Pokal Šoštanja
26.11.2011.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


bord: 9 

dealer: N
EW
NORTH
pik J
herc 6 5 4 3
karo A J 3 2
tref K 10 6 3
WEST
pik 10 8 6 5
herc A
karo 9 8 7
tref A Q J 9 4
EAST
pik Q 4 3
herc J 10 7
karo 10 6 4
tref 8 7 5 2
9
11 3
17
SOUTH
pik A K 9 7 2
herc K Q 9 8 2
karo K Q 5
tref
NSEW fr. NSEW
800  1 100,00% 0,00%
480  1 91,67% 8,33%
450  8 54,17% 45,83%
170  1 16,67% 83,33%
 50 2 4,17% 95,83%

 

par   rezultat MP / %
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
Marin Milica - Cepec Zlatko Hrvatin Bojana - Špolad Mojca 4 S 7 +1 450   54,17% 45,83%
Turk Franc - Sagmeister Ervin Gornik Franc - Pavšek Janez 4 N 7 +1 450   54,17% 45,83%
Šuštar Zofija - Šuštar Ivo Kauzlarić Boris - Simić Slobodan 4 S 8 +1 450   54,17% 45,83%
Cimer Štefan - Dobrič Teodor Gošnik Nuša - Gošnik Stane 6 S A -1   50 4,17% 95,83%
Grote Vincent - Ambrož Bojan Budau Majda - Budau Tulij 2 x W J -3 800   100,00% 0,00%
Pehnec Silvija - Čadež Edvard Baša Maruša - Rus Gregor 4 S A +2 480   91,67% 8,33%
Pahulje Rado - Štimac Marjan Raušl Zvonko - Mavrov Delyan 4 S A +1 450   54,17% 45,83%
Jelen Viljem - Vukič Dušan Čare Ksenija - Kit Gregor 4 S 9 +1 450   54,17% 45,83%
Groznik Jože - Confidenti Nevenka Zadel Marjan - Gavran Mate 2 S 8 +2 170   16,67% 83,33%
Rašula Bogdan - Sadar Jože Mogilnicki Jurij - Orač Tolja 4 S 9 +1 450   54,17% 45,83%
Korošec Stane - Klemenčič Matjaž Jelen Lina - Štiglic Karel 6 S A -1   50 4,17% 95,83%
Vavpetič Aleš - Petrov Aleksandar Vrenčur Alojz - Čeh Rajko 4 S 7 +1 450   54,17% 45,83%
Baša Marko - Novak Egon Kneževič Slobodan - Žibert Zmagoslav 4 S 7 +1 450   54,17% 45,83%