6. turnir s tečajcima - komentar i kratka analiza
North: Brk, South: Slavica Martinović

Za ovaj posljednji članak trebalo mi je neuobičajeno dugo ali, osim odlaska na rapski turnir i na pregovore u Pulu, imao sam još puno privatnih obveza, pa se sve oduljilo! Ipak, smatrao sam da ovaj zadnji "raport" moram napisati, pa makar i s tako velikim zakašnjenjem.

1.
N
-
pikQ87
herc72
karoKQ103
trefJ1094
pik102
hercAKQ4
karoA96
trefK873
pikAK65
hercJ10985
karo74
trefA5
pikJ943
herc63
karoJ852
trefQ62

ataka: tref2, -480, +3 IMP, ĺ: +3

NORTH EAST SOUTH WEST
pass 1 herc pass 2 tref
pass 2 herc pass 2 herc

Dosta je teško licitirati taj slem. Za našim stolom E je predložio, da W na 2herc, licitira 3herc kao forsing!? Argument: Sa invitnim listom W bi izravno licitirao 3herc. To naprosto ne stoji jer postoje mnogi listovi s trokaratnom potvrdom koju ne treba odmah licitirati. Predlažem:
1herc / 2tref / 2herc / 4karo / 4pik / 5tref / 5herc / 6herc

2.
E
NS
pikJ92
hercQ98
karoAJ963
trefA7
pik1074
hercJ62
karo754
trefJ1098
pikAQ53
hercA1074
karoKQ102
trefQ
pikK86
hercK53
karo8
trefK65432

ataka: karoK, -100, 0 IMP, ĺ: +3

NORTH EAST SOUTH WEST
  pass 1 karo 2 tref
2 NT pass pass pass

Malo preslab list za 2tref. Nakon nekoliko pokušaja ubacivanja E-a ipak je obrana uzela 6 štihova.

3.
S
EW
pikAJ5
hercQ1098
karoA
trefK10732
pikKQ82
hercK5
karo98753
trefQ6
pik10974
hercJ64
karoQ102
tref985
pik63
hercA732
karoKJ64
trefAJ4

ataka: pik10, +450, +1 IMP, ĺ: +4

NORTH EAST SOUTH WEST
    1 karo pass
2 tref pass 3 tref pass
3 herc pass 4 herc pass

Sa 3tref Slavica je pokazala smisao za licitaciju, jer je to sigurno bolje od drugih mogućih licita (2herc, 2NT ili 2karo). A, ako partner ima i herc, može ga, kao što se i dogodilo, i sam javiti.

4.
W
ALL
pik7
hercQ632
karoJ8764
trefA74
pikKJ965
hercA10
karo1095
trefQJ10
pik84
hercK954
karoAKQ2
trefK95
pikAQ1032
hercJ87
karo3
tref8632

ataka: pik2, +-630, 0 IMP, ĺ: +4

NORTH EAST SOUTH WEST
      pass
pass 1 NT pass 2 herc
pass 2 pik pass 3 NT

Školska licitacije nakon koje bi S, uz "nacrtan" singl pik na N-u, morao atakirati tref6. Na našu sreću pik ataka nije "koštala".

5.
N
NS
pikK109764
herc987
karoK106
tref7
pik82
hercQJ3
karo932
trefAJ543
pikQ53
hercA104
karoQ5
trefKQ1098
pikAJ
hercK652
karoAJ874
tref62

ataka: trefK, +990, +13 IMP, ĺ: +17

NORTH EAST SOUTH WEST
2 pik 3 tref 3 pik 4 tref
4 pik x pass pass

I opet je Slavica dobro rekla 3pik. Mojih 4pik ne zaslužuju poseban komentar (ponadao sam se da će se protivnici braniti a želio sam zaoštriti situaciju) i mogli su završiti s velikim minusom!

6.
E
EW
pikK752
herc873
karoA103
trefA54
pikA1083
herc92
karoQ84
trefJ632
pik94
hercKQJ10
karoK7
trefKQ1098
pikQJ6
hercA654
karoJ9652
tref7

ataka: karo3, +300, +9 IMP, ĺ: +26

NORTH EAST SOUTH WEST
  1 tref 1 karo 1 pik
2 karo 2 herc pass 2 NT

Slavičinih, ne baš školskih 1karo, dovelo je protivnike u loših 2NT.

