili više takvih karata, izvođač mora naznačiti koju kartu je smjerao igrati.
  4. Naznačena karta koje stol nema
   Ako izvođač pozove kartu koje stol nema, poziv ne važi i izvođač smije pozvati bilo koju legalnu kartu.
  5. Nije naznačen rang ili boja
   Ako pozove igru bez naznake bilo boje ili ranga (kao, "igraj bilo što!"), ili riječima sličnog značenja, oba igrača obrane mogu naznačiti igru sa stola.

ČLAN 47
OPOZIV IGRANE KARTE

 1. Pokoriti se kazni
  Jednom igrana karta može se povući kako bi se pokorilo kazni (ali karta igrača obrane može postati kaznena karta - vidi član 49).
 2. Ispraviti nelegalnu igru
  Igrana karta može biti povučena da bi se ispravila nelegalna ili simultana igra (vidi član 58 za simultanu igru; i za obranu, vidi član 49, kaznena karta).
 3. Izmijeniti nehotičnu naznaku
  Igrana karta može se povući bez kazne nakon izmjene naznake, kako to dopušta član 45C4b).
 4. Nakon protivničke izmjene igre
  Nakon protivničke izmjene igre, igrana karta može biti povučena bez kazne (ali vidi član 62C2) i zamijenjena drugom.
 5. Promjena igre zbog krive informacije
  1. Izlaz izvan reda
   Izlaz izvan reda može biti povučen ako je igrač bio od protivničke strane krivo informiran da je on na redu (lijevi protivnik ne može prihvatiti izlaz).
  2. Opoziv igre
   1. Nitko nije naknadno igrao
    Igrač smije povući kartu koju je igrao nakon krivog objašnjenja protivničkog konvencionalnog govora ili igre i prije ispravka objašnjenja, ali samo u slučaju da nitko nije naknadno dodao u taj štih.
   2. Jedna ili više naknadno dodanih karata
    Kada postane prekasno ispraviti igru, prema a. gore, primjenjuje se član 40C.
 6. Nelegalan opoziv
  Osim ako se ne radi o stavovima A do E gore, jednom igrana karta ne može se povući.

ČLAN 48
IZLAGANJE IZVOĐAČEVIH KARATA

 1. Izvođač je izložio kartu
  Izvođač ne može biti kažnjen zbog izlaganja karte i nijedna izvođačeva ili mrtvačeva karta ne može nikada postati kaznenom kartom. Od Direktora se ne može zahtijevati da igra kartu koja mu je slučajno ispala.
 2. Izvođač je otkrio karte
  1. Nakon izvorne atake izvan reda
   Kada izvođač otkrije svoje karte, nakon izvorne atake izvan reda, primjenjuje se član 54.
  2. U bilo kojem drugom času
   Kada izvođač otkrije svoje karte bilo kada, osim nakon izvorne atake izvan reda, može se smatrati da je izveo zahtjev ili ustupak štihova i dolazi do primjene člana 68.

ČLAN 49
IZLAGANJE KARATA IGRAČA OBRANE

Osim pri normalnom toku igre ili primjene Pravila, kada je karta igrača obrane stavljena u položaj da je moguće da njegov partner vidi lice te karte ili ako igrač obrane imenuje neku kartu svoga lista, (kazna) svaka takva karta postaje kaznenom kartom (član 50); ali vidi bilješku u članu 68, kada je igrač obrane dao izjavu u pogledu štiha trenutno u toku.

ČLAN 50
POSTUPAK S KAZNENOM KARTOM

Prerano izložena karta (ali ne atakirana, vidi član 57) od strane igrača obrane jeste kaznena karta ukoliko Direktor ne odredi drugačije. Direktor će, umjesto ispravki koje slijede, prilagoditi rezultat kada bude smatrao da treba primijeniti član 72B1.

 1. Kaznena karta ostaje izložena
  Kaznena karta mora ostati otvorena na stolu, neposredno ispred igrača kojem pripada, dok se za nju ne odabere neka druga kazna.
 2. Velika ili mala kaznena karta
  Jedna karta ispod ranga honera i nehotice izložena (kao kada se dodaju dvije karte u štih ili kada karta slučajno ispadne iz lista) postaje mala kaznena karta. Svaka karta ranga honera ili svaka karta izložena namjernom igrom (kao izlaz izvan reda ili renons s ispravkom) postaje velika kaznena karta; kada igrač ima dvije ili više kaznenih karata, sve takve karte postaju velike kaznene karte.
 3. Postupak s malom kaznenom kartom
  Kada igrač obrane ima malu kaznenu kartu, on ne smije igrati nijednu kartu iste boje ispod ranga honera dok prije toga nije odigrao kaznenu kartu (međutim, on umjesto toga smije igrati honera). Prekršiteljev partner neće biti podložan kaznenoj ataci, ali ovako dobivena informacija o kaznenoj je vanjska i neovlaštena (vidi član 16A).
 4. Postupak s velikom kaznenom kartom
  Kada igrač obrane ima veliku kaznenu kartu, taj igrač i njegov partner mogu biti podložni ograničenjima, prekršitelj kada je na redu da igra, a partner kada je na redu da atakira.
  1. Na redu je prekršitelj
   Velika kaznena karta mora biti igrana u prvoj legalnoj prilici, bilo da igrač mora atakirati, slijediti boju, odbaciti ili adutirati (odredba da prekršitelj mora igrati kartu je za njegovog partnera ovlaštena informacija; međutim, druge informacije što proizlaze iz otvorene kaznene karte, su za partnera neovlaštene informacije). Ako igrač obrane ima dvije ili više kaznenih karata, koje mogu biti legalno igrane, izvođač smije odrediti koja će od njih biti igrana. Obaveza slijediti boju ili pokoriti se kaznenoj ataci ili igri ima prednost pred igranjem velike kaznene karte, ali kaznena karta mora i nadalje ostati otvorena na stolu i biti igrana u slijedećoj legalnoj prilici.
  2. Na redu je prekršiteljev partner
   Kada je igrač obrane na ataci, a njegov partner ima veliku kaznenu kartu, on ne može igrati dok mu izvođač ne kaže koja od slijedećih opcija će biti odabrana (ako igrač prerano atakira, bit će podložan kazni po članu 49). Izvođač može odabrati:
   1. Zahtijevati ili zabraniti izlaz u boji
    zahtijevati15 da igrač obrane iziđe u boji kaznene karte, ili mu zabraniti15 da iziđe u toj boji tako dugo dok je na štihu (za dvije ili više kaznenih karata, vidi član 51); ako izvođač koristi ovu opciju, karta prestaje biti kaznena i može biti vraćena u list.
   2. Nema ograničenja na izlaz
    ne zahtijevati ili zabraniti izlaz, u kom slučaju igrač obrane može igrati što želi, a kaznena karta i nadalje ostaje kaznena karta.

ČLAN 51
DVIJE ILI VIŠE KAZNENIH KARATA

 1. Na redu da igra je prekršitelj
  Ako igrač obrane ima dvije ili više kaznenih karata koje mogu biti legalno igrane, izvođač može odrediti koja od tih karata će biti igrana u tome redu.
 2. Na redu je da igra prekršiteljev partner
  1. Kaznene karte u istoj boji
   1. Izvođač zahtijeva izlaz u toj boji
    Kada igrač obrane ima dvije ili više kaznenih karata u istoj boji, a izvođač zahtijeva da taj igrač iziđe u toj boji, karte te boje više nisu kaznene karte i moguće ih je vratiti u list; igrač obrane smije u taj štih dodati bilo koju legalnu kartu.
   2. Izvođač zabranjuje izlaz u toj boji
    Ako izvođač zabrani izlaz u toj boji, igrač obrane može sve kaznene karte u toj boji vratiti u svoj list i smije u taj štih dodati bilo koju legalnu kartu.
  2. Kaznene karte u više boja
   1. Izvođač zahtijeva izlaz u određenoj boji
    Kada igrač obrane ima kaznene karte u više boja, izvođač može zahtijevati15 da njegov partner iziđe u bilo kojoj od boja u kojima ima kaznenu kartu (ali dolazi do primjene "B1a." gore).
   2. Izvođač brani izlaz u određenoj boji
    Kada igrač ima kaznene karte u više boja, izvođač može njegovom partneru zabraniti15 izlaz u svakoj od tih boja; ali tada taj igrač obrane može u list vratiti sve kaznene karte u svakoj boji koju je izvođač zabranio i u štih igrati bilo koju legalnu kartu.

