4 herc
pik 6
NORTH
pik A Q 10 2
herc J 10 3 2
karo K 10 3 2
tref J
SOUTH
pik K 9 3
herc K Q 5 4
karo 9
tref K 10 9 8 2
SOUTH WEST NORTH EAST
pass pass 1 NT
2 herc(*) pass 4 herc -

* - 4+ herčeva, 5+ u jednom minoru

Ako igrate aduta East uzme asom i vrati aduta. Kad sa stola odigrate tref J East stavi tref A i vrati opet aduta.
Ako ne igrate aduta, East vrati pika kad uđe u štih.

Koja je najbolja šansa za napraviti 4 herc ?

Rješenje