7.
S
ALL
pikK107
herc8432
karo654
trefA63
pikA653
hercQ6
karoAK1097
trefQ4
pik9
hercAJ107
karoQ82
tref109852
pikQJ842
hercK95
karoJ3
trefKJ7

ataka: pik7, -110, 0 IMP, ĺ: +26

NORTH EAST SOUTH WEST
    1 karo
pass 1 herc 1 pik 2 karo
2 pik 3 karo pass pass

Ništa posebno.

8.
W
-
pikAJ3
hercQ106
karo8
trefAQ10543
pik104
herc7542
karoK54
trefK982
pikK92
hercA9
karoAQ1062
trefJ76
pikQ8765
hercKJ83
karoJ973
tref

ataka: pik5, -90, -2 IMP, ĺ: +24

NORTH EAST SOUTH WEST
      pass
1 tref 1 NT pass pass

E je pogodio intervenirati pa nismo pronašli pik, a kada je Slavica napravila jednu od svojih rijetkih pogrešaka, bezrazložno utrpavši karo dečka, izvođač je uzeo 7 štihova.

9.
N
EW
pik964
hercA842
karoJ95
trefJ73
pikQJ32
herc10
karoA742
tref10652
pikA8
hercKJ9653
karo1083
trefK4
pikK1075
hercQ7
karoKQ6
trefAQ98

ataka: herc10, -50, -2 IMP, ĺ: +22

NORTH EAST SOUTH WEST
pass 1 herc x 1 pik
pass 2 herc x pass
2 NT pass 3 tref pass

Slavica je preagresivno kontrirala 2herc a tada je još i mojih 2NT protumačila (ne bez razloga) kao: izaberi majora!

10.
E
ALL
pik8
hercA8432
karoQ84
trefK1094
pikAKJ2
hercQJ5
karoAJ7
trefJ32
pikQ10763
herc107
karo1032
trefAQ5
pik954
hercK96
karoK965
tref876

ataka: pik8, +100, +11 IMP, ĺ: +33

NORTH EAST SOUTH WEST
  pass pass 1 NT
pass 2 herc pass 2 pik
pass 2 NT pass 4 pik

Nakon ove licitacije, s honerima u svim bojama, uz deklarirani dobar adutski fit kod protivnika, odlučio sam se za pasivnu pik ataku. W je izadutirao, impasirao tref i odigrao herc za mog asa. Vratio sam herc za Slavičinog kralja a ona, u dosta kompliciranoj obrambenoj završnici, izvrsno igra tref. Naizgled logičan povrat karo odmah bi "prodao" partiju. Zasluženih 11 impića.

11.
S
-
pik9643
hercA963
karoA75
tref98
pikA1087
hercJ
karoK98642
tref104
pik
hercK108742
karoQ10
trefKQ753
pikKQJ52
hercQ5
karoJ3
trefAJ62

ataka: hercJ, +110, +2 IMP, ĺ: +35

NORTH EAST SOUTH WEST
    1 pik pass
2 pik pass pass pass

Kako se E nije uključio u licitaciju ostali smo u "mirnim vodama" i Slavica je napravila 8 štihova.

12.
W
NS
pikKQJ103
hercAJ3
karoK1097
trefA
pik952
hercQ754
karoQ2
trefK874
pikA8
herc108
karoAJ654
tref9652
pik764
hercK962
karo83
trefQJ103

ataka: herc10, +650, +6 IMP, ĺ: +41

NORTH EAST SOUTH WEST
      pass
1 pik 2 karo 2 pik pass
4 pik pass pass pass

W je pogriješio i na herc10 stavio damu. Dodatne štihove napravio sam u trefu kada je E vratio dvojku a W pokrio desetku kraljem. I ovdje bi pasivna adutska ataka, bez nepotrebne intervencije u karonu, stavila izvođača pred probleme.

