4 pik
karo
NORTH
pik 6
herc A Q 8 6 4
karo K 6
tref A K 6 4 3
WEST
pik 7 4 3 2
herc 10 9 3
karo 3
tref 10 8 7 5 2
EAST
pik K 5
herc K J 7 5
karo A Q 10 4 2
tref Q J
SOUTH
pik A Q J 10 9 8
herc  2
karo J 9 8 7 5
tref 9

Igra se 4 pik, ataka je karo3.
Sa stola karo6, East karo Q.

  1. East skine karoA i vrati treći karo. West poreže pik7 i vrati herc. No sad stavite hercA, igrate trefA, trefK da bacite karo9, napravite impas pik i ostanete na tri loosera. 4 pik napravljeno.
  2. East skine karoA i vrati treći karo. West poreže pik2 (!), nadrežete pik6. Opet igrate dva trefa da bacite karo9 no kad odigrate pikA i drugog pika East uzme pikK i donese karo šnapera. Ups, 4 pik jednom ne.
  3. East skine karoA i vrati treći karo. West poreže pik2, ne nadrežete! Sad se vraćamo na scenario 1. hercA, trefA, trefK pa impas pik. 4 pik ipak napravljeno (uh, bilo je blizu).
  4. East vrati mali karo (!) u drugom štihu. Game over. Sad ste pali što god igrali.