Veličanstvena

Rijetko imam priliku igrati protiv Nikice, no jedne nedjelje u Pivovari dobio sam je kao protivnicu u zadnjem kolu.
Licitacija je tekla malo neuobičajeno, a kad je njen partner složio stol bilo je jasno da u tom bordu dobivam top ili nulu. Sredine nema.

NORTH
Krešo
EAST
Nikica
SOUTH
Davor
WEST
Mixa
    1 herc x
2 tref (*) 4 pik pass pass

(*) - barem 4 karte tref i desetak poena

WEST
pik Q J
herc Q 6 5 4 3
karo Q 10 8 7 6
tref A
SOUTH
pik A 9 2
herc K J 9 8 7
karo J 3 2
tref J 9

Atakirate tref dečka, dummy uzima štih sa tref asom (North markira poziv).
Nikica hladnokrvno igra malog herca sa stola, a North promptno igra herc asa i vraća malog pika (sa očiglednom namjerom da spriječi šnapere jer ima par trefova za skupiti). Nije do kraja jasno što Nikica ima u ruci, no uz malo mašte moguće je precizno zamisliti njenu distribuciju i poene, te shodno tome igrati bord.

Ja baš nisam najbolje procijenio situaciju, pa sam uzeo pik asom i vratio pik (nitko me nije upozorio da ću u zadnjem kolu imati problemski bord, i to baš protiv jedne od najjačih europskih igračica). Nakon toga Nikica je bez problema napravila 10 štihova.

Ako malo razmislite o licitaciji doći ćete do sljedećih zaključaka:

Sada nije teško uvidjeti da će West napraviti 4 štiha u piku, pet u kari i tref asa ako na prvog pika odmah odigrate asa i vratite pik. Ovu partiju možete srušiti samo ako pustite prvi pik -> ne može vući karone dok vam ne uzme pikove, a ako odigra drugi krug pika South uzima asom i nastavlja u trefu.
U principu nije teško ... još da sam razmislio na vrijeme.

Davor Blaženčić