13.
N
ALL
pik62
hercK1096
karo1098
trefAQ75
pikAQ94
hercQ
karoAKJ63
tref1082
pikK1087
herc7432
karoQ4
trefJ63
pikJ53
hercAJ85
karo752
trefK94

ataka: pik2, -170, 0 IMP, ĺ: +41

NORTH EAST SOUTH WEST
pass pass pass 1 karo
pass 1 herc pass 1 pik

S listom Westa trebalo bi licitirati 2pik ali potpuno razumijem i pass. Opet sam se odlučio za pasivnu ataku i to je bilo laganih 10 štihova za Westa.

14.
E
-
pikK97632
herc
karoKQ93
trefAJ2
pikJ10
hercAJ8743
karoJ876
trefQ
pikA84
hercK9
karoA105
trefK10976
pikQ5
hercQ10652
karo42
tref8543

ataka: pik6, +50, +4 IMP, ĺ: +45

NORTH EAST SOUTH WEST
  1 NT pass 2 karo
2 pik pass pass 3 herc

E je, s 14 HP, otvorio 1NT pa je licitacija tekla različito od onih na drugim stolovima.

15.
S
NS
pik93
hercAJ
karoK863
trefJ10954
pik765
hercK1052
karoJ2
trefKQ86
pikAK1084
hercQ73
karo1054
tref32
pikQJ2
herc9864
karoAQ97
trefA7

ataka: pikK, +90, +2 IMP, ĺ: +47

NORTH EAST SOUTH WEST
    1 karo pass
1 NT pass pass pass

Normalna licitacija za laganih 7 štihova. Možda bi se moglo napraviti 3karo ali to kod IMP obračuna i nije baš važno.

16.
W
EW
pik2
hercQ108
karoAQJ95
trefJ542
pikJ86
hercJ652
karoK
tref109863
pikAQ974
hercAK3
karo43
trefAK7
pikK1053
herc974
karo108762
trefQ

ataka: trefQ, +200, -1 IMP, ĺ: +46

NORTH EAST SOUTH WEST
      pass
pass 2 pik pass 4 pik

East nije baš ništa pogodio, upisali smo +200, ali samo za -1 IMP.

17.
N
-
pik98742
herc107
karoJ1053
tref105
pikK53
hercKQ54
karoA642
trefA8
pikQJ6
hercA32
karo7
trefKJ9764
pikA10
hercJ986
karoKQ98
trefQ32

ataka: karoJ, +50, +6 IMP, ĺ: +52

NORTH EAST SOUTH WEST
pass pass 1 karo x
pass 3 tref pass 3 NT

Nakon što je Slavica otvorila 1karo nismo imali problema s rušenjem izvođača.

18.
E
NS
pikK6
hercAJ85
karoJ8632
trefA6
pikQJ8543
hercQ93
karo75
trefQ9
pik9
hercK742
karoAKQ10
tref7543
pikA1072
herc106
karo94
trefKJ1082

ataka: trefA, +150, +1 IMP, ĺ: +53

NORTH EAST SOUTH WEST
  1 karo pass 1 pik
pass 2 tref pass 2 pik

Srušili smo Westa čak 3 puta ali samo za +1 IMP!

19.
S
EW
pik83
hercJ10985
karo9642
trefK8
pikAQJ7
hercQ3
karo73
trefJ10732
pikK1096
hercA764
karo108
trefAQ5
pik542
hercK2
karoAKQJ5
tref964

ataka: trefJ, -50, +3 IMP, ĺ: +56

NORTH EAST SOUTH WEST
    1 karo pass
1 herc pass 2 karo pass

East je morao kontrirati 1herc pa bi, u tom slučaju, igrali oni u piku (nadam se ne manšu!). Kako je zarada bila samo 3 IMP-a očito je da i drugi E-W parovi nisu licitirali 4pik.