ČLAN 52
PROPUST IZLAZA ILI IGRE KAZNENE KARTE

 1. Igrač obrane propušta igrati kaznenu kartu
  Kada igrač obrane propusti izići ili igrati kaznenu kartu, kako to zahtijeva član 50, on ne smije, na vlastitu inicijativu, povući bilo koju drugu kartu koju je odigrao.
 2. Igrač obrane igra drugu kartu
  1. Igra te karte je prihvaćena
   1. Izvođač može prihvatiti igru
    Ako igrač obrane iziđe ili igra drugu kartu, u času kada je po Pravilima morao igrati kaznenu kartu, izvođač može takav izlaz ili igru prihvatiti.
   2. Izvođač mora prihvatiti igru
    Izvođač mora prihvatiti takav izlaz ili igru ako je nakon toga igrao iz vlastitog ili mrtvačeva lista.
   3. Kaznena karta ostaje kaznena karta
    Ako je igrana karta prihvaćena pod a. ili b. gore, neigrana kaznena karta ostaje kaznena karta.
  2. Igra odbijene karte
   Izvođač može od igrača obrane zahtijevati da izlaznu ili igranu kartu zamijeni kaznenom kartom. Svaka nelegalna izlazna ili igrana karta od strane igrača obrane tokom nastajanja nepravilnosti postaje velika kaznena karta.

DIO III
NEPRAVILNI IZLAZI I IGRE

ODSJEK I
ISPRAVAN POSTUPAK

ČLAN 53
PRIHVAĆEN IZLAZ IZVAN REDA

 1. Izlaz izvan reda tretiran kao ispravan izlaz
  Bilo koji otvoreni izlaz izvan reda može biti tretiran kao ispravan izlaz. To postaje ispravan izlaz ako izvođač ili bilo koji igrač obrane, ovisno o situaciji, isti prihvati (izrijekom u tom smislu) ili ako slijedeći igrač doda u neispravan izlaz, ali vidi član 47E1. (Ako nije došlo do izrijeka ili igre, Direktor će zahtijevati da se izlaz izvede iz ispravnog lista).
 2. Krivi igrač obrane igra kartu nakon izvođačeva nepravilnog izlaza
  Ako igrač obrane s desne strane lista iz kojeg je izveden izlaz izvan reda doda16 nakon nepravilnog izlaza, igra ostaje i dolazi do primjene člana 57.
 3. Ispravan izlaz nakon neispravnog izlaza
  Ako je na redu bio protivnik igrača koji je izišao izvan reda, taj protivnik može izvesti svoj ispravan izlaz u prekršajni štih, bez da njegova karta bude smatrana igrom nakon krivog izlaza. Kada se to dogodi, ispravan izlaz ostaje i sve karte pogrešno dodane u taj štih mogu biti povučene bez kazne. (Ako se radi o igraču obrane, bit će primijenjen član 16C2).

ČLAN 54
OTVORENA IZVORNA ATAKA IZVAN REDA

Kada je došlo do otvorene izvorne atake izvan reda, a prekršiteljev partner je izveo zatvorenu izvornu ataku, Direktor će narediti da zatvoreni izlaz bude vraćen u list i tada će biti primijenjene slijedeće odredbe.

 1. Izvođač izlaže svoj list
  Nakon otvorene izvorne atake izvan reda, izvođač smije izložiti svoj list; on postaje mrtvac, a mrtvac postaje izvođač. Ako izvođač započne izlagati svoj list i pri tom pokaže jednu ili više karata, on mora izložiti svoj cijeli list.
 2. Izvođač prihvaća ataku
  Kada igrač obrane izloži izvornu ataku izvan reda, izvođač može prihvatiti taj neispravan izlaz, kako to predviđa član 53, i mrtvac izlaže svoje karte u skladu sa članom 41.
  1. Izvođač dodaje drugu kartu
   Druga karta toga štiha dodaje se iz izvođačeva lista.
  2. Mrtvac igra drugu kartu
   Ako izvođač drugu kartu štiha igra sa stola, ta karta ne može biti povučena, osim u slučaju ispravke renonsa.
 3. Izvođač mora prihvatiti ataku
  Ako je izvođač mogao vidjeti bilo koju od mrtvačevih karata (osim karata koje je mrtvac izložio tokom licitacije i koje su bile podložne članu 24), on mora prihvatiti ataku.
 4. Izvođač odbija izvornu ataku
  Kada izvođač zahtijeva od igrača obrane da vrati svoju otvorenu izvornu ataku izvan reda, dolazi do primjene člana 56.

ČLAN 55
IZVOĐAČEV IZLAZ IZVAN REDA

 1. Izvođačev izlaz je prihvaćen
  Ako je izvođač izišao izvan reda iz svog ili mrtvačeva lista, bilo koji igrač obrane može prihvatiti taj izlaz, kako to predviđa član 53, ili zahtijevati da se izlaz povuče (nakon krive informacije, vidi član 47E1).
 2. Od izvođača se zahtijeva da povuče izlaz
  1. Na redu je igrač obrane
   Ako je izvođač izišao iz svog ili mrtvačeva lista, kada je na redu bio igrač obrane, i ako bilo koji igrač obrane zahtijeva da se taj izlaz povuče, izvođač kartu krivog izlaza vraća u odgovarajući list bez kazne.
  2. Na redu je izvođač ili mrtvac
   Ako je izvođač izišao iz krivog lista, kada je na redu bio on ili mrtvac, i ako je bilo koji igrač obrane zatražio da povuče taj izlaz, on povlači krivu izlaznu kartu. On mora igrati iz ispravnog lista.
 3. Izvođač je mogao doći do informacije
  Kada izvođač odabere liniju igre koja je mogla biti zasnovana na informaciji, do koje je došao preko prekršaja, Direktor može prilagoditi rezultat.

ČLAN 56
IZLAZ IZVAN REDA IGRAČA OBRANE

Kada izvođač zahtijeva da igrač obrane povuče svoj otvoreni izlaz izvan reda, nelegalno igrana karta postaje velika kaznena karta i dolazi do primjene člana 50.

ODSJEK II
DRUGI NEISPRAVNI IZLAZI I IGRE

ČLAN 57
PRERANI IZLAZ ILI IGRA IGRAČA OBRANE

 1. Prerana igra ili izlaz u slijedećem štihu
  Kada igrač obrane atakira u novom, prije no što je njegov partner dodao u tekućem štihu, ili igra izvan reda prije no što je njegov partner dodao, (kazna) tako atakirana ili igrana karta postaje kaznena karta, a izvođač odabire jednu od slijedećih opcija. On može:
  1. Najviša karta
   zatražiti od prekršiteljeva partnera da igra najvišu kartu koju ima u izlaznoj boji, ili
  2. Najniža karta
   zatražiti od prekršiteljeva partnera da igra najnižu kartu koju ima u izlaznoj boji, ili
  3. Karta druge boje
   zabraniti prekršiteljevu partneru da igra kartu druge, određene boje.
 2. Prekršiteljev partner se ne može pokoriti kazni
  Kada igrač obrane nije u stanju pokoriti se kazni koju je izvođač odabrao, on smije igrati bilo koju kartu, kako to predviđa član 59.
 3. Izvođač je igrao iz oba lista prije nepravilnosti
  Igrač obrane neće biti podložan kazni zbog igre prije svog partnera, ako je izvođač igrao iz oba lista, ili je mrtvac dodao kartu ili je nelegalno sugerirao da takva karte bude igrana. Singl karta u mrtvaca ili vezana u rangu karta iste boje, ne može se smatrati automatskom igrom.

ČLAN 58
SIMULTANI IZLAZ ILI IGRA

 1. Simultana igra dva igrača
  Izlaz ili igra izvedeni simultano s legalnim izlazom ili igrom drugog igrača bit će smatrana naknadnom (simultanom) akcijom.
 2. Simultane karte iz jednog lista
  Ako igrač atakira ili odigra simultano dvije ili više karata:
  1. Vidi se jedna karta
   Ako se vidi samo jedna karta, ta je karta igrana; sve ostale karte vraćaju se u list bez kazne.
  2. Vidi se više karata
   Ako se vidi više od jedne karte, igrač određuje kartu koju želi igrati; ako je to igrač obrane, svaka druga karta postaje kaznenom kartom (vidi član 50).
  3. Nakon što je povučena viđena karta
   Ako igrač povuče viđenu kartu, protivnik koji je naknadno dodao toj karti smije povući svoju kartu i zamijeniti je drugom bez kazne (vidi član 16C).
  4. Greška nije otkrivena
   Ako simultana igra ostane neotkrivena, do časa kada su obe strane dodale u slijedećem štihu, primjenjuje se član 67.

ČLAN 59
NEMOGUĆNOST IZLAZA ILI IGRE PO KAZNI

Igrač smije igrati bilo koju legalnu kartu ukoliko nije u stanju izići ili igrati u skladu s kaznom, bilo iz razloga što nema kartu tražene boje ili iz razloga što ima karte samo zabranjene boje ili iz razloga što mora slijediti boju.

