Pokal Šoštanja
26.11.2011.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


bord: 15 

dealer: S
NS
NORTH
pik 9 8 7 4 3
herc 7 6
karo 4 3
tref 10 8 7 2
WEST
pik Q J 10 5
herc Q 5
karo 10 8 7 5
tref J 6 4
EAST
pik 2
herc A K J 10 9 2
karo Q J 9 6
tref Q 9
0
6 13
21
SOUTH
pik A K 6
herc 8 4 3
karo A K 2
tref A K 5 3
NSEW fr. NSEW
300  1 100,00% 0,00%
140  2 87,50% 12,50%
 100 7 50,00% 50,00%
 140 1 16,67% 83,33%
 200 1 8,33% 91,67%
 500 1 0,00% 100,00%

 

par   rezultat MP / %
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Baša Marko - Novak Egon Raušl Zvonko - Mavrov Delyan 3 S 5 -1   100 50,00% 50,00%
Ralca Danilo - Šturm Andrej Čare Ksenija - Kit Gregor 3 S Q -1   100 50,00% 50,00%
Grote Beate - Mick Richard Zadel Marjan - Gavran Mate 3 E A =   140 16,67% 83,33%
Marin Milica - Cepec Zlatko Mogilnicki Jurij - Orač Tolja 2 NT S Q -2   200 8,33% 91,67%
Turk Franc - Sagmeister Ervin Jelen Lina - Štiglic Karel 3 N Q -1   100 50,00% 50,00%
Šuštar Zofija - Šuštar Ivo Vrenčur Alojz - Čeh Rajko 4 x E A -2 300   100,00% 0,00%
Cimer Štefan - Dobrič Teodor Kneževič Slobodan - Žibert Zmagoslav 3 S Q -1   100 50,00% 50,00%
Grote Vincent - Ambrož Bojan Šumer Alfonz - Pavlin Milan 4 x S Q -2   500 0,00% 100,00%
Pehnec Silvija - Čadež Edvard Rojko Silvana - Šeško Milan 3 S Q -1   100 50,00% 50,00%
Pahulje Rado - Štimac Marjan Hrvatin Bojana - Špolad Mojca 3 N A = 140   87,50% 12,50%
Jelen Viljem - Vukič Dušan Gornik Franc - Pavšek Janez 3 N Q -1   100 50,00% 50,00%
Groznik Jože - Confidenti Nevenka Kauzlarić Boris - Simić Slobodan 3 S Q = 140   87,50% 12,50%
Rašula Bogdan - Sadar Jože Gošnik Nuša - Gošnik Stane 3 S 2 -1   100 50,00% 50,00%