Advent ZBS-a 2017.
02.12.2017.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


bord: 10 

dealer: E
ALL
NORTH
pik K 9 6
herc 8 2
karo J 9
tref A J 9 8 5 4
par: -620
4 by E
WEST
pik A J 3
herc 6 5 4
karo A Q 7 4
tref 10 7 3
EAST
pik 10 8 7 5 4
herc A K 10 7 3
karo K 5
tref 6
9
11 10
10
SOUTH
pik Q 2
herc Q J 9
karo 10 8 6 3 2
tref K Q 2
NT
N 8 6 2 3 7
S 8 6 2 3 7
E 5 7 10 10 6
W 5 7 10 10 6
NSEW fr. NSEW
110  1 100,00% 0,00%
100  4 90,00% 10,00%
0  3 76,00% 24,00%
 140 5 60,00% 40,00%
 170 5 40,00% 60,00%
 200 2 26,00% 74,00%
 620 6 10,00% 90,00%

 

par   rezultat MP / %
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
A sala
Žunić Luka - Čekol Goran Šašek Tomislav - Brguljan Karlo 3 E Q +2   200 26,00% 74,00%
Glad Slavica - Suljagić Salih Pokorny Dean - Cetina Mate 3 E K +1   170 40,00% 60,00%
Kumpar Sanja - Duić Ariana Špiljak Branko - Marinovski Kiril 4 E 6 -1 100   90,00% 10,00%
Staničić Anica - Staničić Nikica Šimec Zoran - Jurilj Robert 4 E 6 =   620 10,00% 90,00%
Carić Jurica - Pilipović Marina Evačić Emanuel - Bilušić Ivan 3 E Q +1   170 40,00% 60,00%
Pavleković Nevenka - Staničić Ljiljana Penić Dubravka - Gluščić Ivan PASS N   0   76,00% 24,00%
Lovrenčić Ljubica - Jost Andre Fegić Renata - Vranić Anamarija 3 N A = 110   100,00% 0,00%
Krolo Branko - Vojković Edi Kartelo Vesna - Majerić Zoran 3 E Q +1   170 40,00% 60,00%
Erceg Iva - Doričić Jasna Plevko Ružica - Marđetko Branka 3 E K -1 100   90,00% 10,00%
Vuković Ivan - Lamza Vladimir Kvajo Zoran - Polić Ante 3 E K -1 100   90,00% 10,00%
Faulend Lada - Šredl Branko Muštra Mario - Petrović-Bilušić Renata 2 E K +1   140 60,00% 40,00%
Diklić Drago - Kantardžijev-Mlinac Petko Novosel Igor - Katušić Srđan 2 E 3 +1   140 60,00% 40,00%
Landripet Vesna - Kolombo Darko Urli Ivan - Samaržija Davor 4 E 8 =   620 10,00% 90,00%
B sala
Zorić Vedran - Zorić Zoran Staničić Ognjen - Dražić Goran 3 E K +1   170 40,00% 60,00%
Rukavina Irena - Dujmović Aleksandra Šeremet Darko - Šimić Ratko 2 E 8 +1   140 60,00% 40,00%
Muller Renata - Leskovar Viktor Šćepanović Tomislav - Šver Nikica 3 E Q +1   170 40,00% 60,00%
Vlainić Boris - Car Milena Maričić Jurica - Pravdić Milko 2 E K +1   140 60,00% 40,00%
Borevković Goran - Refi Branko Ivančić Ana - Miladin-Matković Neda 3 E K =   140 60,00% 40,00%
Sentić Kristian - Vidić Zorana Skitarelić Nenad - Škreblin Ognjen 3 E 5 +2   200 26,00% 74,00%
Majstorović Vesna - Majstorović Ranko Zaradić Sanja - Kovač Božidar PASS N   0   76,00% 24,00%
Ivančić Milka - Ivančić Juraj Havliček Sandra - Vidović Toni 4 E K =   620 10,00% 90,00%
Filipović Branimir - Badrov Nikola Juzbašić Darko - Uglešić Paško PASS N   0   76,00% 24,00%
Meštrović Toni - Lamza Goran Đukić Milan - Unetić Zlatko 4 E K -1 100   90,00% 10,00%
Domitrović Andrija - Cicvarić Borna Beban Dario - Jakopović Miljenko 4 E K =   620 10,00% 90,00%
Kareš Ivanka - Orešković Marija Blaženčić Davor - Raše Davor 4 E K =   620 10,00% 90,00%
Borovčak Desanka - Gluščić Nevenka Klanjšček Jasminka - Čusak Damir 4 E K =   620 10,00% 90,00%