Zašto robovati "standardnim" licitacijama? Bridž je igra koja se iz dana u dan nadopunjava i razvija. Vjerujem, da konvencija koju predlažem omogućava brže i sigurnije pronalaženje realnih kontrakata za manšu i slem. Znam, da će mnogi stariji i konzervativniji igrači odmah odmahnuti rukom. Ponešto je i shvatljivo. Navike su navike, a za prilagodbu novitetima treba truda i vremena. No, bez obzira na navike i različitost razmišljanja, molim kolege bridžiste da promotre predloženu konvenciju i daju svoje primjedbe, bilo pozitivne ili negativne. Možda ćemo zajednički doći do još boljeg rješenja.

U "prirodnim" sistemima s otvorom 2tref (Grand Forcing – pitanje aseva) rekli smo da imamo cca 23 + poena ili izrazito distributivni list s manje od 4 gubitna štiha (luzera). Tražimo od partnera da nam kaže distribuciju aseva, pa nam s odgovorima: 2herc , 2pik , 3tref , 3karo kaže, da ima herc asa, pik asa itd. što može biti i samo 4 poena. I to je sve. Ali može imati i mnogo više poena, što iz prvog govora ne znamo. Kako je bridž u osnovi slagalica zbroja poena, konvencija koju predlažem omogućava nam da već u prvom odgovoru partnera saznamo približan zbroj zajedničkih poena na niskom nivou, pa je daljnja licitacija jednostavnija. Moji me prijatelji zovu nadimkom "Fiko", pa sam i konvenciju nazvao:

FIKO KONVENCIJA 2tref

Nije "Semi Forcing" ni "Upit aseva", već: "Dvadeset i više poena", kao najjači otvor u sistemu.

Otvor 2tref = 20 + poena. Odgovori partnera su poenski:

2karo 0 – 3 poena
2herc 4 – 7 poena
2pik 8 + poena

Odmah je moguće odrediti približan zajednički zbroj poena.

Govori otvaratelja u drugom krugu:

Ako je govor otvaratelja najduža boja, partner odgovara:

Ako je govor otvaratelja 2NT
nastavak su svi prirodni govori i konvencije, kao da je primarni otvor bio 2NT.

Ako se protivnici umješaju, odgovori partnera su i dalje poenski:

- govorom 2karo ; odgovori:

- govorom 2herc ; odgovori:

- govorom 2pik ; odgovori:

- govorom 2NT; odgovori:

- bilo kojim govorom na visini 3; odgovori:

Otvaratelj može kontru pretvoriti u kaznenu ili nastaviti licitaciju.

Ostali otvori:

Srdačno vas pozdravljam, vaš bridge kolega Drago Diklić