ČLAN 60
IGRA NAKON NELEGALNE IGRE

 1. Igranje karte nakon nepravilnosti
  1. Gubitak prava na kaznu
   Igra člana nedužne strane, nakon što je desni protivnik igrao prerano ili izvan reda, a prije no što je određena kazna, poništava pravo na kaznu za taj prekršaj.
  2. Prihvat nepravilnosti
   Nakon što je izgubljeno pravo na kaznu, nelegalna igra će biti smatrana kao da je izvedena u redu (ali na igrača koji je bio na redu primjenjuje se član 53C).
  3. Ostale kaznene obaveze ostaju
   Ako je prekršiteljeva strana imala prethodne obaveze igranja kaznene karte ili se morala pokoravati kaznenom izlazu ili igri, takva obaveza ostaje za slijedeće redove.
 2. Igrač obrane igra prije izvođačeve obavezne igre
  Kada igrač obrane odigra kartu, nakon što je od izvođača zatraženo da ispravi igru iz krivog lista, a prije no što je izvođač izišao iz ispravnog lista, ta karta igrača obrane postaje kaznena karta (član 50).
 3. Igra prekršiteljeve strane prije određivanja kazne
  Igra člana prekršiteljeve strane, prije no što je bila određena kazna, ne utječe na prava protivnika i može sama postati predmetom kazne.

ODSJEK III
RENONS

ČLAN 61
NEODGOVARANJE NA BOJU, UPITI U VEZI S RENONSOM

 1. Definicija renonsa
  Neodgovaranje na boju, u skladu sa članom 44, ili propust izlaza ili igre, kada je to moguće, karte ili boje, kako to određuje kodeks ili protivnik, u skladu s prihvaćenom kaznom, čini renons (ali vidi član 59, kada sukladna akcija nije moguća).
 2. Pravo na upit u vezi s mogućim renonsom
  Izvođač smije upitati igrača obrane koji nije odgovorio na boju da li ima kartu izlazne boje (ali tvrdnja da je renons počinjen ne daje automatsko pravo inspekcije završenog štiha - vidi član 66C). Mrtvac smije upitati izvođača. Obrana smije upitati izvođača, ali ne jedan drugoga. Igrači obrane smiju upitati izvođača; ako to Zona ovlasti, igrači obrane smiju pitati jedan drugoga. Takvo ovlaštenje ne postoji u Europskoj Zoni.

ČLAN 62
ISPRAVAK RENONSA

 1. Renons mora biti ispravljen
  Igrač mora ispraviti svoj renons, ako toga postane svjestan, prije no što je renons utvrđen.
 2. Ispravak renonsa
  Ispravljajući renons, igrač povlači renonsnu kartu i slijedi igranu boju bilo kojom kartom.
  1. Karta igrača obrane
   Tako povučena karta postaje kaznena karta (član 50), ako je igrana iz zatvorenog lista igrača obrane.
  2. Izvođačeva ili mrtvačeva karta, izložena karta igrača obrane
   Takva karta može biti zamijenjena bez kazne, ako je igrana iz izvođačeva ili mrtvačeva lista17 ili ako je to bila izložena karta igrača obrane.
 3. Karte naknadno dodane u taj štih
  1. Nedužna strana
   Igrač nedužne strane smije, bez kazne, povući bilo kartu koju je dodao nakon renonsa, ali prije no što je na nj ukazano (vidi član 16C).
  2. Prekršiteljev partner
   Nakon što je igrač nedužne strane tako povukao svoju kartu, slijedeći igrač u slijedu može povući svoju igranu kartu, koja postaje kaznena karta ako se radi o igraču obrane.
 4. Renons u 12. štihu
  1. Mora biti ispravljen
   Renons u 12. štihu, čak ako je i utvrđen, mora biti ispravljen, ukoliko je otkriven prije no što su sva četiri lista vraćena u board.
  2. Prekršiteljev partner nije dodao u 12. štih
   Ako se renons igrača obrane dogodio prije no što je na redu da igra u 12. štih bio njegov partner i, ako prekršiteljev partner ima karte u dvije boje, (kazna) prekršiteljev partner ne smije odabrati igru koja je mogla biti sugerirana viđenjem renonsne karte.

ČLAN 63
UTVRĐIVANJE RENONSA

 1. Renons je utvrđen
  Renons postaje utvrđen:
  1. Prekršiteljeva strana je izišla ili igrala u slijedećem štihu
   Kada prekršitelj ili njegov partner iziđe ili doda u slijedećem štihu (svaka takva igra, legalna ili ilegalna, utvrđuje renons).
  2. Član prekršiteljeve strane imenuje izlaz ili igru
   Kada prekršitelj ili njegov partner imenuje ili na drugi način naznači kartu koju kani igrati u slijedećem štihu.
  3. Član prekršiteljeve strane izvodi zahtjev ili ustupak
   Kada član prekršiteljeve strane izvede ili prihvati zahtjev ili ustupak štihova izrijekom ili otkrivanjem svoga lista (ili na bilo koji drugi način).
 2. Nelegalno ukazivanje
  Kada je došlo do kršenja člana 61B, igrač koji je renonsirao mora dodati legalnu kartu; doći će do primjene kaznenih odredbi člana 64, kao da renons jeste bio utvrđen.
 3. Renons ne može biti ispravljen
  Nakon što je renons jednom utvrđen, isti više ne može biti ispravljen (osim u slučajevima koje predviđa član 62D, za renons počinjen u 12. štihu), i renonsni štih ostaje onakav kako je odigran (ali vidi član 43B2b).

ČLAN 64
POSTUPAK NAKON UTVRĐIVANJA RENONSA

 1. Određena kazna
  Nakon što je renons utvrđen
  1. Prekršitelj je osvojio štih
   a renonsni štih je osvojio prekršitelj, (kazna) po završetku igre, štih u kojem je počinjen renons plus još jedan od naknadnih štihova osvojenih od prekršiteljeve strane, prenose se nedužnoj strani:
  2. Prekršitelj nije osvojio renonsni štih
   a renonsni štih nije osvojio prekršitelj, tada, ako je prekršiteljeva strana osvojila taj štih ili bilo koji kasniji štih, (kazna) po završetku igre, jedan štih se prenosi nedužnoj strani; također, ako je naknadno osvojen dodatni štih kartom koju je legalno mogao dodati u renonsni štih, jedan takav štih prenosi se nedužnoj strani.
 2. Kazna nije određena
  Nema primjene kazne za utvrđeni renons:
  1. Prekršiteljeva strana nije osvojila renonsni ili kasniji štih
   ako prekršiteljeva strana nije osvojila bilo renonsni ili neki kasniji štih.
  2. Drugi prekršiteljev renons u istoj boji
   za naknadni renons u istoj boji od strane istog igrača.
  3. Renons kao propust igre otvorene karte
   ako je renons počinjen neigranjem karte sa stola ili karte koja pripada otvorenom listu na stolu, uključujući kartu mrtvačeva lista.
  4. Nakon što je nedužna strana izvela govor u slijedećem djelenju
   ako je na renons ukazano nakon što je nedužna strana izvela govor u slijedećem djelenju.
  5. Po završetku kola
   ako je na renons ukazano po završetku kola.
  6. Renons u 12. štihu
   ako je renons počinjen u 12. štihu.
 3. Direktor odgovoran za ravičnost
  Kada, nakon bilo kojeg utvrđenog renonsa, uključujući i one koji ne podliježu kazni, Direktor bude smatrao da nedužna strana ovim članom nije dostatno obeštećena za počinjenu štetu, on će prilagoditi rezultat.

DIO IV
ŠTIHOVI

ČLAN 65
ARANŽIRANJE ŠTIHOVA

 1. Završen štih
  Kada su u štih dodane četiri karte, svi igrači okreću svoju kartu licem prema dolje, pred sobom na stolu.
 2. Evidencija vlasništva štihova
  1. Osvojeni štihovi
   Ako je igračeva strana osvojila štih, karta se usmjeruje dužinom na partnera.
  2. Izgubljeni štihovi
   Ako su protivnici osvojili štih, karta se usmjeruje dužinom na protivnike.
 3. Urednost
  Igrač slaže svoje karte u uredan preklapajući red, istim nizom kako su bile igrane, kako bi bilo moguće izvršiti pregled igre po njenom završetku i, ako se pokaže potrebnim, odrediti broj štihova osvojenih za pojedinu stranu ili slijed u kojem su karte igrane.
 4. Sporazum o postignutom rezultatu
  Igrač ne bi smio poremetiti red svojih igranih karata sve dok nije postignut sporazum o broju osvojenih štihova. Igrač koji se ne pridržava ovog propisa izlaže se opasnosti gubitka svojih prava u pogledu vlasništva spornih štihova ili prava na naplatu renonsa.

