1.

6 tref
herc 7
NORTH
pik A
herc K 8 6 4 2
karo A J 8
tref K 9 7 2
WEST
pik Q J 9 3
herc 7 5
karo K 10 9 6 4
tref 6 4
EAST
pik 5
herc A J 10 9 3
karo Q 7 5 4 3
tref J 3
SOUTH
pik K 10 8 7 6 4 2
herc Q
karo
tref A Q 10 8 5
NORTH EAST SOUTH WEST
- pass 1 pik pass
2 herc pass 3 tref pass
3 karo pass 3 pik pass
3 NT pass 4 pik pass
6 tref pass pass pass

Atak je došao 7 herca i napravljeno je točno 6 trefa. Na ostalim stolovima je igrano 4 pik, napravljeno. Jedan stol je igrao 5 pik, jedan ne. Ja sam ovdje bio North i licitirao sam 3NT, znao sam da ga partner neće passirati ako je veliki dvobojac, a ako ima 5-4 ili 6-4 smatrao sam da je bolje da igramo 3NT.

2.

3 NT
herc A
NORTH
pik J 4
herc J 9 7 4
karo Q 6
tref A K Q 5 3
WEST
pik K Q 8 2
herc A Q 10 8 6
karo K 2
tref 7 4
EAST
pik 10 9
herc 2
karo J 10 9 8 5 4
tref J 9 6 2
SOUTH
pik A 7 6 5 3
herc K 5 3
karo A 7 3
tref 10 8
NORTH EAST SOUTH WEST
2 tref (*) pass 2 pik 3 herc
2 herc pass 3 NT pass

* - 11-15 poena i dobra boja tref

Atak je došao A herca, te 6 herca koju sam uzeo na stolu s J, te sam igrao mali tref, East je uzeo s J, te vratio 10 pika, koju sam propustio, West je uzeo s Q te igrao herc za mog kralja. Odigrao sam 4 štiha u trefu i odbacio jedan karo i dva pika, West je morao držazi Q herc, drugog kralja karo i odbacio je pik, pa sam igrao pik, napravio još dva pika, te A karo što je donijelo 9 štihova. Nijedan stol nije zvao 3 NT, a samo je jedan par napravio 2 NT.

3.

4 herc
pik 7
NORTH
pik Q 9 8 4
herc A K 10
karo 8 6 2
tref K 6 3
WEST
pik 7 6
herc 9 7 4
karo A J 4
tref A J 8 5 2
EAST
pik K J 10 5 3 2
herc J 5
karo 9 7 5
tref 9 4
SOUTH
pik A
herc Q 8 6 3 2
karo K Q 10 3
tref Q 10 7
NORTH EAST SOUTH WEST
pass pass 1 herc 2 tref
4 herc pass pass pass

Atak je došao 7 pika, sa stola je igrana 8 pik, E je igrao 10, S Asa. Igran je herc na Asa, te mali karo za K karo koji je uzet s A, te je vraćen pik za 9 i J, koji je posječen. Igran je adut za kralja, te karo na 10, za W J karo. W je vratio adut 9, koji je uzet u ruci, te je igran karo Q te karo 3, za odbac malog pika, te Q tref i igra je napravljena.