Pokal Šoštanja
26.11.2011.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


bord: 16 

dealer: W
EW
NORTH
pik Q 4 3
herc K Q 9 7
karo K 10 3
tref K 10 9
WEST
pik J 10 5 2
herc 4
karo Q 9 7 5 4
tref J 8 2
EAST
pik A 9 8 6
herc A 10 6
karo A J 8 6
tref 7 5
13
4 13
10
SOUTH
pik K 7
herc J 8 5 3 2
karo 2
tref A Q 6 4 3
NSEW fr. NSEW
450  3 91,67% 8,33%
420  4 62,50% 37,50%
170  3 33,33% 66,67%
130  2 12,50% 87,50%
 100 1 0,00% 100,00%

 

par   rezultat MP / %
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Baša Marko - Novak Egon Raušl Zvonko - Mavrov Delyan 4 S Q = 420   62,50% 37,50%
Ralca Danilo - Šturm Andrej Čare Ksenija - Kit Gregor 3 NT N 6 -2   100 0,00% 100,00%
Grote Beate - Mick Richard Zadel Marjan - Gavran Mate 4 N 6 = 420   62,50% 37,50%
Marin Milica - Cepec Zlatko Mogilnicki Jurij - Orač Tolja 3 N 5 +1 130   12,50% 87,50%
Turk Franc - Sagmeister Ervin Jelen Lina - Štiglic Karel 4 N 6 +1 450   91,67% 8,33%
Šuštar Zofija - Šuštar Ivo Vrenčur Alojz - Čeh Rajko 3 S 6 +1 170   33,33% 66,67%
Cimer Štefan - Dobrič Teodor Kneževič Slobodan - Žibert Zmagoslav 3 S 6 +1 170   33,33% 66,67%
Grote Vincent - Ambrož Bojan Šumer Alfonz - Pavlin Milan 4 S J +1 450   91,67% 8,33%
Pehnec Silvija - Čadež Edvard Rojko Silvana - Šeško Milan 4 S J = 420   62,50% 37,50%
Pahulje Rado - Štimac Marjan Hrvatin Bojana - Špolad Mojca 4 N 7 = 420   62,50% 37,50%
Jelen Viljem - Vukič Dušan Gornik Franc - Pavšek Janez 3 S J +1 170   33,33% 66,67%
Groznik Jože - Confidenti Nevenka Kauzlarić Boris - Simić Slobodan 3 N 7 +1 130   12,50% 87,50%
Rašula Bogdan - Sadar Jože Gošnik Nuša - Gošnik Stane 4 S J +1 450   91,67% 8,33%