Striptease

Bord mi ne izgleda zahtjevno, potrebno je samo malo razmisliti kako napraviti 12 štihova. Bord je igran u Heinzelovoj (srijeda 28.08.), najčešći kontrakt bio je 4 herc, a rezultat 11 štihova. S obzirom na vrući ljetni dan, partner i ja smo malo precijenili svoje karte, pa sam završio u 6 herc (nisam ponosan na završni kontrakt, no činjenica je da sada morate napraviti 12 štihova, kako god znate i umijete, jer ste inače u teškoj nuli).

6 herc
herc10
NORTH
pik K 6 4
herc A K 5 3 2
karo K Q
tref A 4 3
SOUTH
pik A 5 3 2
herc J 7 6
karo A 10 3 2
tref Q 2

Ataka je herc 10. Za lakšu orijentaciju, East ima treću herc damu (to saznate tijekom igre), a i karo dečko padne (treći na Eastu).
Kako mislite napraviti 12 štihova?

Zbivanja za stolom
Herc desetka upućuje da West nema damu (nije imao razloga riskirati u ataci, ako ima Q109). AK u hercu donose jasniju sliku - svi dodaju, a hercQ je vjerojatno na Eastu. KQ u kari su logičan nastavak. Zatim pik kralj, pa pik as. Sada igrate karo asa i odbacite pika sa stola, a sa Easta pada treći dečko. Nastavljate sa karo desetkom i odbacujete trefa, a East odbija rezati (baca trefa). Sada dovršavate striptiz sa pik prerezom na stolu i zatim ubacujete nemoćnog Easta sa herc damom. East mora igrati trefa i ako ima tref kralja (ima!) onda ste napravili 12 štihova.

Varijanta B
Sve isto kao i gore, no postoji i dobitna opcija ako karo dečko ne padne (zamislimo da je četvrti na Westu).
Herc AK, karo KQ, pik kralj pa as, karo as (odbac pika), pik prerez na stolu, ubaciti Easta sa herc damom. Ako East ima 4 trefa (sa kraljem, naravno) i po 3 karte u drugim bojama (slučajno ima), onda je osuđen igrati trefa. Sad je 13. pik u ruci visok (pikovi su 3-3), što je dovoljno za 12 štihova (2 trefa jer je ubačen, 3 karo štiha, 3 herca sa stola, 3 pika i 1 pik prerez).

Davor Blaženčić