Evo jednog stvarno ludog borda s parskog turnira : 6 stolova

svi II
d: N
NORTH
pik Q 8 x x
herc J
karo K Q J 9 x x x
tref x
WEST
pik K x x x
herc A 10 8 x
karo x
tref J x x x
EAST
pik A 10 9 7
herc K x x
karo A 10 x x x
tref x
SOUTH
pik J
herc Q 9 x x x
karo
tref A K Q 10 9 8 x

1. stol

NORTH
Obad
EAST
Kalauz
SOUTH
Tikvica
WEST
Kopitović
pass pass 2 tref (1) pass
2 karo (2) pass 3 herc (3) pass
3 NT pass pass pass

(1) 11-15 uz boju tref
(2) forsing, pitanje za majore
(3) distribucija minimalno 6-5 tref+herc

Nakon atake mali karo, partner je pao 3 puta za -300.

2. stol

NORTH
Soko
EAST
Pećarević
SOUTH
Čubela
WEST
Pećarević
pass pass 1 tref pass
2 karo 2 pik 3 herc 3 pik
4 karo 4 pik 5 tref X
5 karo X pass pass
pass

Ne znam ataku, ali pad od 6 ruka za -1700.

3. stol

NORTH
Škero
EAST
M. Jančić
SOUTH
Staničić
WEST
Radić
pass pass 1 herc pass
1 NT 2 karo 3 tref pass
3 karo pass 4 tref pass
4 karo pass 5 tref X
5 karo X 5 NT X
pass pass pass

Nakon atake singl tref, pad od 4 ruke za -1100 iako NS strana može uzeti samo 3 štiha trefa, obrana može pokupiti sve ostalo jer je North pokupio prva 3 trefa.

4. stol (ovaj je najluđi)

NORTH
Cvjetović
EAST
Matijević
SOUTH
Košta
WEST
I. Bego
3 karo (1) pass 3 pik (2) pass
4 karo X pass pass
4 pik pass 5 tref pass
pik pass (*) pass pass (*)

(1) objašnjeno kao jedna duga zatvorena boja
(2) to je trebao biti forsing
(*) barem nisu dobili kontru

Pali su samo 6 puta za -600.

5. i 6. stol

su igrali 3NT za jednom ne -100 i 3 puta ne -300.

Gjivo Tikvica
Dubrovnik
Croatia