Rab 2005

1.

4 pik
at: tref 9
NORTH
pik Q 10 8 x x x
herc Q x
karo A x x
tref x x


SOUTH
pik K 9 x
herc J x x
karo K Q x
tref A K J x

Tim na rabu (board-a-match). Zadnje kolo, prvi stol, prije ovog meča timovi su poravnati.
Nakon što je North otvorio 1 NT dođete u 4 pik i West atakira tref devetku (mala zove, obrnuta dužina), East doda damu.
Zahvalite Westu na ataci (sad više ne možete pasti), odigrate još dva visoka trefa i bacite malog herca sa stola. Sad ako pogodite pika izgleda da imate 11 štihova (ne zaboravite, igra se board-a-match). Ali, da li se može šta lošega dogoditi ako su pikovi 2-2?

Za stolom je izvođač odigrao pik do dame, East je uzeo asa, odigrao herc do Westovog asa i West je odigrao zločesti četvrti tref i time napravio štih Eastovom pik dečku (aduti su xx-AJ). Isto bi vam se dogodilo da ste igrali karo na stol pa pik prema kralju jer aduti mogu biti (Ax-Jx).
Da bi spriječili adutsku promociju, morate prerezati komunikaciju obrani (ako East ima pik asa). Zato u četvrtom štihu trebate odigrati i zadnji tref iz ruke i baciti zadnji herc sa stola. Ova loser-on-loser igra ne gubi ništa, a kao što vidite donosi veliku razliku pri stvarnom rasporedu aduta.

2.

NORTH EAST SOUTH WEST
    1 pik 2 pik
3 pik pass 4 pik X
pass pass pass  

2 pik - Michaels (min 5-5 herc+minor)
Vi ste West na ataci sa:
pik
herc A K Q x x
karo A K Q x x
tref x x x
Kojeg asa potegnete?

Ne biste vjerovali, razlika je ogromna: od 4 pika jednom ne (+200) do 4 pika u kontri sa dva prekoštiha (-1190)!


NORTH
pik A 8 7 3
herc J 10 9 7 5 2
karo 9 8 5
tref

WEST
pik
herc A K Q 8 6
karo A K Q 4 2
tref 5 4 3

EAST
pik Q J 4 2
herc 4 3
karo 10 6
tref J 10 9 8 2

SOUTH
pik K 10 9 6 5
herc
karo J 7 3
tref A K Q 7 6

Ako krenete sa karo asom, skupite prva tri štiha i partner poslije dobije (barem) još jedan adutski štih.
Pazite šta se dogodi ako atakirate herc asa:

 • South poreže i na AKQ tref baci tri karona sa stola
 • poreže karo na stolu i herc u ruci
 • poreže karo na stolu i herc u ruci (na ovaj herc East može baciti jednog trefa)
 • poreže tref na stolu (osmicom) i igra herc sa stola u ovoj situaciji:


  NORTH
  pik A
  herc J 10 9
  karo
  tref

  WEST
  pik
  herc K Q
  karo A K
  tref

  EAST
  pik Q J 4 2
  herc
  karo
  tref

  SOUTH
  pik K 10
  herc
  karo J
  tref 6

  Što god East napravio (najbolje je da poreže visoko), South ga nadreže, poreže minora pik asom i opet je na stolu pa sigurno napravi i zadnji adut. Sve zajedno: tri trefa + svih devet aduta = 12 štihova!

  Ovo je board koji izaziva trajne frustracije - ja sam naravno atakirao herc asa. Nije bitno što je izvođač sam igrao aduta pa je napravio samo deset štihova...

  Usput, vidite li način da se izvođač zadrži na 11 štihova? Kad se stola igra treći herc, East mora rezati visoko. South ga nadreže kraljem ali kad sljedeći put igra herc sa stola East opet poreže visoko i vrati malog aduta. Sad je izvođač izgubio jedan adutski štih.