Zakon o lociranju dama

Jedan od važnih elemenata uspjeha u igri je uspješno lociranje ključnih dama. Tradicionalne metode se oslanjaju na stohastičke analize, te na traženje indicija iz licitacije i dosadašnje igre. U tome ponekad ima kruha, ali sve skupa nije pretjerano pouzdano. Dobri psiholozi pronalaze dodatne indicije, na primjer "protivnik se znoji-možda ima damu?". U opticaju su još i neka paganska vjerovanja, npr. "dama je uvijek iza dečka". Sve je to simpatično, ali nedovoljno za vrhunski bridž. Trebamo priznati sami sebi da postoji samo jedan egzaktan i regularan način da otkrijemo koji protivnik ima ključnu damu. Zakon o lociranju dama konačno precizno definira tu činjenicu. Možemo ga izreći ovako: "Dama je egzaktno locirana tek onog trenutka kada je onaj koji je ima i odigra". Zvuči prilično logično i intuitivno, zar ne? Sada još ostaje da nađemo efikasnu primjenu ovog Zakona. Zapravo, postoje dva načina primjene, respektivno:

 1. silom (nasilno)
 2. milom (kooperativno)
Prvo jedan praktičan primjer za lociranje dame nasilnom metodom:

NORTH
pik 92
herc A10943
karo 4
tref KJ753
WEST
pik 876
herc 2
karo AKQJ73
tref A102
EAST
pik AKJ543
herc Q8
karo 1052
tref Q8
SOUTH
pik Q10
herc KJ765
karo 986
tref 964

NORTH
Neven
EAST
Dario
SOUTH
Ivo
WEST
Srfa
pass 1 pik pass 2 karo
2 herc 2 pik 3 herc 4 NT
pass 5 karo pass 6 pik

U ovom tankom slemu, Dario je prilično zainteresiran da otkrije koji od protivnika skriva damu pik. Nakon kratke analize, odlučuje se nasilnu metodu primjene Zakona o lociranju dama. Evo kako to izgleda u praksi:

 1. Ivo atakira peticu kerc za dvicu, asa i Dariovu damu. Igranje dame herc je psihološki ispravno jer može inspirirati protivnike da i oni svoje dame bacaju pod aševe.
 2. Neven nastavlja sa hercom i dario reže na stolu.
 3. Počinje primjena Zakona. Dario igra pik do asa. Time naravno želi nasilnom metodom natjerati jednog od protivnika da prizna da ima damu pik. Za sada, protivnici su žilavi i oba dodaju male pikove.
 4. Dario nije pokoleban neuspjehom nasilne metode u prošlom štihu, te nastavlja kraljem pik. Čak i igrač klase Ive Urlija nema odgovara na ovaj efektan potez! Dama pik je uspješno locirana nasilnom metodom primjene Zakona o lociranju dama!
Pogledajmo što bi se desilo kada bi Ivo izvorno imao singl pik. Tada on ne bi pratio boju u četvrtom štihu, ali bi se još uvijek moglo reći da je Dario bio uspješan u lociranju dame iako dama još nije odigrana! Kako je to moguće? Jednostavno, Dario bi primjenio dodatni teorem koji se može izvesti iz Zakona o lociranju dama:

Teorem o lociranju dame kada jedan protivnik ne prati boju: Ako jedan protivnik ne prati boju u kojoj pokušavamo locirati damu, tada se dama nalazi kod drugog protivnika, osim ako prvi protivnik nije napravio renons.

Naprednim čitateljima ostavljamo da za vježbu dokažu ovaj teorem. Ono što treba primjetiti u slučaju singla kod Ive je da bi Dario uspješno locirao damu u četvrtom štihu sa svojom nasilnom metodom, ali da bi napravio štih manje i pao slem. To ukazuje na neke slabosti nasilne metode. Pogledajmo neke primjere za mjerenje uspješnosti nasilne metode primjene Zakona o lociranju dama.

pik AKJ1098
pik 765432
U ovom slučaju nasilna metoda garantira uspjeh. Za vježbu, dokažite!

pik A
pik -

Ako želite locirati damu u ovom slučaju, ne polažite previše nade u nasilnu metodu. Gotovo nikad vam neće uspjeti!

Iz ove analize se naslućuje da je nasilna metoda sve uspješnija ako raspolaževo većim brojim karata u kritičnoj boji, specijalno ako su među njima as i kralj. U stručnoj literaturi se spominje brojka od barem 9 karata za uspješnu primjenu nasilne metode. Stoga pogledajmo što se može postići nenasilnom metodom.

