1. Zanimljiva igra sa timskog turnira iz Pule

6 karo
tref K
NORTH
pik A K 10 9
herc 9 7 5 2
karo A Q J 10 2
tref
SOUTH
pik Q J 7 4
herc A Q 8
karo K 8 5 4
tref 9 7

Igrate 6karo nakon licitacije 1karo - 3pik cue bid od partnera, 4karo Vi, partner ponovno cue bidira sa 4pik , Vi sad pokazujete herc kontrolu i karo K sa 4NT na što partner zaključuje slem. Protivnici se nisu javljali, West atakira Ktref . Kako biste Vi igrali ovaj u svakom slučaju dosta jednostavan kontrakt? Čim prvi puta adutirate, situacija se naglo pogoršava jer West odbacuje mali tref.

2. Timska igra iz Kluba J.T. Zagreb, svi druga, dealer South:

4 herc
karo K
NORTH
pik A 7 6
herc 7 4
karo 9 7 6 5 2
tref J 9 8
SOUTH
pik K Q
herc A K Q J 10 6 3
karo 4
tref K 5 3

Nakon otvora 4herc i atake Kkaro , pa Qkaro kako ćete igrati?

Rješenja