20.
W
ALL
pik10
herc106532
karoJ96
trefA754
pikAK9872
herc9
karoK105
tref932
pikJ53
hercAKQ4
karoQ742
trefJ8
pikQ64
hercJ87
karoA83
trefKQ106

ataka: herc2, -620, -10 IMP, ĺ: +46

NORTH EAST SOUTH WEST
      2 pik
pass 4 pik pass pass

Ovo je bio čisti horor. W (netečajac) uzima i igra još jedan (!) herc i odbacuje tref. Slijedi pikJ (!!!) koji naravno drži. W ni sada ne odbacuje trefa nego adutira i zatim igra karo kralja. Tu je Slavica pogriješila i uzela štih a nakon toga nije više bilo pomoći.

21.
N
NS
pikJ97
hercQ8432
karoK4
tref543
pik8542
hercA
karoAJ10982
trefQJ
pikAK106
herc10
karoQ765
trefK876
pikQ3
hercKJ9765
karo3
trefA1092

ataka: tref3, -170, -2 IMP, ĺ: +44

NORTH EAST SOUTH WEST
pass 1 karo 2 herc 2 pik

Ne znam zašto je East pasirao, imaju laganih 4pik ali smo i ovako opet izgubili!

22.
E
EW
pikK
hercAKQ87
karoA95
trefJ976
pik7432
herc2
karoK
trefAK108543
pikAQJ98
hercJ109
karoQ643
trefQ
pik1065
herc6543
karoJ10872
tref2

ataka: tref2, -620, -6 IMP, ĺ: +38

NORTH EAST SOUTH WEST
  1 pik pass 2 tref
2 herc pass pass 4 pik

Iznerviran lošim rezultatima na prijašnjim i na ovom bordu, nepravedno, ali zato "pedagoški", prigovorio sam partnerici da nije potvrdila herc, jer bih se tada mogao braniti. Svašta!!!

23.
S
ALL
pikJ
hercJ1082
karoAQJ542
tref65
pikK9862
hercA43
karo10987
tref4
pikAQ103
hercQ76
karo
trefK109832
pik754
hercK95
karoK63
trefAQJ7

ataka: pikA, +150, +6 IMP, ĺ: +44

NORTH EAST SOUTH WEST
    1 tref pass
1 karo 2 tref pass 2 pik
3 karo 3 pik 4 karo pass

Nisam procijenio da treba igrati manšu, ali 5karo se, kako stoji karta, opreznom igrom uvijek napravi. Kako smo sa +150 zaradili 6 IMPa izgleda da se na tom dijeljenju Northovi nisu proslavili.

24.
W
-
pik982
hercAJ5
karoA72
trefK965
pikAJ743
herc102
karoKJ94
trefA7
pik106
hercQ9843
karoQ653
trefQ4
pikKQ5
hercK76
karo108
trefJ10832

ataka: karo2, -90, -2 IMP, ĺ: +42

NORTH EAST SOUTH WEST
      1 pik
pass 1 NT pass 2 karo

Još jedna pasivna ataka ali ipak -90.

25.
N
EW
pikJ62
hercQ93
karoA2
trefKQ1064
pik1087
herc875
karoK974
trefA52
pikK54
hercAK6
karoQ103
tref9873
pikAQ93
hercJ1042
karoJ865
trefJ

ataka: tref9, +180, +2 IMP, ĺ: +44

NORTH EAST SOUTH WEST
1 tref pass 1 karo pass
1 NT pass pass pass

E-W se nisu najbolje branili.

26.
E
ALL
pik87
herc982
karoAKQ9
trefAQ84
pik102
hercQJ106
karo106542
trefJ10
pikAK9
hercA754
karo83
trefK763
pikQJ6543
hercK3
karoJ7
tref952

ataka: trefJ, -100, +1 IMP, ĺ: +45

NORTH EAST SOUTH WEST
  1 tref 2 pik pass
2 NT pass 3 tref pass
3 pik pass pass pass

Za moj ukus boja bi ipak trebala biti malo jača. Protivnici su nam dali šansu da napravimo ali je nismo iskoristili.

