Čudesna igra – a šta drugo?

Ako ste mislili da bih mogao smisliti neki drugi naslov za moje člančiće – grdno ste se prevarili. Osim toga, još uvijek nisam siguran da sam vas uspio uvjeriti da je bridž Č U D E S A N! Pogledajte ovo dijeljenje sa tima u Puli.

NORTH
pik A 3
herc K Q 7 5
karo K 7 4 3
tref A K J
WEST
pik 9 6 5 2
herc J 10 9 6 4 3
karo Q 9
tref 3
EAST
pik K Q J 7
herc 8
karo 10 8 5 2
tref 9 8 4 2
SOUTH
pik 10 8 4
herc A 2
karo A J 6
tref Q 10 7 6 5

Za našim stolom su NS igrali 3NT a na drugom stolu je igrano 6NT iz Southove ruke. West je atakirao prirodnog puba herc. Izvođač je uzeo ataku, došao na stol i odigrao impas karo. Nakon što je West vratio tref, izvođač je odgrao neprecizno skupivši asa pik i karo do asa i karo. Kada karoni nisu bili raspodjeljeni 3-3 i kada nije radio herc-karo skviz, više nije bilo načina za napraviti partiju.

Vjerojatno ste već primijetili da se 6NT u navedenoj podjeli nikako ne može pasti zbog sretne raspodjele pikova i herčeva. Naime, ako nakon što West vrati tref skupite asa pik, kralja i damu herc (pik odbac iz ruke), kralja tref, puba tref uzmete damom u ruci i skupite trefove – karoni “postaju” visoki koji god protivnik ima 4 karona jer se organizirao dvostruki skviz (West drži herc a East pik)!

Interesantno je, također, da ako 6NT igrate iz druge ruke ponovo ne možete pasti, jer ataku K pik propustite, drugi pik uzmete i skupite najprije herčeve pa zatim trefove i ponovo je organiziran identičan dvostruki skviz – niti jedan protivnik ne može sačuvati više od dva karona!

Ako mislite da sam vas običnim dvostrukim skvizom pokušao uvjeriti da je bridž čudesna igra – ponovo ste se ljuto prevarili! Uz kavicu i čašicu crnog vina smo upitali austrijsku reprezentativku Doris Fischer kako bi odigrala ovih 6NT (naravno ne na viđene karte). Njezin odgovor me je po n-ti put uvjerio da ova igra nikada neće postati obična i dosadna:

“Ja baš ne volim igrati skvizeve jer su mi naporni. Zbog toga bih ataku uzela asom, skupila asa karo, odigrala tref u ruku i mali karo iz ruke! Ako East nezainteresirano doda malu kartu zaključila bih da vjerojatno nema damu i odigrala mali karo iz ruke!”

Naravno, primjetili ste da ovime skoro ništa ne gubite – ako su karoni 3-3 nema problema, a ako i nisu još vam uvijek ostaju svi skvizovi koje čudesna Doris tako ne voli igrati!