ČLAN 66
PREGLED ŠTIHOVA

 1. Tekući štih
  Tako dugo dok njegova strana nije izišla ili igrala u slijedećem štihu, izvođač ili igrač obrane mogu, sve dok nisu zatvorili svoju kartu na stolu, zatražiti da sve tek odigrane karte budu okrenute licem prema gore.
 2. Vlastita posljednja karta
  Tako dugo dok nije igrao u novom štihu, izvođač ili igrač obrane mogu pogledati, ali ne i pokazati, svoju posljednju igranu kartu.
 3. Završeni štihovi
  Nakon toga, pa sve do završetka igre, završeni štihovi ne mogu se više gledati (osim po Direktorovoj posebnoj uputi; na pr., zbog verifikacije zahtjeva ili renonsa).
 4. Po završetku igre
  Po završetku igre igrane i neigrane karte moraju se pogledati kako bi se ustanovio zahtjev ili renons ili broj osvojenih ili izgubljenih štihova; ali nitko ne smije rukovati tuđim kartama. Ako je došlo do zahtjeva, a igrač je svoje karte izmiješao tako da Direktor nije u stanju ustanoviti činjenice, on će presuditi u korist druge strane.

ČLAN 67
NEISPRAVAN ŠTIH

 1. Prije no što su obje strane igrale u novom štihu
  Kada je igrač propustio dodati u štih ili je u štih dodao previše karata, greška mora biti ispravljena ako je na nju ukazano prije no što je po igrač svake strane dodao u slijedećem štihu.
  1. Igrač je propustio dodati kartu
   Da bi ispravio ovaj propust, prekršitelj dodaje u štih legalnu kartu.
  2. Igrač je dodao previše karata
   Da bi se ispravila igra s dodavanjem previše karata u štih, bit će primjenjen član 45E (peta karta igrana u štih) ili član 58B (simultana karta iz jednog lista).
 2. Nakon što su obje strane igrale u slijedećem štihu
  Nakon što su obje strane igrale u slijedećem štihu, kada je ukazano na neispravan štih, (iz činjenice da neki igrač ima premalo ili previše karata u listu i, analogno tome, neispravan broj odigranih karata) Direktor utvrđuje koji je štih neispravan. Da bi ispravio broj karata, Direktor mora nastaviti kako slijedi.
  1. Prekršitelj ima previše karata
   Kada je prekršitelj propustio dodati kartu u neispravan štih, Direktor će od njega zatražiti da pokaže tu kartu i da je uredno uloži među svoje igrane karte (ova karta ne može utjecati na vlasništvo štiha); ako
   1. Prekršitelj ima kartu izlazne boje
    prekršitelj ima kartu izlazne boje u neispravan štih, on mora odabrati takvu kartu i uložiti je među svoje igrane karte; drugih kazni nema.
   2. Prekršitelj nema kartu izlazne boje
    prekršitelj nema kartu izlazne boje u neispravan štih, on će odabrati bilo koju kartu i uložiti je među svoje igrane karte, i (kazna) smatrat će se da je u neispravnom štihu renonsirao; može biti kažnjen s jednim štihom prema članu 64.
  2. Prekršitelj ima premalo karata
   Kada je prekršitelj dodao više od jedne karte u neispravan štih, Direktor pregledava igrane karte i naređuje prekršitelju da sve druge karte vrati u list18, ostavljajući među igranima onu što je bila dodana u neispravan štih (ako Direktor nije u stanju odrediti koja karta je suvišna, prekršitelj ostavlja najvišu kartu je mogla legalno biti dodana u štih). Vraćena karta se smatra da je neprekidno pripadala prekršiteljevom listu i da bi propust neigranja iste u neki raniji štih mogao biti renons.

DIO V
ZAHTJEVI I USTUPCI

ČLAN 68
ZAHTJEV ILI USTUPAK ŠTIHOVA

Izrijek ili akcija kojom se zahtjevaju ili ustupaju štihovi, sukladno ovom članu, mora se odnositi na buduće štihove, a ne na štih u toku19. Ako se odnose na buduće štihove:

 1. Definicija zahtjeva
  Izrijek da će učesnik osvojiti određen broj štihova jeste zahtjev tih štihova. Učesnik također zahtjeva, kada predloži prekid igre ili pokaže svoje karte (osim ako nije dokazivo da nije imao namjere izvesti zahtjev).
 2. Definicija ustupka
  Izrijek da će učesnik izgubiti određen broj štihova jeste ustupak tih štihova; zahtjev nekog broja štihova ustvari je ustupak ostalih, ako ih ima. Igrač ustupa sve preostale štihove kada napusti svoj list. Bez obzira na naprijed rečeno, ako igrač obrane pokuša ustupiti jedan ili više štihova, a njegov se partner smjesta tome usprotivi, smatrat će se da do ustupka nije došlo; može doći do primjene člana 16, Neovlaštena informacija, pa stoga valja smjesta pozvati Direktora.
 3. Razjašnjenje za zahtjev
  Zahtjev mora smjesta biti popraćen iskazom razjašnjenja o redu prema kojem će karte biti igrane, linija igre ili obrane putem koje onaj koji je izveo zahtjev namjerava osvojiti zahtjevane štihove.
 4. Igra prestaje
  Nakon bilo kojeg zahtjeva ili ustupka, igra prestaje. Svaka igra nakon zahtjeva ili ustupka će biti poništena od strane Direktora. Ako je zahtjev ili ustupak bude popraćen privolom, dolazi do primjene člana 69; ako je osporen od strane bilo kojeg igrača (uključujući i mrtvaca), valja smjesta pozvati Direktora koji će primijeniti član 70 ili član 71 i do njegova dolaska ne smije biti poduzeta nijedna akcija.

ČLAN 69
PRISTANAK NA ZAHTJEV ILI USTUPAK

 1. U slučaju pristanka
  Do pristanka će doći kada se učesnik složi s protivničkim zahtjevom ili ustupkom i ne usprotivi se prije no što njegova strana izvede govor u slijedećem boardu ili prije završetka kola. Rezultat će biti upisan kao da su zahtjevani ili ustupljeni štihovi osvojeni ili izgubljeni u igri.
 2. Povučen pristanak
  Unutar razdoblja za ispravke utvrđenog u skladu sa članom 79C, učesnik može povući pristanak u protivničkom zahtjevu, ali samo u slučaju ako je dao pristanak za gubitak štiha koji je njegova strana ustvari osvojila ili za gubitak štiha koji, po Direktorovom mišljenju, nije mogao biti izgubljen ni uz kakvu normalnu20 igru s preostalim kartama. U board se upisuje novi rezultat, a takav štih prenosi se strani koja je dala pristanak.

ČLAN 70
OSPORENI ZAHTJEVI

 1. Opće načelo
  Presuđujući u osporenom zahtjevu, Direktor će dosuditi rezultat boarda što je moguće pravičnije za obje strane, ali on će svaku dvojbenu situaciju riješiti protiv onoga koji je izveo zahtjev.
  Direktor nastavlja kako slijedi.
 2. Ponovljeno razjašnjavanje iskaza
  1. Narediti ponavljanje iskaza
   Direktor naređuje da igrač koji je izveo zahtjev, ponovi razjašnjenje iskaza koje je dao u času izvedbe zahtjeva.
  2. Narediti da se svi listovi otvore
   Slijedeće, Direktor naređuje da svi igrači stave svoje preostale karte otvorene na stol.
  3. Saslušati primjedbe
   Direktor može tada saslušati protivničke primjedbe na zahtjev.
 3. Vani je adut
  Kada je u protivničkim listovima ostao adut, Direktor će protivniku dodijeliti štih ili štihove, ako:
  1. Igrač nije spomenuo adut
   igrač koji je izveo zahtjev nije dao iskaz u pogledu tog aduta; i
  2. Nije bio svjestan tog aduta
   gotovo je sasvim vjerojatno da igrač koji je izveo zahtjev, u času svog zahtjeva, nije bio svjestan da je u protvničkom listu preostao adut; i
  3. Mogao bi izgubiti štih tom adutu
   štih bi mogao biti izgubljen tom adutu putem bilo koje normalne20 igre.
 4. Predlaže novu liniju igre
  Direktor neće od igrača koji je izveo zahtjev prihvatiti bilo koju uspješnu liniju igre koja nije bila obuhvaćena izvornim razjašnjenjem iskaza, ukoliko postoji neka alternativna normalna20 linija igre koja bi mogla biti manje uspješna.
 5. Neiskazana linija igre (impas ili "pad")
  Direktor neće od igrača koji je izveo zahtjev prihvatiti neiskazanu liniju igre čiji uspjeh ovisi o tome da u jednog ili drugog protivnika nađe neku posebnu kartu, ukoliko takav protivnik ranije nije slijedio boju te karte, prije zahtjeva, ili naknadno neće biti u stanju slijediti tu boju preko ma koje normalne20 linije igre; ili, ako bi ne-primjena takve igre bila iracionalna.

