Vukovar
18.05.2003.

par: Dombaj R.Zahora
bord  rezultat MP / %