NORTH
pik A986
herc
karo K98432
tref Q87
WEST
pik 102
herc K1086432
karo
tref K954
EAST
pik KJ53
herc 975
karo J765
tref 62
SOUTH
pik Q74
herc AQJ
karo AQ10
tref AJ103

NORTH
Neven
EAST
Dario
SOUTH
Ivo
WEST
Srfa
      4 herc
pass pass x pass

 1. Ataka je mali karo, mali, as i porez u ruci.
 2. Sada je očito odmah potrebno pogoditi koji protivnik ima damu pik, a koji asa. Indicije iz licitacije i prvog štiha vjerojatno nisu dovoljne. Ispravna karta iz ruke je vjerojatno desetka pik. To daje šansu Nevenu da dobrovoljno otkrije da je dama kod njega, u strahu da je desetka iz Txx, ili čak da otkrije da ima asa, u strahu da je desetka singl. Ništa od toga, Neven dodaje malu. Gdje smo sad? Za običnog igrača, to je klasični tzv. KJ pogodak, ali pasionirani lovac na dame zna da je ispravna karta pub pik. Dva su razloga:
  1. Manje važan, treba osigurati ulaz na stol, jer inače Ivo sa asom a bez dame, može pustiti desetku.
  2. Važniji, ako kralj bude držao ili bio uzet asom, mi još uvijek nećemo znati tko ima damu, a locirati damu je ipak važnije od pokojeg štiha! Ako stavimo puba, principijelno su moguća dva nastavka:
   1. Ivo će puba uzeti damom. On ima damu! Upoznavši se sa Zakonom o lociranju dame, to nas uopće ne iznenađuje!
   2. Ivo će puba uzeti asom ili će čak pub držati. On nema damu! To tvrdi dodatni teorem koji kaže da će protivnik, kada ima damu i kada je zadnji na štihu, a dotad najviša karta u štihu je vaš pub, gotovo uvijek uzeti štih tom damom i tako je locirati za vas! Formalni dokaz nisam uspio napraviti i pitanje je da li je moguć. Vjerojatno je odgovor u ljudskoj pohlepi, pa tako igrači u pravilu upadaju u zamku i uzimaju štih svojom damom i tako je lociraju za vas!

Bilo kako bilo, igranjem pik puba osigurali smo lociranje pik dame u drugom štihu, tj. duplo brže nego što je to uspjelo Dariju nasilnom metodom u prethodnom primjeru! U praksi, Ivo naravno ne može odoliti napasti i odaje se uzimanjem štiha sa damom. Nastavlja sa damom herc (opet se odao!) i od tuda je pet puta ne neminovnost. Zadovoljan sa uspješnom primjenom nenasilne, kooperativne metode, pristao sam čak na šest puta ne, jer nije bilo lako prebrojati sve štihove koja je obrana uzela. -1400. Ma to je OK, pa imaju oni slem u karonu (-1370), sa prave strane i bez tref atake, a i s njom, ako se upuste u lociranje puba karo! Da smo igrali tehnički neprecizno i stavili kralja pik u drugom štihu, uzeli bi tri štiha više (pik štih, ulaz na stol za tref prema kralju i tref porez) i upisali -300, vrlo solidan zapis jer je druga manša za protivnike neupitna. Ali, lokaciju pik dame bi otkrili puno kasnije!

Dakle, nenasilna metoda primjene Zakona o lociranju dame se zasniva na principu nuđenja mogućnosti jednom od protivnika da s njom uzmu štih. Puno je pouzdanija od nasilne jer su protivnici gotovo uvijek kooperativni, tj. uzimaju štih damom, ako je imaju, te tako odaju lokaciju. Drugim riječima rijetko smo ovisni o broju karata u kritičnoj boji u listu gdje se skriva dama, za razliku od nasilne metode, gdje nismo u mogućnosti locirati damu ako nije u "dvoje" (digresija: dama "u dvoje" je ispravan izraz u duhu jezika, često korišteni kolokvijalni izraz "dupla dama" bi se trebao koristiti za drugi tip držanja, evo primjera lista sa damom karo "u dvoje", a sa duplom damom tref: pikAKJxx hercTxx karoQx trefQQx. Inače, ovakvi listovi kod protivnika su tek pravi izazov za iskusne lovce na dame).

Srđan Katušić