ČLAN 71
PONIŠTEN USTUPAK

Jednom izveden ustupak mora ostati, osim što će Direktor, unutar protestnog perioda, u skladu sa članom 79C, poništiti ustupak, kada:

 1. Štih ne može biti izgubljen
  ako je igrač ustupio štih koji je njegova strana ustvari osvojila ili štih koji njegova strana ne bi mogla izgubiti nijednom legalnom igrom preostalih karata.
 2. Contract je već napravljen ili oboren
  ako je izvođač ustupio poraz contracta koji je već napravio ili ako igrač obrane ustupi ispunjenje contracta koji je njegova strana već oborila.
 3. Neprihvatljiv ustupak
  ako je igrač ustupio štih koji nije moguće izgubiti nijednom normalnom igrom prestalih karata20. Sve dok strana koja je ustupila nije govorila u slijedećem boardu ili dok ne završi kolo, Direktor će poništiti ustupak štiha koji nije bilo moguće osvojiti nijednom normalnom20 igrom preostalih karata.

POGLAVLJE VII
NORME PONAŠANJA

ČLAN 72
OPĆA NAČELA

 1. Poštovanje Pravila
  1. Opće obaveze učesnika
   Takmičarski bridge turniri moraju se igrati u strogom skladu s Pravilima.
  2. Upis osvojenih štihova
   Igrač si ne smije svjesno bilo upisati rezultat za štih koji njegova strana nije osvojila ili prihvatiti ustupak štiha koji njegovi protinici nisu mogli izgubiti.
  3. Oprost kazni
   U takmičarskim turnirima igrač ne smije na vlastitu inicijativu oprostiti kaznu za protivnički prekršaj, čak i ako mu se čini da nije bio oštećen (ali može zamoliti Direktora da to učini (član 81C8).
  4. Primjena legalnih opcija nedužne strane
   Kada ova Pravila predviđaju neke opcije za nedužnu stranu, nakon protivničkog prekršaja, bit će sasvim primjereno odabrati najpovoljniju akciju.
  5. Opcije prekršiteljeve strane
   U skladu sa članom 16C2, nakon što je prekršiteljeva strana platila kaznu za nehotičan prekršaj, bit će sasvim primjereno za prekršitelje da poduzmu bilo koji govor ili igru povoljnu po njihovu stranu, iako bi se činiti da bi mogli zaraditi zahvaljujući vlastitom prekršaju.
  6. Odgovornost za primjenu Pravila
   Odgovornost za kažnjavanje nepravilnosti i obeštećenje leži isključivo na Direktoru i ovim Pravilima, a ne na samim igračima.
 2. Kršenje Pravila
  1. Prilagođeni rezultat
   Kadgod Direktor odredi da je prekršitelj, u času kada je počinio prekršaj, mogao znati da bi prekršaj mogao oštetiti nedužnu stranu, on će zatražiti da se licitacija i igra nastave i kasnije prilagoditi rezultat ukoliko bude smatrao da je prekršiteljeva strana predmetnim prekršajem stekla prednost.
  2. Namjerno
   Igrač ne smije namjerno prekršiti Pravila, čak ako je za isti propisana kazna koju je voljan platiti.
  3. Nenamjerno
   Ne postoji obaveza ukazati na nehotični prekršaj što ga je počinila vlastita strana (ali vidi bilješku članu 75, za krivo objašnjenje).
  4. Zataja prekršaja
   Igrač ne smije zatajiti nenamjerni prekršaj, kao kada počini drugi renons, skrivajući renonsnu kartu ili kada prerano izmiješa karte.

ČLAN 73
KOMUNICIRANJE MEĐU PARTNERIMA

 1. Ispravno komuciranje među partnerima
  1. Kako se izvodi
   Komuciranje među partnerima tokom licitacije i igre mora biti izvedeno samo preko govora i igre.
  2. Ispravan način govora i igre
   Govori i igre moraju biti izvedeni bez posebnih naglasaka, ponašanja ili izmjene glasa, bez nepotrebnog ustezanja ili žurbe (međutim, organizator može uvesti obavezne pauze, u prvom licitacionom krugu, nakon upozorenja STOP ili pri prvom štihu).
 2. Neispravno komuniciranje među partnerima
  1. Netražene informacije
   Partneri neće komunicirati preko načina na koji su govori ili igre izvedene, preko vanjskih primjedbi ili gesta, preko protivničkih upitanih ili neupitanih pitanja ili preko alerta i danih ili ne danih objašnjenja.
  2. Podešene komunikacije
   Najteža moguća povreda Pravila je kada partneri izmjenjuju informacije preko podešenih metoda drugačijih od onih koje predviđaju ova Pravila, a krivci riskiraju da budu isključeni iz turnira.
 3. Igrač je od partnera primio neovlaštenu informaciju
  Kada igrač primi neovlaštenu informaciju od strane svog partnera preko primjedbe, pitanja, objašnjenja, geste, ponašanja, posebnih naglasaka, izmjene glasa, žurbe ili ustezanja, on mora pažljivo izbjegavati da njegova strana na ovakav način dođe do prednosti.
 4. Promjena tempa i ponašanja
  1. Nehotične promjene
   Poželjno je, iako ne i uvijek obavezno, od igrača da održavaju izjednačen tempo i ponašanje. Međutim, igrači moraju biti posebno pažljivi kada bi promjene mogle proraditi u njihovu korist. U drugom slučaju, nenamjerna variranja u tempu ili načinu na koji su govori ili igra izvedeni, sami za sebe ne predstavljaju kršenje Normi ponašanja i protivnik može, na vlastiti rizik, iz istih stvarati vlastite zaključke.
  2. Namjerne izmjene
   Igrač ne smije pokušati zavaravati protivnika protivnika posredstvom primjedbe ili geste, žurbe ili ustezanja govorom ili igrom (poput ustezanja sa singlom) ili posredstvom ponašanja uz koje su govor ili igra izvedeni.
 5. Zavaravanje
  Igrač smije dolično pokušati zavarati protivnika govorom ili igrom (pod uvjetom da zavaravanje nije zaštićeno podešenim sporazumom s partnerom). Potpuno je primjereno izbjegavati davanje informacija protivnicima, izvođenjem govora i igre neizmjenjenim tempom ili ponašanjem.
 6. Kršenje Normi ponašanja
  Kada kršenje Normi ponašanja, opisanih u ovom članu, rezultira štetom po nedužnog protivnika:
  1. Igrač djeluje pod neovlaštenom informacijom
   Ako Direktor ustanovi da je igrač, između logičkih alternativa, odabrao onu koja je dokazano mogla biti sugerirana primjedbom, ponašanjem, tempom ili slično od strane njegova partnera, on će prilagoditi rezultat (vidi član 16).
  2. Igrač je oštećen nelegalnim zavaravanjem
   Ako Direktor ustanovi da je nedužni igrač izveo krive zaključke posredstvom varljivih primjedbi, ponašanja, tempa ili slično, od strane protivnika koji nema dokazanog razloga za svoju akciju, i koji je mogao znati, da bi zavaravanje moglo proraditi u njegovu korist, Direktor će prilagoditi rezultat (vidi član 12C).

ČLAN 74
PONAŠANJE I ETIKETA

 1. Ispravan stav
  1. Učtivost
   Igrač je dužan za svo vrijeme imati učtiv stav.
  2. Etiketa u riječi i akciji
   Igrač mora pažljivo izbjegavati bilo kakvu primjedbu ili akciju koja bi kod drugog igrača mogla izazvati smetnje i zbunjenost ili bi mogla zasmetati užitku što ga pruža ova igra.
  3. Suglasje s ispravnim postupkom
   Igrač će slijediti izjednačen i ispravan postupak pri govoru i igri.
 2. Etiketa
  U želji da bude učtiv, igrač će se suzdržavati od:
  1. nedovoljnog pokazivanja pažnje prema igri.
  2. netraženih komentara tokom licitacije i igre.
  3. izdvajanja karte prije no što je na redu da igra.
  4. nepotrebnog produžavanja igre (kao kod upornog igranja, iako igrač zasigurno zna da su svi štihovi njegovi), a sa ciljem ometanja (mučenja) protivnika.
  5. pozivanja Direktora na način neuljudan za njega i druge učesnike.
 3. Kršenje ispravnog postupka
  Kršenja ispravnog postupka su:
  1. upotreba različitih naznaka za isti govor.
  2. pokazivanje slaganja ili neslaganja s nekim govorom ili igrom.
  3. pokazivanje očekivanja ili namjere osvajanja ili propuštanja štiha koji još nije dovršen.
  4. komentiranje ili ponašanje za trajanja licitacije ili igre s ciljem ukazivanja na neku posebno pojavu ili na broj štihova potreban za potpun uspjeh.
  5. namjerno pogledavanje drugih igrača za trajanja licitacije i igre s ciljem da se vide karte tuđeg lista ili mjesta iz kojeg drugi igrač izvlači karte (iako je sasvim u redu djelovati na osnovu informacija do kojih igrač nehotice došao, kao kada se vidi karta protivničkog lista21).
  6. pokazivanje očitog pomanjkanja zanimanja u nekom djelenju (kao kada igrač drži svoje karte skupljene u ruci).
  7. izmjena normalnog tempa licitiranja ili igre s ciljem ometanja protivnika.
  8. nepotrebno napuštanje stola prije promjene.

