Prvi board 7. rođendanskog turnira 7.7. je broj 27:

pik (W)
herc 2
NORTH
pik K Q 7
herc J 5 2
karo A K 8 5
tref 10 8 5
WEST
pik J 9 4 3 2
herc A 9 8
karo Q J 4
tref Q 6
EAST
pik  A 8 5
herc Q 4 3
karo 10 3 2
tref K J 4 3
SOUTH
pik 10 6
herc K 10 7 6
karo  9 7 6
tref A 9 7 2

EAST SOUTH WEST NORTH
pass pass 1 karo
pass 1 herc pik 1 NT
pik

Ataka herc2, mali, 10, as. Stvari ne izgledaju ružičasto jer osim izvjesna 2 karona i trefa treba probati izgubiti samo po jedan pik i srce, što je neizvjesno.

Počnimo s tref na J, S uzima asom i vraća karo , N uzme A i K te nastavi sa herc. Ako S ima KJT svejedno je, zato N mora imati J, i mali sa stola izmami K. Jedan problem riješen (tko kaže da 9 i 8 nisu honeri), ostaje pik problem. Brojeći poene i s obzirom na 1NT licit, gotovo sigurno je bela pik kod N i ostaje naći dubl 10 kod S.

Povrat tref, Q, mali i K sa stola, i sada mali pik na 9 iz ruke. N uzme figurom i vrati crvenu kartu do ruke,pik J, pokriven, as i 10 pada kod S.

Stilska figura zvana "smother play" na engleskom i "buffalo" na francuskom (ne znam zašto), a sve to za običnih 2 pik gemacht.

Zoran Bohaček