Razvoj licitacije nakon otvora 1NT s relejem za distribuciju

Nakon otvora 1NT često je korisno saznati točnu distribuciju otvarača, osobito ako je moguć slem. Međutim, mnogi igrači često otvaraju 1NT s nestandardnim distribucijama (5422, 5 k. u majoru, 6 k. u minoru), što otežava ovo istraživanje. Ipak, moguće je i sve te distribucije pokazati do 3NT. Prije nego što opišemo sam relej, pogledajmo jedan od sustava odgovora na 1NT:

1NT

1NT – 2tref

Ukoliko se izađe iz releja, to je invit (2NT ili 3M), odnosno upit snage (min/max; prvi step nakon releja, osim invita). Nakon što se sazna distribucija, mogu se pitati kontrole, odgovori su u stepovima (kod 15-17 otvora prvi step je 1-3, a kod slabog NT 0-2). Nakon upita kontrola njihova se lokacija može pokazivati pomoću tzv. negativnog cue-bida. Boje se skeniraju po stepovima, tako da se prvo pokazuje najduža, ako su dvije iste dužine, onda je viša prva. Ukoliko postoji kontrola u dugačkoj boji (3+ karte), ta boja se preskače; isto tako, preskače se kratka boja u kojoj NEMA kontrole. Znači, licitira se onaj korak koji pokazuje dugu boju bez kontrole, ili kratku s kontrolom. U prvom krugu se pokazuju ravnopravno asevi i kraljevi, a u drugom dame.

Na ovaj način može se saznati točna distribucija i svaka visoka karta u svakoj boji. Naravno, ukoliko se negdje zeznete, može vam se dogoditi da završite u slemu bez kontrole u nekoj boji, ili, još gore, u krivom fitu. To je uvijek rizik kod složenih konvencija i sustava, a na vama je da procijenite isplati li vam se mučiti s nečim takvim.