ČLAN 75
SPORAZUMI PARTNERA

 1. Posebni sporazumi partnera
  Posebni sporazumi partnera, izravni ili neizravni, moraju biti u cijelosti i slobodno dostupni protivnicima (vidi član 40). Informacije što se upućuju partneru putem takvih sporazuma moraju proizlaziti iz govora, igre i uvjeta tekućeg dijeljenja.
 2. Kršenje sporazuma partnera
  Igrač smije kršiti najavljeni sporazum sa svojim partnernerom, pod uvjetom da partner nije svjestan toga kršenja (ali ustaljena kršenja dvaju partnera mogu stvoriti neizravne (implicitne) sporazume, koji moraju biti otkriveni). Igrač nije obavezan otkriti protivniku da je prekršio najavljeni sporazum; i ako su protivnici naknadno oštećeni, zbog krivih zaključaka iz takvog kršenja, oni neće imati pravo na odštetu.
 3. Odgovori na pitanja o sporazumu partnera
  Objašnjavajući značenje partnerova govora ili igre, na protivnički upit (vidi član 20), igrač će otkriti sve posebne informacije upućene preko sporazuma ili iskustva dvaju partnera; ali on ne mora otkriti zaključke do kojih je došao svojim znanjem i iskustvom.
 4. Ispravak greške u objašnjenju
  1. Igrač otkriva vlastitu grešku
   Ako igrač naknadno otkrije vlastitu grešku, ako igrač naknadno shvati da je njegovo objašnjenje bilo pogrešno ili necjelovito, on mora smjesta pozvati Direktora (koji će primjeniti član 21 ili član 40C).
  2. Grešku otkriva partner onoga koji objašnjava
   Igrač, čiji partner je dao krivo objašnjenje, ne smije ispraviti grešku prije konačnog passa, niti smije ni na koji način pokazati da je došlo do greške; igrač obrane ne smije ispraviti grešku prije završetka igre. Nakon što je pozvan Direktor, pri prvoj legalnoj mogućnosti (nakon završnog passa, ako postane izvođač ili mrtvac, ili po završetku igre, ako ostane igrati u obrani), on mora obavijestiti protivnike da je, po njegovom mišljenju, partnerovo objašnjenje bilo krivo22.

ČLAN 76
GLEDAOCI

 1. Ponašanje za trajanja licitacije ili igre
  1. Samo jedan list
   Gledaoc ne smije gledati karte više od jednog igrača, ako za to nema dozvolu.
  2. Osobne reakcije
   Gledaoc ne smije reagirati na licitaciju ili igru dok je partija u toku.
  3. Ponašanja ili primjedbe
   Za trajanja kola, gledaoc se mora suzdržavati od raznih ponašanja ili primjedbi bilo koje vrste (uključujući i konverzaciju s igračem).
  4. Obazrivost prema igraču
   Gledaoc ne smije ni nakoji način ometati igrača.
 2. Gledaočevo učestvovanje
  Gledaoc ne smije ukazati ni na koju nepravilnost ili grešku, niti učestvovati po pitanju činjenice ili Pravila, ukoliko to od njega ne zatraži Direktor.

POGLAVLJE VIII
REZULTAT

ČLAN 77
TABELA ZA RAČUNANJE KOD TAKMIČARSKOG CONTRACT BRIDŽA

ŠTIHOVSKI REZULTAT
Upisuje izvođačeva strana, ako je contract napravljen
AKO JE ADUTtrefkarosrcepik
Za svaki štih licitiran i napravljen
nekontriran20203030
kontriran40406060
rekontriran8080120120
NT CONTRACTundbldblrdbl
1. štih licitiran i napravljen4080160
svaki dodatni štih3060120

Štihovski rezultat od 100 ili više poena, napravljenih na jednom boardu jeste MANŠA.

Štihovski rezultat manji od 100 poena napravljenih na boardu je DJELOMIČNI REZULTAT (CONTRACT).

PREMIJE
Upisuje ih izvođačeva strana
1.manša2.manša
Mali slam licitiran i napravljen500750
Veliki slam licitiran i napravljen10001500

PREKOŠTIHOVI
za svaki štih preko contracta
1.manša2.manša
Nekontriranvrijednost štiha
Kontriran100200
Rekontriran200400

PREMIJE ZA MANŠU, DJELOMIČNI REZULTAT, ISPUNJENJE CONTRACTA
za napravljenu manšu (2.manša) - 500
za napravljenu manšu (1.manša) - 300
za napravljeni djelomični contract - 50
za napravljeni kontrirani contract - 50
za napravljeni rekontrirani contract - 100

KAZNE ZA PAD
Upisuje ih izvođačev protivnik, ako contract nije napravljen
1.manša2.manša
padoviundbdblrdblundbdblrdbl
za 1. štih50100 200 100 200 400
za svaki dodatni 50 200 400 100 300 600
za svaki 4. i dodatni 0 100 200 0 0 0

ČLAN 78
METODE RAČUNANJA

 1. Parski obračun (Matchpoint scoring)
  U parskom obračunu svakom se učesniku dodijeljuje, za rezultate različitih učesnika koji su igrali isti board i čiji su rezultati uspoređeni s njegovim, dvije obračunske jedinice (MP ili polovica MP) za svaki rezultat niži od njegovog, jedna obračunska jedinica za svaki rezultat jednak njegovom i ništa obračunskih jedinica za svaki rezultat bolji od njegovog.
 2. Momčadski obračun (International Matchpoint Scoring)
  U IMP obračunu pojedinog boarda, razlika u total poenima između dva uspoređena rezultata pretvara se u IMP prema slijedećoj tabeli:
  Razlika u poenimaIMP Razlika u poenimaIMP Razlika u poenimaIMP
  20-40 1 370-420 9 1500-174017
  50-80 2 430-490 10 1750-199018
  90-1203 500-59011 2000-224019
  130-1604 600-74012 2250-249020
  170-2105 750-89013 2500-299021
  220-2606 900-109014 3000-349022
  270-3107 1100-129015 3500-399023
  320-3608 1300-149016 4000+24
 3. Obračun u total poenima (Total point scoring)
  U obračunu total poena, čista razlika total poena jeste rezultat za svakog učesnika na svim igranim boardovima.
 4. Posebni obračunski postupci
  Dopušteni su posebne obračunske metode, ukoliko ih odobri organizator. Organizator bi prije svakog natjecanja morao objaviti uvjete natjecanja koji će uključiti uvjete upisa, obračunski postupak, određivanje pobjednika, podjela mjesta i slično.

ČLAN 79
OSVOJENI ŠTIHOVI

 1. Sporazum o osvojenim štihovima
  Potrebno je sporazumiti se o broju osvojenih štihova prije no što su sva četiri lista vraćena u board.
 2. Neslaganje o broju osvojenih štihova
  Ukoliko dođe do neslaganja, mora biti pozvan Direktor. Neće biti odobreno povišenje rezultata ukoliko Direktor nije bio pozvan prije završetka kola kako to predviđa član 8 (ali član 69 ili član 71 mogu ovaj stav učiniti bespredmetnim, kada je došlo pristanka na zahtjev ili ustupka).
 3. Greška u obračunu
  Greška u obračunu ili sastavljanju tabela sporazumnih rezultata, bilo da su ih počinili igrač ili član računarske ekipe, može biti ispravljena do isteka vremenskog perioda kako to odredi organizator. Ukoliko organizator nije odredio neko kasnije23 vrijeme, ovo vremensko razdoblje ističe 30 minuta nakon što su službeni rezultati završeni i stavljeni na uvid.

POGLAVLJE IX
ORGANIZACIJA TURNIRA

ČLAN 80
ORGANIZATOR

Organizator koji vodi neki događaj u skladu s ovim Pravilima ima slijedeće dužnosti i prava:

 1. Direktor turnira
  odrediti Direktora turnira. Ukoliko nema direktora turnira, igrači će između sebe odrediti nekoga tko će obavljati ove funkcije.
 2. Pripreme
  unaprijed izvršiti pripreme za turnir, uključujući prostorije za igru, smještaj i opremu.
 3. Raspored sjednica
  utvrditi datum i vrijeme za svaku sjednicu.
 4. Uvjeti upisa
  utvrditi uvjete upisa.
 5. Posebne propozicije
  utvrditi posebne uvjete za licitaciju i igru (kao pisane licitacije, biding boxove, zavjese --- kaznene odredbe za akcije koje nisu bile prenijete na drugu stranu zavjese mogu biti ukinute).
 6. Dodatne propozicije
  Utvrditi dodatne propozicije, ali koje nisu u koaliziji sa ovim pravilima.
 7. Žalbe
  Organizirati žiri za slučaj žalbi.

