Bord s Interneta

NORTH
pik Q
herc AQ10xx
karo Jxx
tref KJxx
SOUTH
pik AKxxxx
herc xxx
karo xx
tref Ax

NORTH EAST SOUTH WEST
1 herc pass 1 pik pass
2 tref pass 3 pik pass
4 pik pass pass pass

4 herc je zgodniji kontrakt, ali što je tu je, izlicitirano je 4 pik. West atakira A karo, svi igraju malu, West nastavi K karo i East odigra Q. U trećem štihu West nastavi 8 tref. Kako igrati dalje?

Ja sam na osnovu Westovog passa u prvom krugu licitacije zaključio da ima samo AK u karou, a da su sve preostale figure u East-ovoj ruci. Odigrao sam K tref, pa Q pik, te mali tref za A da dođem u ruku. Odigrao sam A pa K pik i West je odbacio karo, sa stola sam odbacio dva herca. Zatim sam odigrao pik za ubac Easta u ruku. Odbacio sam 10 herc sa stola. Ako East sad odigra herc odmah imam 10 štihova jer na J karo odbacim preostali herc, a ako East nastavi tref odbacim herc iz ruke i preostali herc odbacim na J karo. Ako East odigra Q tref, režem i dva herca gubitna mogu odbaciti na J karo i J tref.

Evo cijelog borda:

NORTH
pik Q
herc AQ10xx
karo Jxx
tref KJxx
WEST
pik 10x
herc Jx
karo AK10xxx
tref 8xx
EAST
pik J9xx
herc K9x
karo Qx
tref Q10xx
SOUTH
pik AKxxxx
herc xxx
karo xx
tref Ax

Đivo Tikvica