Žiri sa kupa

Članak pišem povodom sljedećeg Pegijevog posta na forumu:

Da bi odgovorili na Pegijeva pitanja pročitajmo prvo što piše u kodeksu (dajem engleski original i neslužbeni hrvatski prijevod - koliko znam službeni ne postoji):

LAW 16 - UNAUTHORISED INFORMATION
Players are authorised to base their calls and plays on information from legal calls and or plays, and from mannerisms of opponents. To base a call or play on other extraneous information may be an infraction of law.
A. Extraneous Information from Partner
After a player makes available to his partner extraneous information that may suggest a call or play, as by means of a remark, a question, a reply to a question, or by unmistakable hesitation, unwonted speed, special emphasis, tone, gesture, movement, mannerism or the like, the partner may not choose from among logical alternative actions one that could demonstrably have been suggested over another by the extraneous information.
1. When Such Information Is Given
When a player considers that an opponent has made such information available and that damage could well result, he may, unless the regulations of the sponsoring organisation prohibit, immediately announce that he reserves the right to summon the Director later (the opponents should summon the Director immediately if they dispute the fact that unauthorised information might have been conveyed).
2. When Illegal Alternative Is Chosen
When a player has substantial reason to believe that an opponent who had a logical alternative has chosen an action that could have been suggested by such information, he should summon the Director forthwith. The Director shall require the auction and play to continue, standing ready to assign an adjusted score if he considers that aninfraction of law has resulted in damage.

ČLAN 16 - NEOVLAŠTENA INFORMACIJA
Igrači su ovlašteni zasnivati svoje akcije na informacijama što proizlaze iz legalnih govora i/ili igre kao i iz ponašanja svojih protivnika. Zasnivanje akcija na drugim, vanjskim informacijama, može biti prekršaj.
A. Vanjska informacija svoga partnera
Nakon što je igrač svom partneru uputio vanjsku informaciju, koja bi mogla utjecati na govor ili igru, posredstvom primjedbe, pitanja, odgovora na pitanje ili putem nedvojbenog ustezanja, neuobičajene brzine, posebnim naglascima, intonacije, geste, pokreta, ponašanja ili tome slično, partner od logičkih alternativa ne smije odabrati onu koja je dokazano mogla biti sugerirana vanjskom informacijom.
1. Kada je takva informacija upućena
Kada igrač smatra da je takva informacija bila upućena i da bi moglo doći do štete, on smije, ukoliko to organizator nije zabranio, odmah najaviti da si pridržava pravo pozvati Direktora kasnije (protivnici moraju Direktora pozvati odmah, ukoliko osporavaju činjenicu da je do upućivanja neovlaštene informacije moglo doći).
2. Kada je odabrana ilegalna alternativa
Kada igrač ima znatan razlog vjerovati da je protivnik, koji je imao logičku alternativu, odabrao onu koja je mogla biti sugerirana takvom informacijom, on mora smjesta pozvati Direktora. Direktor će narediti da se licitacija i igra nastave i bit će spreman prilagoditi rezultat ukoliko bude smatrao da je prekršaj rezultirao štetom.

Iz gornjeg članka Kodeksa je jasno, da ako ustezanjem prenesete informaciju partneru, on između logičkih alternativa izabere onu koja je bila sugerirana ustezanjem i to je rezultiralo štetom za protivnike, oni imaju pravo na zaštitu. Međutim, taj su članak Kodeksa razni suci i razni žiriji različito interpretirali, prvenstveno zato što ne precizira što je logička alternativa. Kad sam prije desetak godina polagao ispit za suca, učili su me da se smatra da igrač nije napravio prekršaj ako je izabrao akciju koju bi izabralo više od 3/4 igrača njegove klase. WBF, zonalne i nacionalne bridge organizacije su u međuvremenu donijele smjernice koje su bitno strože od navedenih 75%, ali se i dalje različito interpretiraju. 1999. godine WBF je donio Code of Practice for Appeals Committees u kojem piše :