POGLAVLJE X
DIREKTOR TURNIRA

ODSJEK I
ODGOVORNOSTI

ČLAN 81
DUŽNOSTI I PRAVA

 1. Službeni stav
  Direktor turnira je službeni predstavnik organizatora.
 2. Ograničenja i odgovornosti.
  1. Tehničko vodstvo
   Direktor je odgovoran za tehničko vodstvo turnira.
  2. Pridržavanje pravila
   Direktora vežu ova Pravila i dodatne propozicije koje objavljuje organizator.
 3. Direktorove dužnosti i prava
  Direktorove dužnosti i prava normalno uključuju slijedeće:
  1. Pomoćnici
   imenovati pomoćnike, prema potrebi za izvedbu svojih dužnosti.
  2. Upisi
   prihvatiti i razvrstati učesnike.
  3. Uvjeti za igru
   utvrditi prikladne uvjete za igru i iste saopćiti učesnicima.
  4. Disciplina
   održavati disciplinu i osigurati uredan tok igre.
  5. Pravila
   primijeniti i tumačiti ova Pravila i uputiti igrače o njihovim pravima i odgovornostima.
  6. Greške
   ispraviti svaku grešku ili nepravilnost na koju mu je ukazano na bilo koji način, unutar vremenskog razdoblja utvrđenog u skladu sa članom 79C.
  7. Kazne
   primijeniti kazne kada se to pokaže podesnim.
  8. Oprost kazne
   oprostiti kaznu s razlogom, prema svojoj diskreciji, a na traženje nedužne strane.
  9. Sporovi
   uskladiti sporove i sporne stvari staviti na znanje odgovarajućem odboru, kada se to pokaže potrebnim.
  10. Rezultati
   sakupiti cedulje i objaviti rezultate.
  11. Izvještaji
   organizatora izvjestiti o rezultatima za službeni zapis.
 4. Prijenos dužnosti
  Direktor može svojim pomoćnicima delegirati bilo koju od dužnosti iz stava C., ali ga to neće osloboditi odgovornosti za njihovu ispravnu izvedbu.

ČLAN 82
ISPRAVAK GREŠKE U POSTUPKU

 1. Direktorova dužnost
  Direktor ima za dužnost ispraviti greške u postupku i održavati tok natjecanja koji nije suprotan ovim Pravilima.
 2. Ispravak greške
  U ispravljanju greške u postupku, Direktor može:
  1. Prilagoditi rezultat
   prilagoditi rezultat kako to predviđaju ova Pravila.
  2. Odrediti vrijeme igre
   zahtijevati ili odgoditi igru boarda.
 3. Direktorova greška
  Ukoliko je Direktor presudio na način koji će on ili Glavni Direktor naknadno smatrati neispravnim, i ako nijedan ispravak neće dopustiti da se board normalno obračuna, on će prilagoditi rezultat, tretirajući obje strane kao nedužne strane.

ČLAN 83
OBAVIJEST O PRAVU NA ŽALBU

Ukoliko Direktor bude smatrao da bi moglo biti preporučljivo preispitati njegovu odluku u pogledu činjenice ili primjene njegovih diskrecionih prava (kao kada je prilagodio rezultat prema članu 12), on će učesnika savjetovati o njegovom pravu na žalbu; ili smije predmet uputiti na odgovarajući odbor.

ODSJEK II
PRESUDE

ČLAN 84
PRESUDE SA SPORAZUMNIM ČINJENICAMA

Kada je Direktor pozvan da presudi u pogledu Pravila ili propozicija pri sporazumnim činjenicama, on će presuditi kako slijedi:

 1. Kazne nema
  Ako Pravila ne predviđaju kaznu i nije prilika za nj da primijeni svoja diskreciona prava, on će narediti igračima da nastave s licitacijom ili igrom.
 2. Kazne prema Pravilima
  Ako je slučaj jasno predviđen Pravilima koja predviđaju kaznu za nepravilnost, on određuje takvu kaznu i pazi da ista bude naplaćena.
 3. Igračev izbor
  Ako Pravila daju igraču izbor između više kazni, Direktor objašnjava opcije i pazi da kazna bude odabrana i naplaćena.
 4. Direktorov izbor
  Ako Pravila daju Direktoru izbor između određene kazne i prilagođavanja rezultata, on će pokušati uspostaviti pravičnost, riješavajući svaki dvojbeni problem u korist nedužne strane.
 5. Diskreciona kazna
  Ako se radi o nepravilnosti za koju nije predviđena kazna ovim Pravilima, Direktor će prilagoditi rezultat ako postoji minimalna mogućnost da je nedužna strana bila oštećena, uz obavijest prekršiteljevoj strani o njihovom pravu na žalbu. (vidi član 81C9).

ČLAN 85
PRESUDE SA SPORNIM ČINJENICAMA

Kada je Direktor pozvan da presudi po pitanju Pravila ili propozicija u slučaju sa spornom činjenicom, on će postupiti kako slijedi:

 1. Direktorova presuda
  Ako je Direktor zadovoljan načinom na koji je utvrdio činjenice, on će presuditi prema članu 84.
 2. Neutvrđene činjenice
  Ako Direktor nije u stanju na svoje zadovoljstvo utvrditi činjenice, on će donijeti takvu presudu koja će dopustiti nastavak, uz obavijest igračima o njihovom pravu na žalbu.

ODSJEK III
ISPRAVAK NEPRAVILNOSTI

ČLAN 86
U MOMČADSKOJ IGRI

 1. Prosjek u momčadskoj (IMP) igri
  Kada Direktor odabere umjetno prilagoditi rezultat u visini 60% (vidi član 84) u korist nedužne strane u momčadskoj igri, taj će rezultat biti 3 IMP.
 2. Nebalansirajuće prilagođavanje, Knockout (KO)
  Kada Direktor primjeni nebalansirajući prilagođeni rezultat (vidi član 12C) u KO igri, pojedini rezultat će biti individualno obračunat. Tada će prosjek tih dvaju rezultata biti dan obim učesnicima.
 3. Rezervni board
  Direktor neće primijeniti svoja ovlaštenja iz člana 6 i narediti ponovljeno dijeljenje nekog boarda, kada je konačni rezultat toga boarda učesnicima mogao biti poznat. Umjesto toga, on će prilagoditi rezultat.

ČLAN 87
NEISPRAVAN BOARD

 1. Definicija
  Smatra se da je board "pokvaren" ako Direktor ustanovi da je jedna ili više karata bila krivo uloženo u board, na takav način da učesnici koji se izravno uspoređuju nisu taj board igrali u identičnom obliku.
 2. Obračun neispravnog boarda
  Pri obračunu neispravnog boarda, Direktor određuje, što je bliže moguće, koji su rezultati postignuti na boardu u ispravnom, a koji u izmijenjenom obliku. On će izvesti obračun u dvije grupe i svaku grupu ocjeniti posebno kako je to predviđeno propozicijama. Pri nekim oblicima momčadskih takmičenja, organizator smije odrediti ponovljeno dijeljenje (vidi član 6).

ODSJEK IV
KAZNE

ČLAN 88
DODJELA ODŠTETNIH POENA

U parskom ili individualnom događaju, kada je nedužni učesnik primoran prihvatiti prilagođeni rezultat, a da za to nije bio kriv ili to nije odabrao, takvom će učesniku biti dano najmanje 60% raspoloživih match poena na tom boardu ili postotak match poena koji je dostigao na boardovima koje je stvarno igrao, ako je taj postotak viši od 60%.

ČLAN 89
KAZNE U INDIVIDUALNOM DOGAĐAJU

Direktor će u individualnom događaju primijeniti kaznene stavove ovih Pravila, kao i stavove koji predviđaju prilagođavanje rezultata, podjednako obim članovima prekršiteljeve strane, čak i onda kada je samo jedan od njih mogao biti odgovoran za nepravilnost. Ali, Direktor neće, prilagođavajući rezultat, primijeniti proceduralne kaznene poene protiv prekršiteljevog partnera, ako, po Direktorovom mišljenju, isti ni na jedan način nije odgovoran za prekršaj.

ČLAN 90
PROCEDURALNE KAZNE

 1. Direktorove ovlasti
  Osim primjene kaznenih stavova ovih Pravila, Direktor može također odrediti kaznu za bilo koji prekršaj koji nepotrebno odlaže ili ometa pravilnu proceduru, koji stvara neugodnosti drugim učesnicima, krši ispravnu proceduru ili uzrokuje prilagođavanje rezultata za drugim stolom.
 2. Prekršaji podložni kazni
  Prekršaji podložni kazni uključuju, ali se ne ograničavaju na:
  1. Zakašnjenje
   dolazak učesnika nakon određenog početka.
  2. Polagana igra
   pretjerano polagana igra učesnika.
  3. Glasna diskusija
   prepričavanje licitacije, igre ili rezultata boarda, koji se može čuti za drugim stolom.
  4. Uspoređivanje rezultata
   neovlašteno uspoređivanje rezultata s drugim učesnikom za trajanja sjednice.
  5. Diranje tuđih karata
   diranje ili rukovanje kartama koje pripadaju drugom igraču (član 7).
  6. Krivo ulaganje karata u board
   ulaganje jedne ili više karata u neispravan džep boarda.
  7. Greška u postupku
   greške u postupku (kao propust brojanja karata lista, igranje krivim boardom, itd.) koje zahtjeva prilagođavanje rezultata za bilo kojeg učesnika.
  8. Nepokoravanje Pravilima
   propust neodgodivog pokoravanja propozicijama ili bilo kojim Direktorovim uputama.

