Višeznačni preliciti (MMO)
Dario Filjar

Što igrate u obrani na otvor 1NT? - često je pitanje kada prvi put igrate sa novim partnerom. Iz mnoštva raznolikih konvencija (već klasični Landy, DONT [don't play DONT - op. aut.], Ripstra, Brozel, ASTRO, Baron, Cappeliti/Hamilton, CRASH, TRASH i WONT i ne znam koje sve druge konvencije) moj partner i ja odlučili smo se za jedan tada pomalo neobičan pristup koji se naziva Višeznačni prelicit (Multiple Meaning Overcall, kojeg smo još alternativno zvali i "n+1, n+2...") kojeg smo ubrzo proširili kao dobru shemu za obranu ne samo protiv 1NT (i drugih bezadutskih otvora) već i na sve druge umjetne otvore tipa 1tref jako, 2tref Grand, 2karo nebulozni semiforsing itd.
Značajka dobrog defanzivnog sistema jest mogućnost baražiranja, brzog nalaženja fita prije nego se protivnička strana "snađe" ali i mogućnost konstruktivne licitacije. MMO upravo nosi te značajke.
Prije no što se upustimo u licitiranje objasnimo princip MMO.
Zamislimo boje koje licitiramo u cikličkom nizu (tref,karo,herc,pik) i označimo moguće licite redom brojkama "n", "n+1", "n+2"....
Tada uvedimo konvenciju da licit "n" pokazuje ili prelicit u "n+1" boji ili bikolor u "n+2" i "n+3" bojama.
Drugim riječima, na otvor 1NT liciti tada imaju slijedeće značenje:

2tref: prelicit u karo ili bikolor hercpik
2karo: prelicit u herc ili bikolor piktref
2herc: prelicit u pik ili bikolor trefkaro
2pik: prelicit u tref ili bikolor karoherc

Da bi shema bila kompletna, trebamo dodati licit za bikolore nedodirnih boja (trefherc i karopik) a za to nam može služiti licit 2NT.
I evo nam kompletne sheme obrane na 1NT!
Kao malo poboljšanje možemo u ovu (n, n+1, n+2) shemu uvesti i kontru, budući da ćemo vrlo rijetko kontru koristiti u svrhu kazne.
Tada nam shema izgleda ovako:

kontra: prelicit u tref ili bikolor karoherc
2tref: prelicit u karo ili bikolor hercpik
2karo: prelicit u herc ili bikolor piktref
2herc: prelicit u pik ili bikolor trefkaro
2pik: bikolor pikkaro
2NT: bikolor trefherc

Kako će se partner ponašati na ove licite? Vrlo jednostavno: svi liciti, bilo na prvom mogućem nivou bilo u skoku su pass-correct tipa:
zamislite si koje dvije kombinacije partner može imati te odredite za vas onu najgoru (s obzirmo na fit) Tada licitirajte kao da je ta kombinacija u pitanju.
Evo nekoliko primjera:
otvaračpartnerprotivnikvi
1NT2tref*pass??

Partner pokazuje ili karo prelicit ili majorski bikolor. Što ćete licitirati sa slijedećim listovima:

a)
pik 10 5
herc Q J
karo 10 6 2
tref K J 8 5 3 2

Unatoč puno trefova, ne bi bilo pametno passirati jer partner može biti chicane u trefu. Ako partner ima karo prelicit, nivo 2 je ono što želite igrati, te je vaš licit 2karo. Partner će passirati sa karonima, a sa majorskim bikolorom će licitirati 2herc ako ima duži herc ili jednako duge boje, ili 2pik sa dužim pikom, što ćete passirati jer ne vidite dobar fit.

b)
pik Q 8 3
herc J 6
karo Q 10 6 2
tref J 8 5 3

Ukoliko partner ima karo prelicit, podržavate ga na trećem nivou zbog dobre podrške, a ako ima majora tada ga podržavate na 2. nivou. Licitirajte 2pik sa značenjem: ukoliko je majorski bikolor, želite igrati pika i to na drugom nivou, ako partner ima karo može licitirati slobodno na trećem nivou jer imate dobru podršku.

I evo sad jedne poslastice:
vi u prvoj, protivnici u drugoj:
otvaračpartnerprotivnikvi
1NT2tref*kontra??

Što ćete licitirati sa ovim listom?
pik 9 7 4 3 2
herc 8
karo 8 6 4 3 2
tref 10 2

Očito protivnici drže snagu za manšu a s druge strane vi vidite siguran fit bez obzira da li partner ima karone ili majore. Licitirajte 4pik! Prije nego se protivnici snađu vi ste već na 4. nivou i kontrolirate situaciju!
Slijedi pitanje, što je forsing govor, za slučaj da većina poenčića ipak pripada nama?
Odgovor je: dva licita rezervirana su za jake odgovore, i to:

Sada kad ste uhvatili korak sa "n, n+1, n+2" pričom, proširimo njeno korištenje na umjetne jake otvore pri čemu vrijedi slijedeće:
1. MMO se koristi na umjetne jake otvore i na njihove odgovore AKO SU UMJETNI
2. kad protivnici počnu licitirati prirodno, MMO se više ne koristi
3. Prva četiri licita u boji uključujući i kontru označavaju monokolore ili dodirne bikolore
4. licit NT i peti po redu licit boje koriste se za nedodirne bikolore
5. Boju koju licitira partner SIGURNO nema! (iznimka: nedodirni bikolori)

Evo nekoliko primjera:

Nakon protivničkog otvora 1tref   (Precision stil, 16+ HCP) moguće su akcije
protivnikvi
1tref??

kontra:  ili karo prelicit ili hercpik bikolor
karo : ili herc prelicit ili piktref bikolor
1herc : ili pik prelicit ili trefkaro bikolor
1pik: ili tref prelicit ili karoherc bikolor
1NT: trefherc bikolor
2trefkaropik bikolor

Drugi primjer na jaki 2tref:
otvaračpartnerprotivnikvi
2trefpass2karo(1)??
(1) ili negativ ili priček, nije boja!

Mogućnosti su:
kontra: ili herc prelicit ili piktref bikolor
2herc: ili pik prelicit ili trefkaro bikolor
2pik: ili tref prelicit ili karoherc bikolor
3tref:ili karo prelicit ili hercpik bikolor
2NT: trefherc bikolor
3karo:karopik bikolor

Evo i trećeg primjera:
otvaračpartnerprotivnikvi
1tref (Precision)pass1herc(1)??
(1) herc boja

Budući je zadnji protivnički licit bio prirodan, vaš licit sada više nije MMO već prirodan!