Jedan sa tima iz Dubrovnika

Iako na timu u Dubrovniku nismo napravili ništa naročito, ovo je bord koji mi je uljepšao dan.

svi prva manša

4 herc
karo K
NORTH
pik K
herc A Q 10
karo x x x
tref K 10 x x x x
 
SOUTH
pik A J 10 9
herc K 8 6 5 2
karo A x x
tref Q

 

NORTH EAST SOUTH WEST
1 herc x
2 NT (1) pass 3 karo (2) x
4 herc pass pass pass

 

  1. podrška herc i barem invit
  2. 13-15 poena

Kako igrate na karo kralj ataku?

Rješenje?