Bellaria 2000, mix prvenstvo Europe, 1. finalna sjednica
Bord 19, EW u 2. manši, djelitelj South

Nakon dva pasa North otvara 1NT. Šarmantna Francuskinja na Eastu licitira 2 tref (barem 4-4 u majorima), zbog čega će ubrzo požaliti. South invitira sa 2NT (kontra bi bila puno produktivnija!) a North se pouzdaje u dobro držanje u majorima (sa devetkama) i nadahnuće u igri te licitira 3NT.

3 NT
pik 6
NORTH
pik A K 9 4
herc Q 9 6 3
karo A K 9
tref J 7
SOUTH
pik 5 3 2
herc A 4 2
karo Q 7 4
tref Q 10 6 2

East atakira pik šesticu. Kako do cilja?

Rješenje