Pokal Šoštanja
26.11.2011.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


bord: 25 

dealer: N
EW
NORTH
pik Q J 9 8 7 2
herc 9 6 4
karo A J 4
tref 7
WEST
pik A 4 3
herc A 2
karo Q 10 9 5 3
tref J 9 2
EAST
pik 10 5
herc Q 8 5 3
karo K 8
tref Q 6 5 4 3
8
11 7
14
SOUTH
pik K 6
herc K J 10 7
karo 7 6 2
tref A K 10 8
NSEW fr. NSEW
450  1 100,00% 0,00%
430  1 91,67% 8,33%
420  3 75,00% 25,00%
200  1 58,33% 41,67%
170  1 50,00% 50,00%
140  2 37,50% 62,50%
110  3 16,67% 83,33%
 50 1 0,00% 100,00%

 

par   rezultat MP / %
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Jelen Viljem - Vukič Dušan Vrenčur Alojz - Čeh Rajko 4 N K -1   50 0,00% 100,00%
Groznik Jože - Confidenti Nevenka Kneževič Slobodan - Žibert Zmagoslav 3 N 3 = 140   37,50% 62,50%
Rašula Bogdan - Sadar Jože Šumer Alfonz - Pavlin Milan 2 S 5 = 110   16,67% 83,33%
Korošec Stane - Klemenčič Matjaž Rojko Silvana - Šeško Milan 1 S K +1 110   16,67% 83,33%
Vavpetič Aleš - Petrov Aleksandar Hrvatin Bojana - Špolad Mojca 2 S 9 +2 170   50,00% 50,00%
Baša Marko - Novak Egon Gornik Franc - Pavšek Janez 2 N K +1 140   37,50% 62,50%
Ralca Danilo - Šturm Andrej Kauzlarić Boris - Simić Slobodan 4 N 4 = 420   75,00% 25,00%
Grote Beate - Mick Richard Gošnik Nuša - Gošnik Stane 2 S A +3 200   58,33% 41,67%
Marin Milica - Cepec Zlatko Budau Majda - Budau Tulij 2 N 3 = 110   16,67% 83,33%
Turk Franc - Sagmeister Ervin Baša Maruša - Rus Gregor 4 N 8 = 420   75,00% 25,00%
Šuštar Zofija - Šuštar Ivo Raušl Zvonko - Mavrov Delyan 4 N 3 = 420   75,00% 25,00%
Cimer Štefan - Dobrič Teodor Čare Ksenija - Kit Gregor 3 NT S 10 +1 430   91,67% 8,33%
Grote Vincent - Ambrož Bojan Zadel Marjan - Gavran Mate 4 S A +1 450   100,00% 0,00%