Bellaria 2000, mix prvenstvo Europe

6 pik
tref A
NORTH
pik A K J 10 8
herc A K 10
karo A K J x x
tref
SOUTH
pik 7 x x x
herc J x x
karo 9 x x
tref J x x
WEST NORTH EAST SOUTH
3 tref pass
3 NT (1) 4 tref (2) pass  4 pik (3)
pass 6 pik (4)

(1) - možda me shvate ozbiljno
(2) - do sada je valjda jasno da nemam tref
(3) - zar baš moram licitirati?
(4) - vi kao ne bi?

Preciznom :) licitažom ste u nelošem slemu. Poneka dama bi pomogla, ali i ovako se možete boriti.
Porežete trefa, igrate adutskog asa, svi dodaju. Zatim igrate karo asa, East igra desetku karo, West mali karo. Koja vam je najbolja šansa za dalje?

Rješenje