1.

WEST
pik K Q J x
herc K x
karo K Q x
tref J 10 x x
SOUTH WEST NORTH EAST
pass pass
1 pik pass 2 pik pass
4 pik

N/S u drugoj manši.
Recimo da ste se uspjeli sudržati da na 1pik ne licitirate 1 NT i da ste dobili zasluženu nagradu: protivnici su vam u 4 pik u drugoj manši.
Da li kontrirate?

2.

4 herc / 3 NT
trefQ
NORTH
pik K x x x x
herc A Q x
karo K Q x
tref x x
SOUTH
pik x
herc 10 9 x x
karo A x x x x
tref A K x

Možete čak i birati: igate 4herc (zatvorena sala) ili 3 NT (otvorena sala). Kako igrate?

3.

6 NT / 7 NT
karo10 / tref 8
NORTH
pik A K 10 x
herc A K x x
karo A K J
tref A x
SOUTH
pik Q 9 8
herc J 9 x
karo x x x
tref K Q 9 x

Ovdje je izbor još ljepši: 6 NT (otvorena sala) ili 7 NT (zatvorena sala).
Na prva dva pika svi dodaju i ne padne dečko. Kad (naravno na 6NT) sa stola odigrate mali herc, East stavi mali.
Gdje naći 12, a pogotovo 13 štihova?

Rješenja