Exclusion Keycard Blackwood i Kickback

U prilogu možete naći prijevod diskusije na Usenetu o konvenciji Exclusion Keycard Blackwood, koji je za nas priredio naš kolega iz Dubrovnika Gjivo Tikvica.

Ukratko, nakon što ste našli fit, neuobičajen skok (najčešće dvostruki) u novoj boji predstavlja pitanje za ključne karte (asevi i adutski kralj), ne računajući navedenu boju, u kojoj ste šiken. Uvod u konvenciju, odgovori i dalji razvoj opisani su u članku, no napomenuo bih dvije stvari. Prvo, svakako dogovorite s partnerom razliku između EKCB-a i Splintera; na primjer:
1karo - 2karo (Inverted)
3karo - 4karo (3karo je minimum, što je 4herc?)

Drugo, prije upotrebe valja razmisliti o tome da vas neki odgovor ne odvede previsoko. To je osobito prisutno kod minorskog fita, a taj je problem očit kod Blackwooda, 4NT. Konvencija koja rješava taj problem zove se Kickback, a sastoji se u tome da za upit aseva koristite neki niži govor. U članku je spomenuta sekvenca 1m - 2m (Inverted) - 4m, što se dobro uklapa i u EKCB shemu. U drugim sekvencama, kad nije moguće 4m koristiti na ovaj način (recimo: 1karo - 1pik; 2herc - 3tref; 3karo - 4karo (u slučaju da 3karo odgovarača ne bi bio forcing), ili: 1pik - 2karo (GF); 2pik - 3karo; 4karo...), kao upit se koristi skok u boju korak iznad dogovorene (to znači da bi u navedenim primjerima 4herc umjesto 4karo bio Kickback). Najčešće se Kickback rabi u Keycard formi, no može se i koristiti samo za aseve.

Ovo su vrlo zgodne i vrlo korisne konvencije, no problem je u tome što nije jednostavno definirati kada se koriste, odnosno je li neki govor Kickback, EKCB ili možda Splinter. Kad to riješite sa svojim partnerom, slam licitacija će vam zasigurno biti značajno unaprijeđena.