pik NORTH
pik Q 2
herc
karo 2
tref A Q 9 8
WEST
pik
herc
karo A J 9 8
tref K J 10
EAST
pik K 10
herc K Q
karo
tref 4 3 2
SOUTH
pik A J
herc A 2
karo K Q 10
tref

Pik je adut, South je na štihu i mora osvojiti 6 štihova protiv najbolje obrane.

Rješenje