When use of unauthorized information made available by partner is alleged there are four key questions for the appeal committee:
1. Does the accused player have unauthorized information in consequence of an action by his partner?
2. Could the unauthorized information be thought to suggest demonstrably the action that was taken by the player who possessed it?
3. Were there logical alternatives (or was there a logical alternative) that the player could have selected in place of the action that is questioned?
(A 'logical alternative' is a different action that, amongst the class of players in question and using the methods of the partnership, would be given serious consideration by a significant proportion of such players, of whom it is reasonable to think some might adopt it.)
4. Have opponents been damaged in consequence of the player's action when in possession of the unauthorized information? Damage is assessed in terms of the score obtained.
If the answer to each and every one of these four questions is 'yes' it is appropriate to adjust the score but not otherwise. It is important to keep in mind which member of the partnership has the unauthorized information and to consider only that player's actions when following the path to a judgement. A player who, without design, makes unauthorized information available to his partner does not commit an infraction of law or propriety; it is the use of that information that is a breach of the laws.
If it is shown beyond reasonable doubt that a player has intended to act in a way that will give unauthorized information to his partner, the Chief Director should be consulted as to the provisions of Law 73B1. If it is proven that such action has been prearranged with partner the committee consults the Chief Director concerning Law 73B2.

Ovaj puta nemam ni neslužbeni prijevod ali u ovom su citatu bitna četiri pitanja koja si žiri mora postaviti (i ako je odgovor na sva četiri pozitivan prilagoditi rezultat):
1. Da li optuženi igrač ima neovlaštenu informaciju kao posljedicu akcije partnera?
2. Da li neovlaštena informacija dokazivo sugerira akciju koju je poduzeo igrač koji ju posjeduje?
3. Da li je bilo logičkih alternativa koje je igrač mogao izabrati umjesto poduzete akcije?
(Logička alternativa je drugačija akcija koja bi, među igračima iste klase i uz upotrebu sistema para u prekršaju, bila uzeta ozbiljno u obzir od značajnog dijela takovih igrača, a razumno je pretpostaviti da bi je neki od njih stvarno poduzeli.)
4. Da li su protivnici oštećeni akcijom igrača koji je raspolagao neovlaštenom informacijom?

Iako su ove smjernice jasnije od čl.16 Kodeksa, i dalje ima problema s njima:
1. Igrači povremeno tvrde da nije bilo oklijevanja, da istu informaciju imaju iz licitacije i sl.
2. Sposobniji bridge advokati često koriste ovu točku. Naime, mi stvarno često ne znamo o čemu partner razmišlja, pa možemo reći: 'Možda je partner razmišljao o kaznenoj kontri, ali ja ću se sa ovom kartom uvijek braniti.' Žiriji u nejasnim situacijama presuđuje za nedužnu stranu (često sam našao sljedeću smjernicu: oklijevanje sugerira akciju nad pasom). S druge strane, sposobniji prevaranti protiv neinformiranih protivnika, kada žele dati kaznenu kontru, u situaciji u kojoj se boje da će partner izvući kontru, duže razmišljaju da bi 'zabranili' partneru da se 'brani'.
3. Ova je točka uvijek bila najspornija. Ni gore ne piše koliki je 'značajan dio' (significant proportion), ali sam na dosta mjesta pročitao smjernicu od 10%. Neko su vrijeme žiriji smatrali da je dovoljno da postoji razumna alternativa, bez obzira što ju nitko za stolom ne bi izabrao (i kažnjavali praktično svaku uspješnu akciju nakon partnerovog razmišljanja - čuveni 'if it hesitates, shoot it'). Ovdje ipak piše, da će se logičkom alternativom smatrati akcija koju bi barem mali dio igrača stvarno poduzeo za stolom. Dakle, čini mi se razumnim ovako shvatiti logičku alternativu: to je akcija o kojoj bi barem 10% igrača iste klase razmišljalo, a barem netko i stvarno poduzeo za stolom. Naravno, i ovo preciznije tumačenje kodeksa nailazi na poteškoće, jer 100 bridžista dat će barem 150 mišljenja o nekom problemu, a žiri može anketirati samo nekoliko igrača. Čitao sam američke slučajeve (zadnji link na kraju članka), gdje recenzenti odluka žirija tvrde da bi dali drugačije odgovore da su bili anketirani, ali se u svjetlu odgovora koje je žiri (ili direktor turnira) dobio, slažu sa odlukom žirija. To jednostavno znači, da dva različita žirija mogu donijeti različite presude o identičnom problemu, i da nijedna presuda nije pogrešna.
4. Ova točka postane sporna kad nedužna strana nakon prekršaja pokuša 'double shot' (napravi neku divlju ili nerazumnu akciju misleći da uvijek poslije mogu zvati suca).

