Evo jednog borda sa sinoćnjeg turnira u hotelu Croatia, igrao sam sa Staničićem protiv Francuza:

SOUTH WEST
ja
NORTH EAST
Staničić
2 pik (*) 3 herc 3 pik 4 herc
pass pass pass

* - weak two

4 herc
A tref
NORTH
pik 2
herc 4 2
karo J 8 6 3
tref A K Q J 10 7
WEST
pik J 6 3
herc A Q J 8 7
karo K 7 5 2
tref 2
EAST
pik A 10 8
herc K 9 6
karo A 9 4
tref 9 8 5 4
SOUTH
pik K Q 9 7 5 4
herc 10 5 3
karo Q 10
tref 6 3

Došao je atak A tref, za 4 sa stola, 3 od Southa i moju 2. North je nastavio 2 pik, za 8 sa stola te Q od South-a. Ja sam igrao J pik. Nadao sam se da s obzirom da je North licitirao 3 pik neće doći nastavak pika zbog A 10 na stolu i došla je 6 tref. Sjekao sam 7 herca, za 7 od Northa i 5 sa stola. Zatim sam odigrao J herc, svi su bacili malog herca. Zatim sam odigrao na A karo, te sam sjekao još jedan tref, South je odbacio 4 pik, sjekao sam s A herc. Zatim sam odigrao Q herc i herc za K na stol. North je odbacio J tref. Zatim sam odigrao 9 karo sa stola, na koju je South igrao Q karo, te pošto su mu preostali samo pikovi, propustio sam Q karo. Uzeo sam 10 pika na stolu i igrao A pik i sada je North u squeeze-u, odbacio je 8 karo i napravio sam preostala 2 karoa, za -420.

To ipak nije bio top, jer se North-South strana branila na jednom stolu s 5 tref i pali 3 puta pod kontrom za -500!

Gjivo Tikvica