27.
S
-
pikA
hercAK8
karoK9
trefK1076543
pik974
hercQ95
karoQ832
tref982
pikJ108652
hercJ1042
karo74
trefA
pikKQ3
herc763
karoAJ1065
trefQJ

ataka: pik9, +990, +6 IMP, ĺ: +51

NORTH EAST SOUTH WEST
    1 karo pass
2 tref 2 pik 3 NT pass
4 NT pass 5 karo pass
6 NT pass pass pass

Slavica je mislila da sa 3NT, uz dobrog štopera, licitira minimum (Marina, imaš li ti tu svoje prste?).

28.
W
NS
pikK105
hercAQ76
karo2
trefQ8765
pikAJ8
herc2
karoAKQJ1053
tref42
pikQ9432
herc10984
karo96
trefK10
pik76
hercKJ53
karo874
trefAJ93

ataka: karo2, +300, +9 IMP, ĺ: +60

NORTH EAST SOUTH WEST
      2 tref
pass 2 karo pass 3 karo
pass 3 pik pass 4 karo
pass 5 karo pass pass
x pass pass pass

Tek sada sam vidio da sam atakirao karo2 s krive strane!

Uvjerljivo smo osvojili 1. mjesto ali moram priznati da smo imali puno sreće i da su nam naše pogreške uglavnom dobro završavale. Čestitam i Lari, Goranu (Čekolu), Mariju, Begi i Ninu. Ovo je bio zadnji od 6 četvrtaka koje smo igrali s tečajcima i siguran sam da im je to koristilo. Sudjelovalo je njih 28, od toga 23 barem 3 puta. Nadam se da će svi ostati u bridžu, da će redovito igrati na klupskim i drugim turnirima a posebno bi mi zadovoljstvo bilo da za koju godinu, nekolicina zakuca na vrata juniorske državne reprezentacije. U zadnjem kolu Goran je sa 6. skočio na 3. mjesto a Lara sa 14. na 9. dok se ostalo nije bitno promijenilo. Slavica je pobjedom osigurala 1. mjesto sa 112 bodova fore! Zbilja impresivno. Za nju slobodno mogu reći da zna sve, da će već najesen moći normalno sudjelovati na turnirima, a za bolje rezultate i pobjede samo treba puno igrati i raditi.

Evo i konačnog poretka igrača s preko 200 bodova:
1. Slavica Martinović 439 pokal + najam u puli za 8 dana
2. Laila Gumhalter 327 pokal + najam u Puli za 7 dana
3. Goran Čekol 299 polal + najam u Puli za 6 dana
4. Milivoj Kovač 286 najam u Puli za 4 dana
5. Jurica Hladek 268 najam u Puli za 4 dana
6. Marko Šamšalović 267 najam u Puli za 4 dana
7. Martina Beganović 263
8. Jasminka Klanjšćek 238
9. Lara Ruso 221
10. Nino Jogun 206
11. Goran Vukić 205

Na službenoj rang listi HBS-a od 636 igrača s kategorizacijskim bodovima KARO kategoriju su osvojili: Slavica Martinović (343. mjesto), Laila Gumhalter (347), Nino Jogun (403), Martina Stanišić (406), Jasminka Klanjšćek (416), Mladen Papić (407), Marijan Smolčić (419), Jurica Hladek (426) i Mislav Sokol (436). TREF kategoriju su osvojili: Marko Šamšalović, Milivoj Kovač, Tomislav Krpan, Goran Čekol, Tomislav Trnski, Mario Bakarčić, Martina Beganović, Ivan Gagro, Alen Hodžić, Martina Ričko, Matija Jančec, Lara Ruso, Miro Glagolić, Gordan Valjak, Martina Volovšek, Ivana Despenić i Jelena Pilipović a još nekolicini za to fali samo poneki bod.

Na kraju, još jednom zahvaljujem se svim starim igračima koji su podržali našu akciju, posebno Mariji Orešković i Zvonku Josipoviću. Također, zahvaljujem se i Č-u na trudu pri pripremi ovih materijala.

Koncem listopada planiramo novi tečaj za početnike (i za "ponavljače") a nešto ćemo smisliti i za Vas NAPREDNE!!!

Dobro se odmorite, ugodno provedite praznike i vidimo se 19. 8. u Cassandri a iza toga u Puli.

Pozdrav, Brk