4 pik (N)
herc J
NORTH
pik A J 10 x x x x
herc A x
karo 9 x x x
tref
SOUTH
pik 9 x
herc Q x x
karo A J 10 x x
tref A J x

Tim, ponedjeljak.

Nakon atake dobijem objašnjenje da East ne može imati figuru veću od dečka te stavljam mali sa stola do asa. Što sad?

Rješenje