Advent ZBS-a 2017.
02.12.2017.

bord: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 


bord: 13 

dealer: N
ALL
NORTH
pik J 3
herc K Q 7 5 4 3 2
karo A J
tref 10 5
par: -660
3NT by W
WEST
pik Q 8 7 4
herc A 9
karo 10 6 5 3
tref A Q 8
EAST
pik A K 10 9 5
herc J 10 6
karo K Q 4 2
tref 7
11
12 13
4
SOUTH
pik 6 2
herc 8
karo 9 8 7
tref K J 9 6 4 3 2
NT
N 6 1 6 2 2
S 6 1 6 2 2
E 6 11 6 11 8
W 6 11 7 11 11
NSEW fr. NSEW
100  1 100,00% 0,00%
 170 1 96,00% 4,00%
 300 1 92,00% 8,00%
 620 3 84,00% 16,00%
 650 18 42,00% 58,00%
 800 1 4,00% 96,00%
 1400 1 0,00% 100,00%

 

par   rezultat MP / %
NSEW kontrakt izv. ataka štih. NSEW NSEW
A sala
Diklić Drago - Kantardžijev-Mlinac Petko Urli Ivan - Samaržija Davor 4 E 8 -1 100   100,00% 0,00%
Landripet Vesna - Kolombo Darko Šašek Tomislav - Brguljan Karlo 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Žunić Luka - Čekol Goran Pokorny Dean - Cetina Mate 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Glad Slavica - Suljagić Salih Špiljak Branko - Marinovski Kiril 5 x S 4 -5   1400 0,00% 100,00%
Kumpar Sanja - Duić Ariana Šimec Zoran - Jurilj Robert 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Staničić Anica - Staničić Nikica Evačić Emanuel - Bilušić Ivan 4 E 8 =   620 84,00% 16,00%
Carić Jurica - Pilipović Marina Penić Dubravka - Gluščić Ivan 4 E 8 =   620 84,00% 16,00%
Pavleković Nevenka - Staničić Ljiljana Fegić Renata - Vranić Anamarija 3 N A -3   300 92,00% 8,00%
Lovrenčić Ljubica - Jost Andre Kartelo Vesna - Majerić Zoran 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Krolo Branko - Vojković Edi Plevko Ružica - Marđetko Branka 2 E 8 +2   170 96,00% 4,00%
Erceg Iva - Doričić Jasna Kvajo Zoran - Polić Ante 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Vuković Ivan - Lamza Vladimir Muštra Mario - Petrović-Bilušić Renata 3 x S 8 -3   800 4,00% 96,00%
Faulend Lada - Šredl Branko Novosel Igor - Katušić Srđan 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
B sala
Kareš Ivanka - Orešković Marija Klanjšček Jasminka - Čusak Damir 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Borovčak Desanka - Gluščić Nevenka Staničić Ognjen - Dražić Goran 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Zorić Vedran - Zorić Zoran Šeremet Darko - Šimić Ratko 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Rukavina Irena - Dujmović Aleksandra Šćepanović Tomislav - Šver Nikica 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Muller Renata - Leskovar Viktor Maričić Jurica - Pravdić Milko 4 E 8 =   620 84,00% 16,00%
Vlainić Boris - Car Milena Ivančić Ana - Miladin-Matković Neda 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Borevković Goran - Refi Branko Skitarelić Nenad - Škreblin Ognjen 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Sentić Kristian - Vidić Zorana Zaradić Sanja - Kovač Božidar 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Majstorović Vesna - Majstorović Ranko Havliček Sandra - Vidović Toni 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Ivančić Milka - Ivančić Juraj Juzbašić Darko - Uglešić Paško 4 W K +1   650 42,00% 58,00%
Filipović Branimir - Badrov Nikola Đukić Milan - Unetić Zlatko 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Meštrović Toni - Lamza Goran Beban Dario - Jakopović Miljenko 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%
Domitrović Andrija - Cicvarić Borna Blaženčić Davor - Raše Davor 4 E 8 +1   650 42,00% 58,00%