Znam da je ovo bilo dosadno, ali neophodno je znati da bi se moglo razgovarati o konkretnom slučaju. Žirija nije bilo, odnosno žiri je bila Nikica koja je mogla mene konzultirati. Našu presudu objasnit ću dajući odgovore na četiri pitanja iz WBF-ove smjernice:
1. Razmišljanje nije bilo osporavano i sigurno prenosi neovlaštenu informaciju.
Odgovor: DA
2. Nismo bili uvjereni da razmišljanje sugerira licit 5. Naime, s obzirom da je partner otvarača licitirao nonforsing 2, licitacija sugerira da protivnici igraju u 5-3 fitu, pa partner možda ima 4 karte herc i razmišlja o kontri. Nama se činilo da neovlaštena informacija prije sugerira pas nego 5.
Odgovor: VJEROJATNO NE
3. Nismo bili sigurni u točku 2, pa smo pokušali odgovoriti na treće pitanje. Nikica i ja smo bili poprilično sigurni da licit 5 nema alternative: prva protiv druge, 6-4, jedan obrambeni štih. Pitali smo dva prisutna igrača što bi licitirali u danoj situaciji (bez spominjanja oklijevanja) i oba su rekli da 5 za njih nema alternative. Očigledno, da smo anketirali Raše, Duleta, Antića ili Pokyja (vidi forum) morali bi se vratiti na točku 2. i možda drugačije odlučiti. Poky je na forumu sugerirao da je sporni igrač trebao ranije drugačije licitirati, što je dosta dobar argument o kojem smo razmišljali. Ipak, činilo nam se da je igrač u prekršaju jednostavno čekaoda vidi što će se dogoditi (uostalom nije jasno da protivnici možda nemaju fita i da neće izlicitirati manšu), a kad su je ipak rekli i partner nije kontrirao licitirao je očiglednih 5. Mi možemo kazniti prekršaj, a ne potencijalno lošu licitaciju.
Odgovor: NE

Ne znam čime smo zaslužili sugestije o pristranom odlučivanju. Isto tako, mislim da nismo napravili proceduralnu pogrešku, a bridžističke razloge za odluku sam naveo i mislim da su razumni, pa mi nije jasan Duletov post u kojem kaže da se moramo jako zabrinuti što hrvatski vrhunski (hvala) igrači misle da je 5 OK. Amerikanci objavljuju, uz naknadni komentar vrhunskih recenzenata sve žirije sa državnog prvenstva, a kod nas je dobro da se odluke žirija komentiraju barem na forumu. Ipak, to bi trebalo raditi sa manje strasti, a više razmišljanja i poznavanja činjenica. Uz stalne povike o prevarantima, lopovima, pristranosti, sramoti, sucima i žirijima koji donose besmislene presude i potenciraju infantilan bridge, ja ću prije odustati od sjedenja u žirijima nego se popraviti u donošenju odluka. Zvuči prepotentno, ali sumnjam da će oni koji će me zamijenti biti bolji (a gotovo sam siguran da će teško zadovoljiti zahtjevne kriterije poluinformiranih kritičara).

Nekoliko linkova za ambicioznije:
http://www.worldbridge.org/departments/appeals/codeofpractice.asp
http://www.blakjak.demon.co.uk/lws_menu.htm
http://www.blakjak.demon.co.uk/log_alt0.htm
http://bridge.ecats.co.uk/documents/default.asp
http://www.acbl.org/play/casebooks.html

Branislav Ananijev