ČLAN 91
KAZNITI ILI SUSPENDIRATI

 1. Direktorova prava
  Vršeći svoju dužnost u održavanju reda i discipline, Direktor je posebno ovlašten odrediti disciplinske kazne u poenima ili suspendirati učesnika za tekuću sjednicu ili bilo koji njen dio (ovdje je Direktorova odluka konačna).
 2. Pravo na diskvalifikaciju
  Direktor je posebno ovlašten diskvalificirati učesnika s razlogom, što je podložno Turnirskom Odboru ili Organizatoru.

POGLAVLJE XI
ŽALBE

ČLAN 92
PRAVO NA ŽALBU

 1. Prava učesnika
  Učesnik ili njegov kapetan mogu uložiti zahtjev za preispitivanje bilo koje Direktorove presude za njegovim stolom24.
 2. Vrijeme podneska žalbe
  Pravo na zahtjev ili na žalbu na Direktorovu presudu ističe 30 minuta nakon što su objavljeni službeni rezultati, ukoliko organizator ne odredi drugačije vremensko razdoblje.
 3. Kako podnijeti žalbu
  Sve žalbe moraju biti podnesene preko Direktora.
 4. Prisustvo žalioca
  Žalba neće biti saslušana ukoliko njenom predstavljanju nisu prisutna oba člana para (osim u individualnom natjecanju) ili kapetana momčadi. Smatrat će se da je odsutan član prisustvovao predstavljanju žalbe.

ČLAN 93
POSTUPAK SA ŽALBOM

 1. Nema žirija
  Žalbe će saslušati i presude donijeti Glavni Direktor, ukoliko nema žirija ili kada se žiri ne može sastati, a da ne ometa uredan tok turnira.
 2. Ima žirija
  Ako žiri postoji
  1. Žalba se odnosi na Pravila
   Glavni Direktor će saslušati i donijeti presudu za one dijelove žalbe koji se odnose samo na Pravila ili propozicije. Na njegovu presudu moguće je žaliti se žiriju25.
  2. Sve druge žalbe
   Glavni Direktor će sve druge žalbe prenijeti na žiri25 na dosuđivanje.
  3. Dosuđivanje žalbi
   U dosuđivanju žalbi žiri25 može primijeniti sva ona prava koja ova Pravila daju Direktoru, osim što žiri ne može nadsuditi Direktora u pogledu Pravila ili propozicija ili u pogledu njegovih diskrecionih ovlasti. Žiri može preporučiti Direktoru da promijeni svoju presudu.
 3. Žalba nacionalnom forumu
  Po iscrpljenju svih prethodnih mogućnosti, daljnje žalbe mogu biti prenesene nacionalnom forumu.1 kada su tri lista ispravna, a četvrti manjkav, umjesto ovog, bit će primijenjen član 14.
2 Po završetku igre; ili, ako se radi o mrtvacu, nakon što su izložene mrtvačeve karte.
3 Prekršiteljev lijevi protivnik mora ponoviti svoj licit.
4 Igrač ne smije tražiti djelomično ponavljanje prethodnih govora, i ne smije zaustavljati izricaj pregleda prije njegova završetka.
5 Može doći do primjene člana 16; organizator može uvesti obavezu pismenih objašnjenja.
6 Kada je original licit bio nedostatan, primijeni član 27.
7 Nedužna strana dobiva rezultat postignut za stolom.
8 Ponovljeni govor sa znatno različitim značenjem bit će smatran različitim govorom.
9 Izvođač određuje boju kada prekršiteljev partner bude prvi puta na štihu.
10 Nelegalan govor desnog protivnika bit će kažnjen prema pravilima.
11 Kasniji liciti, kada je bio red na lijevom protivniku da govori, bit će tretirani kao izmjena govora i bit će primjenjen član 25.
12 Igrač nema pravo, tokom licitacionog ciklusa ili igre, na bilo kakvo pomagalo, računanje ili tehnička sredstva. Međutim, organizator smije odobriti neuobičajene metode i dopustiti pisane obrane protiv protivnika koji koriste neuobičajene metode; obrana se smije koristiti takvim pisanim obranama za stolom.
13 Organizator može zahtijevati da izvorna ataka bude otvorena.
14 Izvorna ataka se izvodi licem prema dolje (ukoliko organizator nije odredio drugačije).
15 Ako igrač nije u stanju igrati prema zahtjevu, vidi član 59.
16 Ali vidi član 54C.
17 Podložno članu 43B2b, kada je mrtvac izgubio prava. Tvrdnja da je počinjen renons, ne daje pravo na inspekciju štiha, osim ako se ne radi o slučaju iz člana 66C.
18 Direktor mora izbjegavati, kada je to moguće, izlaganje prekršiteljevih odigranih karata, ali ako je karta što je vraćena u list bila izložena, ona postaje kaznena karta (vidi član 50).
19 Ako se iskaz ili akcija tiče samo osvajanja ili gubitka štiha u toku, igra se nastavlja; izložene ili otkrivene karte od strane igrača obrane neće biti kaznene karte, ali može doći do primjene člana 16, Neovlaštena informacija; vidi član 57A, Prerana igra.
20 Vezano uz članove 69, 70 i 71, "normalna" uključuje nemarna ili inferiorna u klasi odnosnog igrača, ali ne i iracionalna.
21 Vidi član 73D2 kada je igrač možda svoje karte namjerno pokazao.
22 Dva primjera na kraju teksta će pojasniti odgovornosti igrača (i Direktora) nakon što je protivnicima bilo dano krivo objašnjenje.
23 Moguće je odrediti i ranije vrijeme, ukoliko to zahtjeva posebna priroda natjecanja.
24 Organizator može utvrditi kazne za neosonovane žalbe.
25 Zona smije utvrditi drugačije uvjete za žalbe za posebne vrste natjecanja.


PRIMJERI

U oba slučaja što slijede, North je otvorio 1NT i South, koji ima slab list s dugom bojom karo, licitira 2 karona (sign off); u odgovoru na Westov upit, North, međutim, objašnjava da je Southov licit umjetan i jak, te da se njegov partner tim licitom zanima za majorske boje.

PRIMJER 1. - POGREŠNO OBJAŠNJENJE

Stvaran sporazum partnera jeste da je odgovor 2 karo prirodan sign off; greška je u Nortovom objašnjenju. Ovakvo objašnjenje je kršenje Pravila, budući da EW imaju pravo na točan opis sporazuma igrača NS (kada ovakav prekršaj rezultira štetom po EW, Direktor je dužan prilagoditi rezultat). Ukoliko North naknadno postane svjestan svoje greške, on mora smjesta obavijestiti Direktora o tome. South ne smije uraditi ništa da bi ispravio grešku, za trajanja licitacije; nakon završnog passa, South, ukoliko postane izvođač ili mrtvac, mora pozvati Direktora i mora dobrovoljno ponuditi ispravno objašnjenje. Ako South ostane igrati u obrani, on poziva Direktora po završetku igre.

PRIMJER 2 - POGREŠAN LICIT

Sporazum partnera je onakav kako je bilo objašnjeno, 2 karo je umjetan i jak licit; greška je u Southovu licitu. Ovdje nije došlo do kršenja Pravila, budući da su EW dobili točan opis sporazuma igrača NS; oni nemaju pravo na točan opis listova para NS.

(Bez obzira na štetu, Direktor će ostaviti rezultat; ali on će morati pretpostavit da se radi o Krivom Objašnjenju, a ne o Krivom Licitu, u odsustvu dokaza o protivnom). South ne mora odmah ispraviti Northovo objašnjenje (ili obavijestiti Direktora), niti je to dužan uraditi kasnije.

U oba primjera, South, koji je čuo Northovo objašnjenje, zna da je njegov govor 2 karona krivo protumačen. Ovo saznanje je "neovlaštena informacija" (vidi član 16A), pa stoga South ne smije svoje naknadne akcije zasnivati na ovoj informaciji (ako on to uradi, Direktor mora prilagoditi rezultat). Na pr. ako North sada licitira 2NT, South ima neovlaštenu informaciju da taj licit negira četverokaratni major; South se mora ponašati kao da je North izveo snažan forsing na manšu, nasuprot slabom odgovoru, pokazujući maksimalne vrijednosti.