NORTH
pik K 10 x x x
herc x x
karo x x
tref J 10 x x


WEST NORTH EAST SOUTH
2NT pass 3 tref 3 karo
3 pik pass 4 NT pass
5 tref pass 5 NT pass
6 karo pass 7 pik pass
pass ?

Svi u drugoj manši.
Vi ste North. Da li kontrirate 7pik ?

Rješenje