Advent ZBS-a 2017.
02.12.2017.

par: Muštra Mario - Petrović-Bilušić Renata
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
21 Krolo Branko - Vojković Edi (23) 1 E K +3  170 16,00% 16,00%
22 Krolo Branko - Vojković Edi (23) 2 E 8 +2  130 84,00% 50,00%
25 Lovrenčić Ljubica - Jost Andre (29) 4 x S A = 590   0,00% 33,33%
26 Lovrenčić Ljubica - Jost Andre (29) 4 x S A -1  200 76,00% 44,00%
3 Pavleković Nevenka - Staničić Ljiljana (42) 2 E 2 +1  140 60,00% 47,20%
4 Pavleković Nevenka - Staničić Ljiljana (42) 4 N 10 -2  200 86,00% 53,67%
7 Carić Jurica - Pilipović Marina (2) 3 NT N K -3  300 100,00% 60,29%
8 Carić Jurica - Pilipović Marina (2) 3 NT N 9 +2 460   44,00% 58,25%
11 Staničić Anica - Staničić Nikica (22) 3 NT N 10 -2  100 90,00% 61,78%
12 Staničić Anica - Staničić Nikica (22) 4 S A = 620   30,00% 58,60%
15 Kumpar Sanja - Duić Ariana (14) 3 x S K -2  500 70,00% 59,64%
16 Kumpar Sanja - Duić Ariana (14) 3 NT S J +2 460   52,00% 59,00%
19 Glad Slavica - Suljagić Salih (47) 4 N A -1  50 16,00% 55,69%
20 Glad Slavica - Suljagić Salih (47) 3 NT W 6 +2  660 82,00% 57,57%
23 Žunić Luka - Čekol Goran (9) 4 W 5 -1 100   40,00% 56,40%
24 Žunić Luka - Čekol Goran (9) 3 NT W 2 =  400 66,00% 57,00%
1 Landripet Vesna - Kolombo Darko (44) 2 S J +1 140   56,00% 56,94%
2 Landripet Vesna - Kolombo Darko (44) 3 W 8 -2 100   60,00% 57,11%
5 Diklić Drago - Kantardžijev-Mlinac Petko (19) 1 NT W 4 +2  150 70,00% 57,79%
6 Diklić Drago - Kantardžijev-Mlinac Petko (19) 3 S 8 = 110   48,00% 57,30%
9 Faulend Lada - Šredl Branko (34) 3 NT E 6 +2  660 36,00% 56,29%
10 Faulend Lada - Šredl Branko (34) 2 E K +1  140 40,00% 55,55%
13 Vuković Ivan - Lamza Vladimir (1) 3 x S 8 -3  800 96,00% 57,30%
14 Vuković Ivan - Lamza Vladimir (1) 3 N 6 -1  50 58,00% 57,33%
17 Erceg Iva - Doričić Jasna (31) 3 N 5 -2  100 46,00% 56,88%
18 Erceg Iva - Doričić Jasna (31) 1 NT W 3 +2  150 24,00% 55,62%
                723,00